Tips som kan hjälpa barn med autism under coronakrisen

Nya rutiner och sådana faktorer som hemisolering påverkar särskilt en grupp som är mycket sårbar: barn med autism. Vi måste förstå vilka behov de har och ge dem stöd. Här är några bra tips!
Tips som kan hjälpa barn med autism under coronakrisen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

De har blivit av med sina rutiner. De har ryckts bort från sina normala liv, från de riktlinjer som de följt varje dag och som gett dem trygghet, mening, frid och även glädje. Att hjälpa barn med autism under coronakrisen bör vara en av våra främsta prioriteringar. Idag är det många familjer som ställs inför allvarliga problem på grund av den nuvarande situationen.

Det är omöjligt att förstå vad en sådan förändring innebär för personer med autismspektrumstörning om man inte själv som förälder eller lärare har erfarenhet av autistiska barn.

Helt klart berörs vi alla av det som pågår just nu. Vi har alla varit tvungna att lägga på hyllan många planer, uppgifter, vanor och även arbeten. Men när det gäller barn, tonåringar eller vuxna med autismspektrumtillstånd (AST) kan man både se och höra deras frustrationer.

En del av dem uppvisar oupphörligen repetitiva rörelser och beteenden. Andra kan uppträda aggressivt. De allra flesta tar sin tillflykt i tystnad eller till och med gråt. Om de redan tidigare varit begränsade i sin kommunikation, så är de nu ännu mer förtegna. De känner sig vilsna i nya rutiner de inte begriper.

Därför är det viktigt att samhället är mer lyhört för den här gruppen och erbjuder hjälp och resurser.

Det är bra att låta autistiska barn ägna tid åt saker som intresserar dem

Sju strategier för att hjälpa barn med autism under coronakrisen

Bland annat i Spanien har hälsovårdsministeriet tillåtit personer med autism att få gå ut tillsammans med en familjemedlem. När de ger sig ut bör de vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och medföra ett certifikat som styrker deras funktionshinder.

Dessa dagliga promenader ger dem andrum och detta är något som man måste respektera. Tyvärr – och detta kan förvåna oss – är det många som skriker åt dem från sina balkonger när de ser att de är ute och går.

En sådan dispens är absolut nödvändig för dessa barn och ungdomar. Vi får inte glömma att detta är en grupp av människor som inte längre har möjlighet att gå till sina terapisessioner och vars behov inte längre tillgodoses.

Många personer med autismspektrumtillstånd har visat sig ha mycket svårt att anpassa sig. Detta är så allvarligt att det utgör ett hot för deras familjer.

Känslor och frustrationer kan byggas upp som en tidsinställd bomb och leda till mycket problematiskt uppförande. De berörda kan blir aggressiva och hemfalla åt självskadande beteenden. Även om de flesta börjar tillgripa störande och repetitiva beteenden, finns det en del som även kan utveckla ekolali, vilket innebär att de upprepar samma fras om och om igen.

För att hjälpa barn med autism under coronakrisen måste du beakta en rad olika strategier. Här är bara några exempel.

1. Förtydliga hur deras rutiner ser ut med hjälp av teckningar och kort

Barn och ungdomar med AST tvingas anpassa sig till nya rutiner. För att göra det lättare för dem att förstå dem kan vi använda oss av teckningar som specificerar vilken aktivitet som ska utföras vid en viss tidpunkt.

Vi behöver ge dem klara, enkla och positiva instruktioner från den stund de kliver upp på morgonen. Vi kan skapa ett visuellt schema och hänga upp det på väggen som påminnelse för dem.

2. Se till att de klär sig som om de gick till skolan

Ett sätt att bibehålla en “normal” livsstil är att låta dem klä sig som om de fortfarande gick i skolan. Undvik att låta dem gå runt i pyjamas hela dagen. Det är också viktigt att de följer sin vanliga rutin med avseende på skolarbete.

3. Sätt av tid för barnets särskilda intressen

De flesta barn, såväl autistiska som neurotypiska, har ofta ett speciellt intresse som inte alltid är kopplat till något specifikt skolämne.

Många älskar t.ex. djur, musik, världsrymden och att se på filmer eller att rita. Vi måste vara kreativa och hitta på lekar och projekt för att de ska hålla sig fokuserade på den bestämda hobbyn.

Barn med autism under coronakrisen kan hjälpas av att fokusera på lekar de tycker om

4. Barn med autism behöver enkel och stimulerande daglig träning under coronakrisen

En av nycklarna för att hjälpa barn med autism under coronakrisen är att uppmuntra dem att röra på sig och vara fysiskt aktiva. Det är sant att dessa pojkar och flickor har nedsatt koordinationsförmåga och vanligen är de orytmiska. Men det är viktigt att de rör på sig och håller sig aktiva.

På YouTube kan du hitta roliga danser och enkla övningar som främjar fysisk aktivitet och positiva känslor.

5. Känslokort för att kommunicera hur de känner sig

En annan värdefull resurs i detta sammanhang är användningen av “känslokort”. Det handlar bara om att göra teckningar av olika ansikten som uttrycker känslor som t.ex. sorg, ilska, glädje och leda.

Under dagens lopp kan personer med autismspektrumtillstånd uppleva känslor och sinnesstämningar som de inte har möjlighet att kommunicera. Experterna rekommenderar att man ger dem chansen att visa sina familjemedlemmar hur de känner sig.

6. Utsätt dem inte för alltför mycket bilder och information om pandemin

I den mån det går bör man undvika att utsätta dem för de senaste rapporterna om pandemin. Istället bör du välja att visa filmer och ägna tid åt fritidsaktiviteter.

Barn med AST är mycket känsliga och riskerar att internalisera sin rädsla och oro. Tanken på att deras mor- eller farföräldrar kommer att dö eller att mamma och pappa kommer att bli sjuka kan fastna i deras medvetande och skrämma dem. Därför bör du hålla ständig uppsikt över det de ser på.

En del autistiska barn älskar att lyssna på musik

7. Ta stöd utifrån för att hjälpa barn med autism under coronakrisen

Om man vill hjälpa barn med autism under coronakrisen får man inte lämna deras familjer åt sitt öde. De måste få stöttning utifrån. Antingen från psykologer via videosamtal, eller från terapeuter som kommer till deras hem och tar ut barnen på utflykter.

Familjerna bör även vara i kontakt med andra familjer i samma situation. Stödnätverk för föräldrar som har barn med AST är alltid värdefulla. Där kan idéer flöda, och föräldrarna kan uppmuntra varandra och dela sina känslor, problem, frågor och förhoppningar.

Låt oss reflektera över allt detta. Låt oss bli mer lyhörda för dessa barn och ungdomar och bygga broar för att hjälpa dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.