Systerskap: värdet av kvinnor som enas

Systerskap: värdet av kvinnor som enas
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ett systerskap med kvinnor som enas är en social, etisk och emotionell pakt mellan kvinnor. Den baseras på en förståelse att kvinnor är starkare tillsammans än som individer. Den där kraften är bara möjlig ifall vi slår oss samman och behandlar varandra som systrar och inte som konkurrenter. Det är en relation baserad på vårt värde som kollektiv där vi försöker uträtta en verklig förändring i världen.

Vi har hört mycket om detta ord på senaste tiden: systerskap. Det visar sig även mer i vårt språk. Men termen är faktiskt över 50 år gammal. Det var 1970 som författaren Kate Millett, feministrörelsens ledare, föreslog ordet. Hennes mål var att namnge det som hon strävade efter varje dag som aktivist, vilket är social förening bland kvinnor oavsett klass, religion eller etnicitet.

Systerskapet är en etisk, politisk och praktisk term hos feminismen. Den ger en känsla av kvinnlig gemenskap som ämnar att skapa social förändring.

Under mottot “Världens kvinnor, förena er!” myntade Miller ordet “systerskap”. Det är en inspirerande idé. Och det är inte bara en inspirerande etikett; det försöker faktiskt stärka oss som ett kollektiv och föra oss framåt. Det får oss att vilja skapa förändringar i våra vardagliga liv.

Antropologen Marcela Lagarde finslipade konceptet vidare. Hon pratade om en vänskap mellan kvinnor som går samman för att arbeta tillsammans. Ett åtagande för framgång genom att vara fria och starka tillsammans.

Kvinnor med flätor

Systerskap som kvinnlig empati, som kollektiv utveckling

Att födas, växa upp och läras upp i ett samhälle som fortfarande har den patriarkala stämpeln har sitt pris. Ett av dessa är att man ser andra kvinnor som rivaler eller konkurrenter. Det är inte ovanligt att kvinnor kritiserar varandra inom skolor och arbetsplatser.

Vi bygger väggar och hinder för varandra, vilket slutar med meningslös fientlighet. Istället för att lyfta upp varandra trycker vi ner varandra. Och utan att vi ens märker det så tappar vi den allians som var en så stor del av vårt förgångna.

I det förgångna delade kvinnor mer än vi gör nu. Vi levde som ett fast kollektiv där vi fokuserade på att hjälpa varandra och nära varandra, både emotionellt och psykologiskt. Äldre generationer gav visa råd åt de yngre. Jobbet med att uppfostra barn, skörda och samla delades, och även naturmedicin.

Kanske var vi alla bara en skock med häxor. Kanske var vi naturens hantverkare som samlade in visdom i det där “röda tältet” under menstruationen. Vi delade med oss av historier, synkroniserade våra cykler och planterade frön av omtanke i våra själars jord för att vi varje dag skulle bli mer värdefulla. Värdefulla för oss själva och för världen. Starkare som mödrar, som systrar och döttrar inom livet, där vi byggde ett autentiskt systerskap.

Systerskapet låter oss återta vår kraft som kvinnor som när oss själva och andra. Vi är givare av empati, mottagare av föreningar mellan kvinnor. Det är ett band där vi alla är bättre tillsammans än skilda.

Målning av kvinnor

Hur man främjar ett riktigt systerskap med kvinnor som enas

Det kvinnliga medvetande med kvinnor som enas som vi hade för länge sedan har försvunnit med tiden. Trots faktumet att vi anser våra vänskaper vara positiva så känns det där genuina bandet inte som ett kollektiv som är fokuserat på förändring.

Konceptet med systerskap går mycket längre än vänskap. Vi pratar om ett systerskap, kvinnlig gemenskap, en etisk, delad princip. Den är baserad på att ha en förvandlingsmentalitet, och även social medvetenhet som inte är begränsad till att hålla upp en skylt varje gång man är på en manifestation.

Systerskapet är en revolution som uppstår från insidan och ut. Först genom att bli medveten om den du är, vad du förtjänar och vad som inte är rätt i ett samhälle som tyvärr fortfarande är ett patriarkat.

Denna medvetenhet bör sedan delas med varje kvinna vi kommer i kontakt med i våra vardagliga liv. Ge dem stöd, inspirera dem och reparera den fragmenterade kvinnligheten.

Kvinnor som sitter i ring

Kräv rätt mentalitet från dig själv

Sist men inte minst är det viktigt att poängtera att systerskapet kräver konstant kritik och självkritik. Ibland gör vi saker som faktiskt skadar idén med systerskapet och feminismen. Kanske genom att ifrågasätta andra kvinnor. Genom att tro att en medarbetare fick en lönehöjning p.g.a. hon gjorde “något”. Eller att tvivla på en främling som rapporterade ett övergrepp.

Systerskapet är solidaritet med kvinnor som enas. Det innebär att man skapar ett stödnätverk för att hjälpa och kräva riktig förändring. Låt oss göra det. Låt oss tro på det.

Detta kanske intresserar dig
5 dygder hos visa kvinnor
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 dygder hos visa kvinnor

Visa kvinnor kan stoltsera med många dygder. Det är komplexa egenskaper som bara uppnås när sinnet och hjärtat utvecklats hälsosamt.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.