Tre typer av sinnen, vilket är ditt?

Tre typer av sinnen, vilket är ditt?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2018

Att tala om sinnet är att tala om ett något abstrakt koncept som inte är tydligt för många människor. Det är ett ord som ämnar att omfatta alla processer som sker i vår hjärna: tanke, medvetande, uppfattning, övertygelse, önskning, känsla, etc. Alla dessa variabler gör att det finns olika typer av sinnen.

Sinnet är terrängen där medvetande, undermedvetande och funktionella processer äger rum. Sinnet reflekteras i idéer, handlingar och olika manifestationer av hjärnaktivitet.

Allt detta produceras från strukturerade processer. Med andra ord är all denna mentala aktivitet inte slumpmässig, utan följer mönster eller ritningar som vi lär oss under livets gång. Det betyder inte att det är något oföränderligt – i hjärnan är allt mottagligt för förändring.

“Sinnet är inte en behållare att fyllas, utan en eld att tändas.”

Lucius Mestrius Plutarchus

Olika typer av sinnen

Enligt hur dessa processer inträffar har vissa lärda föreslagit existensen av tre typer av sinnen: det stela, det flytande och det flexibla. Alla har de sina egna karaktärsdrag och lyder under annorlunda logik. Låt oss ta en titt på dem.

Stela sinnen: motstånd till att anamma nya perspektiv

Utbildning är den faktor som mest influerar konfigurationen hos våra sinnen. Det är normalt för personer med stela sinnen att även vara barn till stela föräldrar. Stelheten är i princip en försvarsmekanism. Fixerade idéer ger dig en högre känsla av kontroll och skyddar dig mot ovisshet. De som har dessa drag är perfekta för disciplinerade arbeten och aktiviteter.

Rödhårig kvinna

De som har stela sinnen kan å andra sidan vara något ytliga. De slutar inte analysera eller utvärdera validiteten hos idéer eller handlingar. De antar att allt måste ske på ett ordnat sätt, som även är förutbestämt.

Detta leder till att de får svårt att vara kreativa, och det är anledningen till att de vanligtvis begränsar sig till att upprepa sig. De kan känna sig väldigt förvirrade och hjälplösa om något eller någon tar ut dem ur deras komfortzon. Bristen av kontroll över situationer genererar ofta stort obehag, och detta lider de av.

Flytande sinnen: ett kameleontliknande perspektiv

Motsatsen till stela sinnen är flytande sinnen. De kan inte vara konsekventa, och det är därför de anpassar sig till det som är omkring dem. De tar formen av den behållare de befinner sig i. De karaktäriseras av personer som har gett upp all kontroll över sina omständigheter.

Storögd fisk

Denna typ av sinnen är representativt för personer som har behov av att någon ska dirigera dem. De har svårt att ta beslut eller att ta ställning till saker. De vet inte vad de ska tänka. Och eftersom de inte vet, delegerar de uppgiften till andra som de känner har säkerheten de saknar.

De som har denna typ av sinne har även svårt att vara beslutsamma. De sätter generellt sett inte upp mål, utan låter snarare andra påtvinga dem mål, vilket räcker för dem. De kan vara väldigt bra på uppgifter som kräver mycket undergivenhet. På ett eller annat sätt kompletterar de stela sinnen.

Flexibla sinnen: en balanspunkt

Flexibla sinnen karaktäriseras av att vara anpassningsbara. Att vara anpassningsbar betyder inte att man passivt accepterar det som sker, likt flytande sinnen. Anpassningen är genomtänkt och kreativ. De vet hur man placerar sig inom verkligheten utan att tvinga på sin vilja, men utan att undergivet acceptera andras vilja.

Fåglar på gren

I detta fall vägleder tankar handlingarna. Verkligheten är ett objekt som bearbetas och för vilket det finns analys och expansion. Det finns öppenhet för diskussioner, vilket betyder att flexibla sinnen kan byta åsikt och justera idéer.

Dessa är på sätt och viss typer av sinnen som är ödmjuka. De tror inte på sina egna sanningar, men ger inte vika för det irrationella och felaktiga eftersom de har sina egna kriterier.

Ingen av oss har bara en av dessa typer av sinnen. Alla har vi lite av dem alla, även om dragen hos ett generellt sett är dominerande. Man kan heller inte säga att det finns “dåliga sinnen” och “bra sinnen”. Det är dock bra att förstå att det finns sätt att tänka som hjälper oss att vara lyckligare, medan andra gör oss stillastående eller dominerade av andra.

Detta kanske intresserar dig
Reptilhjärnan och maktberoende – vad är kopplingen?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Reptilhjärnan och maktberoende – vad är kopplingen?

Reptilhjärnan är en del av oss som hängt med i takt med att vi utvecklats som art. Den har sina funktioner, men vi får inte låta den ta över.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.