Temporomandibulär dysfunktion och stress

Bakom temporomandibulär dysfunktion ligger ofta stress. Det orsakar smärta i käken som når örat och ger obehag när man pratar eller äter. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om orsakerna bakom och vilken behandling som finns!
Temporomandibulär dysfunktion och stress
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Stress och temporomandibulär dysfunktion är vanligtvis relaterade. Smärta och obehag i käken när man pratar, gäspar eller äter påverkar många människor. Detta är inte en slump. I själva verket är det ett vanligt problem som ofta diskuteras mellan tandläkare och patient. Stress och ångeststörningar är oftast bakomliggande orsaker.

Temporomandibulär dysfunktion (ofta förkortat TMD) är i grunden smärta i käkleden och omgivande muskler. Det uppträder vanligtvis på morgonen, precis när du vaknar och känns som en stickning i tänderna. Det blir intensivare när du försöker prata eller äta.

Från det ögonblicket kan andra obehag som att det slår lock för öronen, tinnitus, huvudvärk och nackspänningar börja. Det kan komma till en punkt då obehaget är så intensivt, diffust och konstant att det blir överväldigande. Därför är det viktigt att känna till detta tillstånd och vad som utlöser det.

Hämnden stramar åt hjärtat och käken lika mycket.

-Charles de Leusse-

Egenskaper, orsaker och behandling av temporomandibulär dysfunktion

Visualisera ett gångjärn när du försöker föreställa dig hur den temporomandibulära leden (käkleden) ser ut. Det är området som förbinder käken med sidan av huvudet. Att ha den här bilden i tanken kan hjälpa dig att inse dess betydelse i dina dagliga aktiviteter. Att vakna på morgonen och gäspa är bara inledningen till det som kommer efter, som att prata, tugga, äta och dricka.

Tänk bara på hur viktig denna led egentligen är. Detta beror på att den temporomandibulära regionen består av flera strukturer såsom broskskivor, muskler, ligament, nerver, blodkärl, tänder, och slutligen når den också öronen och halsområdet.

Temporomandibulär dysfunktion har inte varit något känt fenomen förrän tills nyligen, då förekomsten av detta tillstånd började öka.

En kvinna med bruxism

Symtom på temporomandibulär dysfunktion

Stress och temporomandibulär dysfunktion uppträder vanligtvis tillsammans. Ändå är det vanligt att människor konsulterar en tandläkare på grund av att de känner obehag i detta område och sällan anknyter åkomman till en sjukdom som uppstår på grund av psykisk omvälvning.

I genomsnitt är temporomandibulär smärta vanligare bland kvinnor mellan 30 och 50 år. De vanligaste symtomen är:

 • tandvärk
 • känslan av att ha en förskjuten käke
 • smärta i underkäken som om man har fått en smäll
 • en tydligare smärta när man pratar eller äter
 • att det är svårt och smärtsamt att öppna munnen
 • vanligt förekommande klickljud när man öppnar och stänger munnen, och även när man tuggar
 • stelhet i käken
 • smärta i eller runt öronen och vid tinningarna
 • förändrat bett
 • känsliga tänder
 • nacksmärtor
 • tinnitus
 • huvudvärk.

Orsaker

Stress och temporomandibulär dysfunktion är nära besläktade. Det är dock alltid säkrast att bli diagnostiserad av en expert. Normalt behöver du diskutera följande möjliga orsaker med din läkare:

 • Problem med tänderna på grund av dålig inriktning kan leda till bruxism och temporomandibulär dysfunktion.
 • Stress är utlösaren vid mer än 70 % av fallen enligt en studie utförd vid Universidad Do Estado i Brasilien. Den beskriver hur denna sjukdom blir allt vanligare bland högskolepopulationen. Således leder bekymmer, obehandlade känslor, tryck och dagliga problem till detta obehag, vilket är en vanlig anledning till många tandläkarbesök.
 • Liknande kan ursprunget bero på anatomiska aspekter såsom förskjutningar i underkäken, trauman, muskulösa problem och till och med neurologiska förändringar.

Behandling för temporomandibulär dysfunktion

Det finns ett samband mellan stress och temporomandibulär dysfunktion. Faktum är att det har skett en ökning de senaste åren på grund av att stress och ångest konstant ökar till nya höjder i det moderna samhället. Detta och andra fysiska manifestationer begränsar allas livskvalitet, utan tvekan.

I dessa situationer är det alltid en bra idé att få uppmärksamhet och bli behandlad av flera experter (läkare och psykologer). Till exempel kan en tandläkare välja följande strategier:

 • Stabiliseringsspår. Dessa är anordningar för att minska muskelsmärta vid käktryck. Med dem kan de stoppa bruxism och också ändra den sensoriska stimuleringen av det området.
 • Sjukgymnastik. En behandling baserad på temporomandibulär sjukgymnastik samtidigt som man får skenor är också fördelaktig. Det förbättrar problemet avsevärt.
 • Läkare rekommenderar att du integrerar olika tekniker i din rutin för att hantera din stress. Till exempel kan diafragmaandning, progressiv muskelavslappning, visualisering och även yoga vara till hjälp.

Icke desto mindre, kontakta en psykolog om du har upplevt detta tillstånd och dess symtom ett tag. Sömnlöshet, till exempel. Det finns tillfällen när vi människor blir överväldigade av både fysiska symtom och av de psykologiska utlösarna som begränsar njutningen av våra liv. Att be om hjälp är därför det bästa och mest rekommenderade steget.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Viviane Gontijo Augusto , Keity Cristina Bueno Perina (2016) Disfunción temporomandibular, estrés y trastornos mentales. 2016 noviembre-diciembre; Actas ortopédicas. 24 (6): 330–333. doi:  10.1590 / 1413-785220162406162873

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.