Dagliga utmaningar för personer med schizofreni

Utöver att leva med sina symptom måste personer med schizofreni även hantera missförstånd och socialt stigma.
Dagliga utmaningar för personer med schizofreni
Cristina Calle Guisado

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Calle Guisado.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Listan av dagliga utmaningar för personer med schizofreni är lång och inkluderar biologiska, psykologiska och sociala problem.

Alla som lider av en sjukdom måste tackla utmaningar. När man lider av psykiska sjukdomar måste man dock även leva med andra faktorer, som socialt stigma och missförstånd.

I en dokumentär vid namn Follow the Challenge of Schizofrenia (följ schizofrenins utmaning) intervjuade Eduard Punset neuropsykiatrikern Maria Ron.

I intervjun lade hon fram ett annat sätt för personer med schizofreni att förstå och leva med sin sjukdom.

Dokumentären är speciellt kritisk mot ämnen som diagnoser och stämplar, generalistiska farmaceutiska behandlingar, socialt stigma och bristen på vårdalternativ som kan hjälpa patienterna att återintegrera sig i samhället.

Experterna säger att det inte är ett individuellt problem, utan ett för samhället i stort. De säger även att problemet är för komplext för att förminskas till en enda diagnos.

“Schizofreni kan inte förstås utan att förstå förtvivlan.”

-Ronald Laing-

Personer i gruppterapi

Symptom

Enligt professor Maria Ron kännetecknas schizofreni av symptom som visar sig på olika sätt beroende från patient til patient och från period till period. Det finns två typer:

 • Positiva symptom: såsom hallucinationer, vanföreställningar, etc.
 • Negativa symptom: dessa symptom är kopplade till socialt beteende och humör. Eftersom de påverkar så pass viktiga områden har de betydande påverkan på personen. Vissa av symptomen är: avtrubbning, dåligt ordförråd, apati, anhedoni, minskad social drivkraft, brist på motivation, brist på socialt intresse och ouppmärksamhet på sociala eller kognitiva utgångar.

Generellt är receptbelagda läkemedel effektiva i att behandla positiva symptom, men inte särskilt användbara för negativa.

Personer med schizofreni ser störst framsteg när behandlingen är flerdimensionell och kombinerar läkemedel med behandlingar som kognitiv stimulans, musikterapi, avslappningstekniker, etc.

Vi bör även betona vikten av att anpassa behandlingen efter patientens behov. Det finns trots allt ingen universell presentation av schizofreni – varje patients upplevelse skiljer sig.

Riskfaktorer

Genetisk predisposition är den viktigaste riskfaktorn. Det finns dock även andra saker som också kan spela in, inklusive:

 • Droganvändning (cannabis, kokain, amfetamin, etc.).
 • Förändringar i sömnschemat.
 • Stressiga livshändelser.
 • Sociala faktorer.
 • Tävlingsinriktning.
 • Överansträngning.
 • Att separeras från sin mamma tidigt under barndomen.
 • Faderns ålder vid befruktningen.
 • Att leva i stadsområden.
 • Lågt IQ: enligt vissa studier löper personer med låg IQ högre risk att utveckla schizofreni.

Vikten av att lyssna

Många personer och projekt jobbar med att utbilda allmänheten om schizofreni och att hjälpa drabbade att integrera sig i samhället.

De tillhandahåller även behandling av negativa symptom (som inte svarar bra på läkemedel).

Mycket handlar om att uppmuntra en öppen och ärlig dialog om detta tillstånd genom att presentera vittnesmål och information. Det ger drabbade chansen att visa att sjukdomen inte definierar dem.

Vissa personer med schizofreni kritiserar standardiseringen av diagnoser och läkemedel; läkare tenderar att använda samma kriterier och behandla alla patienter på samma sätt, oavsett kön, ålder, vikt och andra faktorer.

Drabbade personer tänker i många fall på sig själva som farliga, trots det faktum att statistiken visar att de sällan begår brott. Med det sagt finns det kriminella beteenden där schizofreni är orsaken.

Mer specifikt lider patienter som begår brott ofta även av paranoida vanföreställningar. De känner sig hotade av något som uppfattas som väldigt verkligt. Detta är dock relativt sällsynt.

Symptomen på schizofreni

Dagliga utmaningar för personer med schizofreni

Personer med schizofreni säger att nyckeln till att bli bättre är att attackera den grundläggande orsaken. Dessvärre fokuserar de flesta behandlingar på att lindra de omedelbara symptomen.

Målet blir helt enkelt att lugna patienten och motverka att denne stör andra.

Personer med schizofreni manar det medicinska samfundet att lyssna på och jobba med dem för att bilda skräddarsydda behandlingsmetoder för varje individ.

Det första steget mot att förstå de dagliga utmaningar som personer med schizofreni ställs inför är att vara medveten om komplexiteten hos tillståndet och ta hänsyn till positiva och negativa symptom.

Mellandisciplinära och multidimensionella behandlingar skulle kunna göra behandlingen av schizofreni mycket mer effektiv. Förhoppningsvis kan de utgöra ett alternativ till behandlingar som bara använder läkemedel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.