Tre skillnader mellan emotioner och känslor

Upptäck de tre viktigaste skillnaderna mellan emotioner och känslor för att kunna hantera dem bättre.
Tre skillnader mellan emotioner och känslor
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Du har säkert flera gånger blandat ihop emotioner med känslor. Vi upplever båda samtidigt, och det är lätt att blanda ihop dem. Men det är väldigt viktigt att man känner till skillnaden mellan emotioner och känslor. Vi måste hantera dem på olika sätt och de ger inte upphov till samma behov.

I den här artikeln kommer vi ta upp de tre främsta skillnaderna mellan emotioner och känslor. Du kommer få lära dig hur du kan skilja på dem för att förbättra din emotionella intelligens, reflektera mer och inte ha något att ångra dig för.

Emotioner och känslor kan leda oss till att göra något i stundens hetta, men om vi försöker identifiera och skilja på dem så kommer de bli enklare att hantera (Goleman, 1996).

De tre skillnaderna mellan emotioner och känslor

1. Automatik vs reson

Emotionerna kommer mest från det limbiska systemet och den primitiva delen av hjärnan. Känslorna uppstår å andra sidan i frontalloben. Med andra ord är känslorna ett resultat av ett abstrakt tänkande. Men emotioner är medfödda och genetiskt bestämda som ett resultat av evolutionen. Det kan verka konstigt, men det finns faktiskt en maxgräns för hur många emotioner som vi kan uppleva. Det finns dock ingen maxgräns för hur många känslor vi kan uppleva.

Faktum är att vi definierar känslor verbalt, medan emotionerna definieras psykofysiologiskt. Känslorna kommer från vår tolkning av händelserna runt omkring oss. Emotionerna kommer dock från nervsystemets respons (sympatiskt och parasympatiskt).

Schematisk bild av hjärnan.

2. Hur snabbt de uppstår och förändras

Emotioner kännetecknas av att de uppstår ganska direkt. De representerar kroppens alarm- och överlevnadssystem. När vi förstår vad som har hänt och varför vi känner på ett eller annat sätt så pratar vi om känslor och inte emotioner. För att kunna ha en känsla är det nödvändigt att man tänker på vad som har hänt, reflekterar över hur man betedde sig och börjar arbetar med det med hjälp av ett psykologiskt tillvägagångssätt.

Eftersom emotionerna kommer och går snabbt har vår kropp en annan bedömnings- och motivationsmekanism: känslorna. Känslorna representerar det som kvarstår efter emotionerna. Faktum är att en av de främsta skillnaderna mellan emotionerna och känslorna är att en känsla utvecklas lite i taget. Den kan också förändras och stanna kvar dagar, veckor, månader och kanske till och med år.

3. Emotioner är väldigt kraftfulla men känslorna är inte lika intensiva

Eftersom emotionerna utgör det huvudalarm och det motivationssystem som man föds med så är de väldigt intensiva och kraftfulla. De grundläggande och universella emotionerna inkluderar lycka, ilska, rädsla, överraskning och ledsamhet. De får oss till att antingen handla eller sluta handla. Överraskning är därmed en neutral emotion vars funktion är att hjälpa oss att hålla oss alerta och vara medvetna om vad som kommer hända.

I filmen Inside Out ser vi att emotionerna antingen får oss till att göra något eller sluta göra något. Ledsamheten får oss exempelvis att distansera oss själva från andra. Känslorna är dock mycket mer varierade och långsamma. De leder oss till att reflektera över vad vi kan göra för att sluta känna oss obekväma.

Kvinna som har ångest.

Det är viktigt att påpeka att man kan hantera de obehagliga emotionerna genom avaktiveringstekniker och genom att rikta om uppmärksamheten. Sentimentalt korrigerande erfarenheter, sokratisk dialog och vägledd reflektion kan å andra sidan hjälpa oss att hantera känslor. Avaktivering och snabb avslappning kan också vara till hjälp.

Att hantera känslor och emotioner

Då det finns skillnader mellan emotioner och känslor så finns det också olika sätt att hantera dessa upplevelser. Emotioner kräver att man kopplar bort (exempelvis att man undviker att öka ilskan och tappa kontrollen), men känslorna måste bli lyssnade på och riktas om.

I vilket fall som helst så kan man reglera emotioner och omtolka känslor och detta kan ge oss en bättre psykologisk hälsa (Bigman, Sheppes & Tamir, 2017).


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bigman Y. E., Sheppes, G. & Tamir, M. (2017). When less is more: Effects of the availability of strategic options on regulating negative emotions. Emotion, 17(6), 993-1006.
  • Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional (4a ed. edición). Barcelona: Kairos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.