Tidens psykologi: varför vi uppfattar tid på olika sätt

Tidens psykologi: varför vi uppfattar tid på olika sätt
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland verkar tiden gå väldigt snabbt, särskilt när vi känner oss lyckliga. När vi har roligt flyger den förbi. När vi å andra sidan inte har det så trevligt, verkar tiden verkligen sakta ner. Även om tidens gång är densamma, kan vår uppfattning om den skilja mycket. Tidens psykologi tar saken till sin spets och visar oss hur olika uppfattningar om tid kan påverka vårt beteende.

Den barmhärtige samaritens experiment

Den barmhärtige samaritens experiment ger oss en uppfattning om hur vår uppfattning av tid kan påverka vårt beteende. I detta experiment fick några seminarister order om att gå till en annan byggnad för att hålla en predikan. Medan vissa fick höra att de hade gott om tid att ta sig dit, fick andra höra att de var sena och att folket redan väntade på dem.

På vägen dit anordnades det så att de stötte på en person som till synes hade rånats och misshandlats och befann sig i nöd. De flesta av föreläsarna som fick höra att de hade gott om tid stannade för att hjälpa till. Men de flesta av dem som fick höra att de var sena gick förbi honom. Ironiskt nog (och inte av en slump) var temat för hälften av seminaristernas predikan bibelstycket om den barmhärtige samariten!

Slutsatsen från experimentet var att människor beter sig annorlunda på grund av den tid de tror att de har. De som hade bråttom tänkte bara på framtiden. De var fokuserade på sin uppenbart dåliga tillgång på tid, och av den anledningen stannade de inte för att hjälpa. Men de som däremot hade tid över var mer fokuserade på nuet och stannade därmed för att hjälpa till.

Låt oss titta på tidens psykologi och lära oss mer om den.

Tidens psykologi bekräftar att den uppfattning vi har om tid påverkar vårt beteende.

Tidens psykologi: en man har bråttom

Olika uppfattningar om tid, enligt tidens psykologi

Baserat på resultaten från den barmhärtige samaritens experiment drog två forskare, Philip Zimbardo och John Boyd, igång en studie av tidens psykologi. Deras arbete kulminerar med en kategorisering av de olika tidsperspektiven. Enligt Zimbardo och Boyd finns det sex tidsperspektiv och människor tenderar att anknyta till ett av dem i synnerhet och är mer inriktade på vissa snarare än andra. Dessa är de sex perspektiven:

Positivt förflutet

Människor som svänger mer mot ett positivt förflutet minns det förflutna med glädje. De försöker aktivt komma ihåg det förflutna genom att upprepa minnen om och om igen. De tenderar att vara varma, sentimentala, vänliga och ha mer självförtroende. Som regel är de nästan aldrig oroliga eller deprimerade och tenderar inte att vara aggressiva. De gillar musik, gamla filmer, familjesammankomster, möten och sociala festligheter. De sparar vanligtvis föremål från det förflutna som har ett symboliskt värde för dem.

Negativt förflutet

Personer med ett negativt förflutet enligt teorin om tidens psykologi, har en annan typ av tidsperspektiv. De som är mer inriktade på detta perspektiv tenderar att ha ett förflutet som ter sig meningslöst. De försöker bli av med de dåliga upplevelserna från det förflutna, som de inte rekommenderar till någon. De har vanligtvis inte så många vänner, och de få de har beskriver dem som olyckliga, deprimerade, oroliga och ganska blyga. Ibland kan de bli så frustrerade att de förlorar kontrollen vilket kan leda till att de slår sönder saker. De brukar oftast inte träna eller göra andra roliga saker. De tenderar också att ha svårt att kontrollera sina impulser. På grund av detta blir de ofta engagerade i vadslagning.

Tonåringar som håller fest på stranden

Hedonistisk nutid

Ett annat tidsperspektiv är den av en hedonistisk nutid. Den här typen av person är vanligtvis mer kreativ och har många vänner. De är energiska och gillar äventyr. När de går på fest är det de som sticker ut mest och får alla att skratta. De är festens liv och själ. Deras motto är: ”Om du gillar det, gör det”. Därför stannar de vanligtvis inte så länge på ett och samma jobb. De är alldeles för impulsiva. De gillar också att engagera sig i extrema och farliga sporter.

Fatalistisk nutid

Människor som tenderar att falla in i perspektivet av en fatalistisk nutid saknar ofta självförtroende. Detta kan ofta göra dem deprimerade och oroliga. Deras blick är ofta nedslagen och de är inte så livliga. Deras motto är: ”Vad som än kommer, kan inte undvikas”. Tyvärr involverar denna typ av person sig ofta i farliga beteenden som droganvändning. De tror att deras öde redan är fastställt och att ingenting de gör någonsin kommer att förändra det.

Framtid enligt tidens psykologi

Det finns också en kategori människor som är mer inriktade på framtiden. De är realister och ser vanligtvis olika saker i ett jämförande där de väger deras omedelbara fördelar mot deras framtida kostnader. De kan avvisa en omedelbar tillfredsställelse för att få en större belöning i framtiden.

Dessa människor har vanligtvis många bekanta, men inte många vänner. De är mycket bekymrade över konsekvenser och på grund av det gillar de inte förändringar, överraskningar eller spänning. De planerar alltid allt och skriver mängder med listor. Som regel bär de klocka och de verkar spendera sina liv beroende på minutvisaren. De kännetecknas av försiktighet och undviker onödiga risker.

Flicka som tittar på sin klocka

Avlägsen framtid

De som är fokuserade på den avlägsna framtiden är vanligtvis kopplade till en religion. Dessa människor tror på livet efter döden, går regelbundet till gudstjänster och utför ritualer för sin religion, antingen privat eller offentligt. De har vanligtvis en bra kontroll över sina impulser. De är inte aggressiva och de bekymrar sig för konsekvenserna av sina handlingar.

Vilket tidsperspektiv styrs du av? Skaparna av dessa tidsperspektiv (vilka vi nämner ovan) erbjuder dig chansen att ta reda på ditt perspektiv genom att fylla i ett frågeformulär på deras webbplats. Du kanske skulle roa dig med att fylla i det? Tänk dock på att dina perspektiv kan förändras över tid på grund av olika faktorer livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.