Tankemönster som skapar ångest och stress

Stress kan hota oss alla ibland som ett resultat av olika händelser och konflikter. Och om dessa händelser och konflikter börjar samlas på hög kan det orsaka allvarliga hot mot vår mentala hälsa. Trots att vi kanske övervinner dessa händelser kan blotta minnet av dem orsaka spänningar som i sin tur orsakar stress och ångest. … Fortsätt läsa Tankemönster som skapar ångest och stress