7 tecken på att du är en självdestruktiv person

7 tecken på att du är en självdestruktiv person
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

I teorin söker vi alla efter lycka och försöker följa i dess fotspår. Men i praktiken följer inte många människor denna plan – tvärtom. Utan att veta varför gör de saker som skadar dem själva. Då har vi att göra med en självdestruktiv person.

Man tror inte att en självdestruktiv person agerar så för att denne vill. Vad som vanligtvis är fallet är att han eller hon mår dåligt men inte kan identifiera exakt varför. Därför utvecklar personen beteenden som skadar honom eller henne själv.

Alla har vi denna sida någonstans inom oss. Men vissa gör detta till ett utmärkande karaktärsdrag. Vad som sker med en självdestruktiv person är att denne skäller ut sig själv för att han eller hon känner sig skyldig i koppling till verkliga eller påhittade saker.

Nedan ska vi gå igenom de sju mest utmärkande dragen hos en självdestruktiv person.

“I människans historia möter varje destruktiv handling ett svar, förr eller senare, med en handling av skapelse.”

-Eduardo Galeano-

1. Att reagera med sorg eller irritation när något viktigt uppnås

Även om det kan verka konstigt så känner en självdestruktiv person en ofattbar tomhet när denne uppnår ett viktigt mål. Hon har kämpat hårt för målet, men kan i slutänden inte känna tillfredsställelse när hon äntligen når det.

Vad hon känner när hon konfronteras av dessa triumfer är en viss sorg och ibland vrede. Hon försöker nästan alltid att bagatellisera sina prestationer. Hon slår fast att det är absurt att känna sig lycklig över en så pass löjlig sak. Detta är ett tydligt tecken på att någon är självdestruktiv.

Arg man

2. En självdestruktiv person har en tendens att provocera andra och sedan känna skuld

En självdestruktiv person är vanligtvis ganska stridslysten. Han vet inte varför, och han kan heller inte undvika tendensen att generera kontrovers. I extrema fall säger han “nej” när andra säger “ja”, och “vitt” när andra säger “svart”.

I argumentationer med andra är det inte ovanligt att dessa personer är verbalt aggressiva eller använder hänsynslöst språk. När stormen väl lagt sig känner de en otrolig skuld för att ha startat dispyten. De känner även skuld över vad de sade och hur de sade det.

3. Att inte erkänna något bra, även när det är sant

För en självdestruktiv person är inget någonsin tillräckligt. Hennes huvudsakliga svårighet är att känna tillfredsställelse, speciellt med något hon gjort för sig själv. Hon fokuserar på den mörka pricken på det vita lakanet.

Om hon råkar må bra eller om du ser att hon mår bra, kommer hon bli irriterad. Hon kommer säga att du har fel och kan till och med känna sig skrämd. Hon kommer söka inom sig efter anledningar att sluta må bra och bekräfta den subjektiva positionen av obehag.

Brinnande klänning

4. Att inte uppfylla löften som är kritiska för att nå egna mål

En självdestruktiv person bojkottar sig själv. Han insisterar på att han gör detta undermedvetet. Så han glömmer bort viktiga möten eller fortsätter sova så att han missar dem. Det är som om det är vitalt att undvika eventuella former av välmående. När han går miste om stora möjligheter på grund av glömska eller distraktioner, får han en ny anledning att skälla ut sig själv.

5. En självdestruktiv person har en benägenhet att offra sig själv för andra

Det är inte bara bra, utan även konstruktivt att göra saker för andra. Men för den självdestruktiva personen har denna altruistiska handling en annan betydelse. Det verkar som att hon regelbundet förbiser sig själv för att förbättra andras liv.

Med relativ enkelhet avsäger hon sig sitt välmående för att leverera det till någon annan. Hon är kapabel att inte ha ett öre kvar själv för att hjälpa någon annan, eller att smickra någon med en dyr gest. Innerst inne känner hon skuld för något, generellt påhittat, och denna överdrivna generositet är en form av bestraffning och hämnd.

6. Att inte stå upp för sig själv inför övergrepp

En självdestruktiv person vet inte hur man försvarar sig. Dessa människor känner faktiskt att de inte har rätt att skydda sina intressen. De tänker så lågt om sig själva att de känner att det inte är värt att ödsla resurser på att undvika att bli sårad.

På ett eller annat sätt känner denna typ av person att andra har rätt att behandla denne illa. Många av dessa självdestruktiva beteenden börjar just med någon form av övergrepp i ung ålder. Därför antar personen att det är “normalt”.

7. En självdestruktiv person bojkottar fungerande relationer

För självdestruktiva personer är det svårt att etablera effektiva band med andra. Innerst inne är de övertygade om att de inte är värdiga kärlek eller uppmärksamhet;  ibland inte ens vänskap. De känner på detta sätt eftersom de inte uppskattar sig själva.

Livet med en självdestruktiv person

Om de händelsevis lyckas skapa en bra relation med någon kommer det kännas konstigt. Inombords finns en knappt hörbar röst som säger “något står inte rätt till”. Och därför vänder de sig till flirtar, besattheter och till och med personer som begår övergrepp, vilket skadar deras bra relationer.

En självdestruktiv person lider mycket och får andra att lida. Ibland är problemet så svårbehandlat att den här typen av personer i grund och botten lever i ensamhet. Deras potential att växa är alltid begränsad, och på grund av allt detta måste situationen lösas av en psykoterapeut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Van der Kolk, B. A., Perry, J. C., & Herman, J. L. (1991). Childhood origins of self-destructive behavior. American Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1176/ajp.148.12.1665
  • Baumeister, R. F., & Scher, S. J. (1988). Self-Defeating Behavior Patterns Among Normal Individuals: Review and Analysis of Common Self-Destructive Tendencies. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.104.1.3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.