Transaktionsanalys och egotillstånd

Transaktionsanalys och egotillstånd

Senaste uppdateringen: 21 april, 2017

Transaktionsanalys tillhör rörelsen humanistisk psykologi. Den skapades mellan 1910 och 1970 av psykiatrikern Eric Berne.

Under hans teori om egotillstånd kan vi bättre förstå sociala förhållanden och konflikter som uppstår i dem. Ett egotillstånd är ett sätt att bete sig på som, på ett eller annat sätt, beror på känslorna och sättet vi tänker på vid tidpunkten. Det beror även på hur vi behandlas, vilket kommer få oss att reagera annorlunda.

Det finns tre olika egotillstånd

Föräldrajaget: Detta är ett tillstånd där man agerar, tänker eller talar med de inlärda mönstren hos sina föräldrar eller någon annan viktig auktoritet från barndomen.

De lärde oss vad som var rätt och fel, hur man ska leva, känna och vad man ska tro. Allt detta spelades in, och inom varje person finns en “inre förälder”.

Beroende på hur vi behandlades kan den figuren vara kritisk, som en oflexibel, strikt, auktoritativ, arg, allvarlig, stel, dömande, skuldbeläggande förälder… Eller, om vi haft turen att ha vårdande föräldrar, kommer vi i förälderns egotillstånd bete oss flexibelt, hjälpande, smickrande, samarbetsvilligt etc.. Vi kommer att ge positiv uppmuntran.

Allt beror på mönstren vi lärde oss i barndomen. Ditt föräldrajag är som en kopia av vad du såg och kopierade i din barndom.

Vuxenjaget: Det är det mest rationella och realistiska tillståndet. Ett tillstånd där information analyseras och sorteras, och beslut som tros vara de mest riktiga tas, utan att influeras av känslor eller regler.

Det fokuserar på “vad som måste göras” och inte “vad du vill göra”. Vuxna reaktioner är perfekta för att konversationer ska flyta på och vara positiva. Det är ett tillstånd som minskar konflikter och återbringar välmåendet till situationer.

Den vuxna är den som tänker och resonerar på ett realistiskt sätt. De andra två tillstånden “förälder” och “barn” är mer dominerade av känslor och automatiska reaktioner.

En person som agerar från vuxenjaget kommer uppfattas som uppriktig, mänsklig, respektfull, flexibel, empatisk och beslutsam. Det är det mest rationella och effektiva tillståndet eftersom det baseras på logik, utan att låta känslor grumla det intelligenta tänkandet.

Barnjaget: Det är delen som är mest dominerad av önskningar, impulser, drömmar, spontanitet, kreativitet och entusiasm. Det är den spontana delen och delen för naturliga impulser. Om barnjaget skadas har det en osäker, skamfylld, rädd, grym och självisk sida.

I detta tillstånd svarar vi som vi gjorde när vi var barn; med en hög nivå av fantasi och lite rationalitet.

Det är inte negativt att ta fram detta tillstånd. Att undertrycka vårt inre barn har negativa konsekvenser. Du måste släppa ut det, känna och ha roligt. Om du tar hand om det istället för att undertrycka det, kommer vuxendelen utvecklas på ett hälsosamt sätt. Alla bär vi med oss barnet vi en gång var.

Normalt sett har vi alla tre egotillstånd och byter beroende på hur vi mår, hur vi behandlas och situationen vi finner oss i. Du kan byta från ett tillstånd till ett annat på sekunder.

Man kan till exempel bibehålla ett balanserat tillstånd av mognad med vuxenjaget, men om någon behandlar en illa kan vuxenjaget övergå till barnjaget eller föräldrajaget genom att hota, skälla ut eller tappa kontrollen.

Om vi analyserar konversationer kommer vi märka från vilka tillstånd vi kommunicerar.

Med all denna teori bör vi inte söka perfektion. Det bästa är att använda den för att undvika konflikter och dåliga förhållanden, för om det producerar negativ kommunikation är det för att något fattas i komplementariteten.

Om någon till exempel talar från föräldrajaget och stöter på någon i barnjaget, är det perfekt. De kompletterar varandra och allt kommer flöda naturligt. Men två personer från föräldrajaget kommer kollidera och orsaka konflikter eftersom båda vill ta kontroll, befalla etc…

Två personer med barnjagets egotillstånd kommer inte uppleva konflikter. Det kommer finnas en koppling utan behov av att komplettera varandra.

I vuxenjagets tillstånd finns det vanligtvis inga problem. Det kan relatera till både barnjaget och föräldrajaget eftersom det kommer tillhandahålla en perfekt miljö för att undvika konflikter.

Foto från Blisco_O och Lis.