Tecken på depression hos män: känner du till dem?

I ett samhälle som förväntar sig att män ska gömma sina känslor och vara "starka" kan det vara svårt att upptäcka och diagnostisera depression hos män. Men det är viktigt att förstå tecknen på depression hos män eftersom de skiljer sig en del från symptomen vi är vana vid.
Tecken på depression hos män: känner du till dem?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2019

Spannet av mänskliga känslor vet inga kön. Men många tror att kronisk sorg och depression främst drabbar kvinnor. Det finns ett antagande att depression är ett tecken på svaghet, och många personer associerar felaktigt svaghet med det kvinnliga könet. Depression hos män är vanligt, men ofta svårt att diagnostisera.

Än idag, med allt vi vet om psykologi och mental hälsa, stigmatiseras fortfarande personer med depression. Som en konsekvens letar de efter sätt att gömma eller förneka sin sorg. Det kan vara en av anledningarna till att män tenderar att ha lägre väntad livslängd, högre självmordstal och tenderar att bli sjuka oftare än kvinnor.

“Sorg gjordes för människan, men inte för djur; men om människan uppmuntrar melankoli för mycket, blir de inte bättre än djur.”

-Miguel de Cervantes-

Dessa antaganden och stereotyper innebär att depression visar sig på annorlunda sätt hos män, vilket är anledningen till att det kan vara svårt att upptäcka och diagnostisera. Ofta inser patienten själv inte ens att han är deprimerad.

Tecken på depression hos män

Negativ självbild

Låg självförmåga och skuldkänslor samt otillräcklighet kan indikera depression hos män. Män med depression är ofta även väldigt hårda mot sig själva. Som en konsekvens känner de sig inkapabla i alla situationer, vilket får dem att känna sig frustrerade och värdelösa.

Å andra sidan tenderar män att se på sig själva som mer självgående än kvinnor. De behöver självständighet, beslutsamhet och frihet (Hankin, 2010; Liu och Alloy, 2010). När de är deprimerade verkar dessa standarder och krav att flacka. Även om de vill vara och agerar på ett visst sätt, känner de sig inkapabla att göra det. Som ett resultat känner de skuld och blir väldigt självkritiska.

Självkritik är ett tecken på depression

Depression hos män leder till en känsla av tomhet och ovanliga beteenden

Män med depression tenderar att lida av en känsla av tomhet, vilket innebär att de känner som om något fattas inombords. Detta kommer ofta med en djup känsla av förlust som de försöker dölja för alla andra.

Män med depression är emotionellt instabila, så de beter sig annorlunda än de brukar. Det får dem i sin tur att känna att situationen håller på att hamna ur kontroll, vilket gör att de känner sig hjälplösa – det är en ond cirkel.

Vissa symptom på depression, såsom apati, låg självkänsla och sorg, är helt likgiltiga införa vilket kön man har.

Ökad social, sexuell och arbetsmässig aktivitet

Ett annat viktigt symptom på depression hos män är flyktbeteende. Män arbetar ofta mer, går ut mer och har mer sex när de är deprimerade. Deras relationer kan vara ytliga och de kan gå från en partner till nästa.

De gör detta eftersom de vill vara ständigt upptagna. På så sätt har de mindre tid att fokusera på sina tankar och problem. Bennet et al (2005) ansåg att denna undvikande taktik hade två mål:

  • Kognitivt: det handlar om att förbli upptagen för att undvika en lång lista av orosmoln.
  • Emotionellt: att göra andra saker och förbli distraherad hjälper till att minimera känslan av tomhet som depression orsakar.

Självdestruktivt beteende och självmord

Generellt löper män med allvarlig depression högre risk för självdestruktivt beteende och självmord.

Det vanligaste sättet deprimerade män försöker skada sig själva på är med droger eller riskabelt sex. Män ägnar sig åt denna typ av beteende eftersom de är arga på sig själva. Problemet är att dessa känslor kan bli så extrema att de resulterar i självmord.

Negativt språk är ett tecken på depression hos män

Man ser inte ofta att män gråter eller uttrycker sorg. Deras symptom tenderar att vara mindre direkta än de hos kvinnor. Ett sätt att uttrycka dessa typer av känslor är att tala på ett pessimistiskt sätt om världen och sig själva.

Att använda negativt språk när man talar om sitt humör är ytterligare en möjlig indikator på depression hos män.

De kommer förmodligen inte säga direkt hur de mår, men de kommer vara skeptiska mot allt (eller nästan allt). Män som är deprimerade talar ofta om hur saker bara blir värre och att bara dåliga saker väntar dem i framtiden.

Deprimerad man

Apati, desperation och en pessimistisk syn på framtiden

Ett annat tecken på depression hos män är brist på intresse i aktiviteter eller händelser som de brukade gilla. Över tid kan de bli mer och mer apatiska mot alla typer av aktiviteter som inte är strikt nödvändiga.

De kan till och med börja se saker som brukade vara roliga som bördor. Män med depression kan sova mer än normalt, se på TV i timmar i sträck eller göra något annat som hjälper dem att undvika att tänka och känna.

Om du ber dem att kliva ut ur sin rutin kommer de bli irriterade. Ett annat tecken är att de försummar sitt personliga utseende. De kan sluta raka sig eller trimma skägget av “lathet” eller sluta uppmärksamma andra aspekter av utseendet.

Att känna sig pessimistisk över framtiden är ytterligare ett vanligt tecken på depression hos män. De kan konstant oroa sig över bristen på möjligheter för personlig utveckling eller förväntningar som inte ligger i linje med deras mål och objektiv.

Allt detta drabbar deprimerade män eftersom de inte har de personliga resurserna att hantera sina problem och känslor. Många tror dock att pessimistiska tankar är kombinationer av konstant oro och intolerans mot ovisshet.

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att det svåraste med depression hos män är att få dem att erkänna den. Deras psykologiska motstånd mot att medge att de är drabbade är väldigt stark. Ibland är det bäst att låta dem erkänna att de har ett problem utan att stämpla det som depression. Det kommer uppmuntra dem att söka professionell hjälp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.