De negativa och positiva symptomen på schizofreni

Idag ska vi tala om negativa och positiva symptom på schizofreni. Denna psykiska sjukdom är en av de mest handikappande och förödande.
De negativa och positiva symptomen på schizofreni
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De negativa och positiva symptomen på schizofreni gör den till en av de mest förödande psykiska sjukdomarna. Uppskattningsvis 20 miljoner människor i världen lider av den.

För att diagnostisera en patient uppger DSM-V att det måste finnas två eller fler karaktäristiska symptom, varav båda måste vara i mer än en månad. Dessa symptom är:

 • Vanföreställningar
 • Hallucinationer
 • Oorganiserat tal
 • Katatoniskt eller mycket oorganiserat beteende

De negativa och positiva symptomen på schizofreni

För att få en diagnos måste patienten lida både i sociala och jobbmässiga sammanhang, i en eller flera viktiga delar av dennes liv. Vidare pågår denna förändring i minst sex månader, och denna period kan inkludera prodromala stadier. Så schizofreni kan identifieras baserat på dess huvudsakliga symptom. Men denna sjukdom kan visa sig på två sätt: ett med positiva symptom och ett med negativa symptom.

I det första fallet är det relativt lätt för patienterna att upptäcka det eftersom symptomen är slående. De kan till exempel uppleva hallucinationer, inbillningar eller motoriska förändringar: udda symptom som patienten enkelt lägger märke till. I det andra fallet går de negativa symptomen ofta obemärkt förbi eftersom de inte är lika “iögonfallande.” De utgör dock en värre prognos.

Patienter som drabbas av de negativa symptomen tenderar att löpa högre risk för kronisk schizofreni, självmord eller substansmissbruk. Effekterna är dessutom mycket mer synliga utåt än hos patienter med positiva symptom.

Låt oss titta lite djupare på dessa två symptomtyper.

Schizofren kvinna

De positiva symptomen på schizofreni

De huvudsakliga positiva symptomen är som följer:

Ljudmässiga hallucinationer

Detta är den vanligaste typen av hallucination, även om patienten även kan uppleva visuella, somatiska eller till och med smakmässiga hallucinationer.

Denna specifika typ dyker upp i form av röster som talar till patienten på olika sätt. Rösterna kan vara av båda könen och vara kända eller okända. Andra ljud, som musik eller knäppningar, kan också inträffa, även om de är mindre vanliga. Ibland hör patienten röster som talar med varandra om patientens personlighet.

Vanföreställningar

Vanföreställningar är berättelser som patienten berättar för folk med stark övertygelse, utan att inse att de är produkten av dennes eget sinne; motsatsen till besatta idéerAtt förändra en vanföreställning är alltså omöjligt, och oavsett hur mycket man försöker övertyga den drabbade så kommer denne inte ändra sig.

Några typer av vanföreställningar är:

 • Vanföreställning om kontroll: detta är när patienten tror att en extern kraft kontrollerar dennes tankar eller handlingar.
 • Vanföreställning om referens: denna typ av vanföreställning är när de tror att allt som sker har att göra med dem, inklusive grandiosa, skuldmässiga, religiösa eller svartsjuka vanföreställningar.

Motoriska störningar

Detta är ett tecken på schizofreni som en fysisk sjukdom, och kan även associeras med bruk av läkemedel som orsakar akatisi, dyskinesi och extrapyramidala bieffekter. Dessa kännetecken är vad läkare kallar för katatoniskt beteende.

Några av dessa motoriska störningssymptom inkluderar:

 • Omedvetenhet som leder till att patienten isolerar sig från den externa världen så pass att denne slutar prata.
 • Inhibition eller upprördhet.
 • Katalepsi, eller bruket av märkliga eller stela positioner.
 • Manér eller onaturliga gester.
 • Stereotypi.

Språkförsämring

Detta innebär ofta flytande språk, men inta någon substans. Ett exempel är raljerande tal, där talmönstret går från en idé till en helt orelaterad.

Det finns även omständigt tal, där patienten svarar indirekt och med många detaljer för att försena delen av budskapet som denne vill förmedla. Neologismer (påhittade ord) är också typiska, såväl som resonans, eller att använda ord baserat på deras ljud snarare än deras betydelse.

Extravagant beteende

Vissa schizofrena personer kan uttrycka detta symptom i sättet de klär sig, deras sociala eller sexuella natur (såsom att onanera bland folk), genom att högt tala med sig själva samt aggressiva, upprörda eller repetitiva beteenden.

De negativa symptomen på schizofreni

Negativa symptom är, som vi nämnt, inte lika “spektakulära” som de positiva, men leder till en sämre prognos. Om en patient lider av dessa symptom så kanske neuroleptika inte kommer fungera. De är kopplade till nervcellsfunktionen i den temporala loben samt parahippocampala gyrus. De är vanligare hos män, som faktiskt tenderar att uppleva en kronisk och oåterkallelig sjukdomsutveckling.

Några av symptomen är:

Emotionell avtrubbning

Emotionell avtrubbning är ett dåligt uttryck av känslorDenna brist på tillgivenhet kommer vanligtvis med ett uttryckslöst ansikte, minskade rörelser eller gester med händerna, undvikande av ögonkontakt, effektiv inkonsekvens samt bristfällig respons, såsom att småle när någon talar om något allvarligt, monoton röst, etc.

Alogi

Långsamt, stelt och tomt tänkande, vilket visar sig i patientens talkvalitet. Han tar längre tid på sig när han frågas om något.

Abuli och anhedoni

Abuli är brist på intresse eller viljestyrka att göra något. Patienter är därför inkapabla att påbörja eller avsluta uppgifter på egen hand. Det kan visa sig i beteendemässiga aspekter såsom hygien, att lämna projekt oavslutade eller att inte ta initiativ.

Anhedoni är brist på intresse av sociala relationer. Den schizofrena patienten med negativa symptom är ofta inkapabel att känna njutning, och undviker även sociala relationer som potentiellt kan leda till njutning. Det finns därför inget som helst intresse av sexualitet, intimitet eller ens nöjesaktiviteter.

Man med schizofreni

Terapi och behandling

Farmakoterapi är den vanligaste behandlingsformen för schizofreni. Det har faktiskt demonstrerats att psykologiska behandlingar även förbättrar antipsykotiska effekter. Det är dock viktigt att att särskilja mellan positiva och negativa symptom på schizofreni när det kommer till behandlingen.

Problemet är att läkemedel fungerar när patienten har positiva symptom, eftersom den blockerar dopaminreceptorer, vilket minskar hallucinationer och vanföreställningar.

Å andra sidan verkar det inte bara som att läkemedel inte fungerar på negativa symptom, utan faktiskt kan göra dem värre. Därför finns det fortfarande mycket forskning kvar att göra för att hjälpa patienter som lider av de negativa symptomen på schizofreni.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F (2008). Manual de psicopatología. Volúmenes I y II. McGraw-Hill.Madrid
 • American Psychiatric Association (APA) (2014): Manual de Diagnóstico y Estadísitico de los Trastornos Mentales, DSM5. Editorial Médica Panamericana. Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.