Tips om känslomässig egenvård under coronakrisen

Under den nuvarande krisen är det viktigare än någonsin att du vårdar dina känslor. Nu måste du göra dem till dina bästa bundsförvanter, så att du kan ta dig igenom denna svåra situation med lugnet i behåll.
Tips om känslomässig egenvård under coronakrisen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Alla försöker hantera den nuvarande situationen så gott de kan. Men alla har inte samma förutsättningar, resurser eller sociala nätverk. Därför är det viktigt att du lär dig att utveckla vissa psykologiska färdigheter för att bättre handskas med sådana faktorer som isolering och ovisshet. Här ger vi dig några råd om känslomässig egenvård under coronakrisen.

Under de senaste dagarna har vi fått många välmenta besked som påminner oss om att det är dags att gå samman och tänka på vårt gemensamma mål. Men ur ett psykologiskt perspektiv vet vi att detta är en situation som en stor del av befolkningen har svårt att ta itu med. Bakom väggarna i varje hem kan man finna ensamhet, ängslighet, smärtan av förlust, familjeproblem och skuggan av rädsla.

Ibland räcker det inte med att upprätthålla rutiner, vara fysiskt aktiv och ha videosamtal med släkt och vänner. Det kan ändå vara något som saknas. Du kan tyckas sitta fast i ett emotionellt vattenhjul. I vissa stunder kan du känna dig psykiskt stark, men så kommer frustrationen och även tårarna och knackar på. Allt detta är normalt.

Det viktiga är att inte fastna i ständig negativitet. Dessa emotionella realiteter bör istället vara som förbigående moln: känslor som du observerar, accepterar och sedan låter passera. Detta hjälper dig att se på allt omkring dig med klarhet och inre lugn.

Nedan ska vi dela en rad strategier för att främja känslomässig egenvård under coronakrisen.

Det är normalt att känna sig frustrerad över att behöva hålla sig hemma

Nycklar till känslomässig egenvård under coronakrisen

Daniel Goleman påpekar i sin populära bok Emotionell intelligens att människor ibland blir förvirrade när de hör att de bör kontrollera sina känslor. Känslorna är en del av ditt liv och denna “kontroll” kommer inte att kunna blockera dem eller förneka dem i ditt dagliga liv.

Snarare handlar det om att modifiera dem. Du kan reducera den störande effekt som vissa känslor kan innebära, samtidigt som du lär dig förstå vad de säger dig och vad deras syfte är i ditt liv. Om du t.ex. känner dig frustrerad och rent av arg för att du måste stanna hemma, så är det ingen bra idé att förneka eller att försöka ignorera detta inre tillstånd.

Vad du behöver göra är att på något sätt kanalisera dessa känslor. Du bör söka efter en aktivitet som låter dig “frigöra” känslorna. Nycklarna till känslomässig egenvård under coronakrisen förutsätter en konstant investering i dig själv. Här är några viktiga riktlinjer som du kan börja tillämpa i ditt liv.

Pejla in ditt humör under dagen som känslomässig egenvård under coronakrisen

Det finns ingen större paradox än en påtvingad isolering i samband med en pandemi. Det råder ett klimat av ångest såväl som ovisshet. Och när du grips av dessa känslor börjar du ställa dig en massa frågor. Hur länge kommer detta att vara? Tänk om jag blir smittad! Vad ska jag göra om någon i min familj blir smittad? Vad kommer att hända under de närmaste dagarna?

Dessa gnagande tvivel gör att ditt emotionella obehag stiger nästan utan att du märker det. Du glider in i ett tillstånd av extrem vaksamhet och allt försvåras. Därför är det ytterst viktigt att du under dagens lopp analyserar dig själv, för att se i vilket tillstånd ditt sinne befinner sig och vilka känslor som styr dig. Du måste identifiera dessa. Det kommer att hjälpa dig att fatta beslut.

Jag accepterar mina känslor och jag ska ge mig själv det jag behöver

En av de viktigaste nycklarna till känslomässig egenvård under hemisoleringen är framför allt acceptans. Vad betyder detta? Jo, i princip innebär det att du måste acceptera alla dina tankar, känslor och emotioner. Det är normalt att känna sig orolig och uppleva ångest och även att i vissa lägen reagera med misstro.

För vi går alla situationen till mötes på olika sätt. Du kanske ibland blir förvånad över hur positiva andra människor verkar vara med tanke på omständigheterna och hur obekymrade och glada de förefaller.

Var och en försöker hantera olika situationer så gott det går. Ibland fungerar humorn helt enkelt som en försvarsmekanism. Alltså är du tvungen att acceptera andra människors reaktioner, trots att de kan skilja sig från dina. Samtidigt måste du även acceptera dina egna känslor.

Efter att ha iakttagit dina känslor och identifierat dem är det viktigt att du ger dig själv det du behöver. Ångesten måste hållas nere. Du måste fokusera på det som är här och nu. Det är bra att prata med någon du älskar eller att göra något som hjälper dig att känna lugn.

Det är viktigt att få utlopp för frustration, rastlöshet och oro. Och sorgen behöver tillflykt i stillhet, som man upplever när man läser en god bok eller lyssnar på behaglig musik.

Under coronakrisen är det bra att göra saker som hjälper oss att bevara vårt lugn

Dra nytta av dina känslor

Det kan vara svårt att tro, men vi har alla en funktion att fylla under den pågående krisen. Vi är alla aktörer i denna nödsituation. Och vi måste alla ta vårt ansvar. Därför är en av nyckelfaktorerna för en lyckad känslomässig egenvård under coronakrisen att vi gör klart vem vi vill vara.

Du kan välja att bli som de människor som drivs av irrationella tankar och panik. Människor som gör tvångsmässiga inköp och hålls fångna av sådana emotioner som ilska och vrede, vilket gör det svårt för dem att leva med sina nära och kära. Detta är emellertid fel sätt att agera.

Istället kan du välja att bli en exceptionell person. Du kan bemöta dessa dagar på ett bättre sätt genom att handla med lugn och tillit. Meditera och rationalisera dina tankar. Identifiera vad som gör dig stressad och vilka situationer som intensifierar din oro. Fokusera på det som är här och nu och undvik att spekulera om framtiden.

Fokusera på det du har kontroll över

Ett obestridligt faktum i fråga om covid-19 är att det är en okänd fiende. Det att stå inför något nytt skapar ångest och kan lätt leda till ett tillstånd av stor osäkerhet. Därför är en av strategierna för känslomässig egenvård under coronakrisen att fokusera på det som faktiskt går att kontrollera.

En bra övning för att göra detta är att ta fram papper och penna och rita två kolumner. I den ena kolumnen skriver du ner vad du kan kontrollera i den nuvarande situationen (skyddsåtgärder för att inte bli smittad, omhändertagande av din familj, omsorg om din fysiska och psykiska hälsa mm).

I den andra kolumnen skriver du ner det som du inte kan kontrollera, som t.ex. hur länge krisen kommer att vara. När du har slutfört övningen bör du reflektera över och komma till insikt om att du trots allt har kontroll över många viktiga saker. Saker som kan hjälpa dig att bibehålla ditt lugn och bemöta situationen på ett positivt sätt.

Med andra ord ska du inte låta dina känslor ta överhanden. Ta tillbaka kontrollen så kommer du att se en stor skillnad!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.