Teorin om elak narcissism enligt Erich Fromm

För Erich Fromm var de elaka narcissisterna en del av den femte essensen av den mänskliga ondskan. Detta är personer som känner sig överlägsna, som har en brist på empati, och som är besatta av att alltid få full uppmärksamhet.
Teorin om elak narcissism enligt Erich Fromm
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Erich Fromm definierade teorin om elak narcissism 1964. Han beskrev det som ett tillstånd där personen hade ett antisocialt och hotfullt beteende.

De personer som har drabbats av detta avhumaniserar varje situation som de befinner sig i. Deras brist på empati, samt deras machiavellism kan skada folk.

Det är nuförtiden vanligt att man får samma typer av mentala bilder då man hör andra prata om narcissistisk personlighet.

Man kanske tänker på den där ytliga personen som bara tar “selfies” och lägger upp dem på sociala medie-plattformar.

Ett annat exempel kan vara en person som alltid sätter sig själv först och ignorerar världen omkring sig. Dessa beteenden kan dock gå betydligt längre.

Erich Fromm pratade om det som han ansåg vara ondskans femte sinne. Denne psykoanalytiker hade bevittnat händelserna under andra världskriget.

Han lade grunden till en teori om det som kan anses vara den mest allvarliga patologin av dem alla där individerna kan utföra våldsamma handlingar.

Definitionen av fenomenet

Neurovetenskapen och psykologin ger oss idag olika definitioner när det kommer till att förstå och förklara ondskan.

Fromm var dock en pionjär med sina försök att klargöra att narcissism är roten till många skadliga mänskliga beteenden. Denna teori är väldigt intressant ur ett kliniskt synsätt.

Det finns en vital aspekt som vi bör ha i åtanke. Forskaren Dr. Goldner-Vukov utförde en studie vid University of Michigan där han slog fast att elak narcissism var ett allvarligt tillstånd.

Den psykiatriska forskningen glömde dock bort det under flera årtionden efter att det blivit definierat av Erich Fromm.

Enligt Goldner-Vukovs arbete har det att göra med en personlighetsstörning med fasansfulla konsekvenser. På senare års tid så har vi kunnat höra alltfler personer prata om det.

Vi kan exempelvis se hur politiska scenarion är full av beteenden som enligt experterna kan ha att göra med elak narcissism.

Vi ger dig ett exempel. John Gartner, psykoterapeut vid John Hopkins sjukhus i Baltimore, är välkänd för att skriva biografier om politisk kamratskap, och han upptäckte något ganska underligt.

Enligt honom är Donald Trump ett exempel på denna störning. Något som han inte tvekade att påpeka var att detta tillstånd inte har någon behandling.

Låt oss titta på några kännetecken hos denna störning.

Extrem narcissism och antisocialt beteende

Den narcissistiska personlighetsstörningen faller under “cluster B” bland personlighetsstörningar i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Något som vi känner till väldigt bra från psykologin och psykiatrin är att ingen personlighetsstörning kommer passa in perfekt inom en viss kategori.

Med det sagt så finns det ofta andra involverade tillstånd. Teorin om elak narcissism är därför en kombination av en stark narcissism och det antisociala beteendet som förekommer inom psykopatin.

  • En känsla av storhet
  • Brist på empati
  • Brist på ånger
  • Impulsivitet
  • Bryr sig inte om andras rättigheter
  • Ett manipulativt och destruktivt beteende

Elak narcissism kräver inte förstärkning eller extern uppmärksamhet

Ett återkommande tema inom narcissism är det återkommande behovet av att alltid få uppmärksamhet. Det låga självförtroendet gör att personen alltid vill bli beundrad.

Detta är dock inte fallet när det kommer till den elaka narcissismen. De som har denna personlighetstyp har helt antagit en överlägsen roll som de inte tvivlar på ens en sekund.

Det enda de vill är att sätta sig själva så högt som möjligt inom varje situation.

Erich Fromm beskrev dem enligt följande: “De känner sig kraftfulla p.g.a. de egenskaper som de tror att de fötts med. Jag är bättre än dig och därför behöver jag inte bevisa något.

Jag behöver inte interagera med någon och ej heller försöka, för jag rör mig längre och längre bort från verkligheten ju mer jag bibehåller denna självbild av storhet.

Man som tittar ut genom fönster.

Paranoiskt tänkande och sadism

Psykoanalytikern Otto Kernberg studerade också elak narcissism. Enligt honom definieras denna profil av följande egenskaper:

  • Paranoiskt tänkande. Personen tenderar att tro att det förekommer en konspiration mot honom. Detta dikotoma tänkande gör att personen delar in världen i personer som stöder honom och dem som inte gör det. Detta är anledningen till varför personer med detta tillstånd inte litar på personer som är annorlunda, som inte håller med och som inte passar in i deras verklighetsbild.
  • Sadism. Dessa personer tvekar inte att använda grymhet, förakt, grov kritik, manipulation och förödmjukelse. Det mest enastående med detta är att de ofta njuter av att bete sig så mot andra.

Elaka narcissister behöver bara rätt omständigheter för att bli tyranner

Då man nu känner till detta så kan man ställa sig själv fråga: Är elaka narcissister verkligen farliga? Svaret på detta är klart jakande. Det kan vara skadligt att ha en förälder, partner, chef etc. med denna profil.

För en tid sedan ifrågasatte exempelvis en grupp med amerikanska psykologer och psykiatriker den mentala stabiliteten hos USA:s president Donald Trump.

Termen elak narcissism användes än en gång och fick folk att reflektera rörande vilken fara som detta kan utgöra.

Experterna påpekar att elak narcissism bara kräver vissa omständigheter för att den riktiga tyrannen ska komma fram.

Det är därför viktigt att man har denna psykologiska betingning i åtanke och börjar fokusera på den vikt som Erich Fromm lade vid teorin om elak narcissism.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.