Identifiering, översättning och uttryck av svåra känslor

23 mars, 2019
De flesta känslor är svåra att bearbeta. Svåra känslor kombinerar förnimmelser som verkar motsatta. Genom att identifiera och uttrycka dem korrekt leder de till god kommunikation med oss själva och med andra.

Svåra känslor är de som inte presenterar sig själva i ett rent tillstånd. De flesta känslor är på sätt och vis svåra. Till exempel är det vanligare än du tror att känna hat och kärlek på samma gång. Ett annat vanligt exempel på en vanlig kombination är kombinationen av medkänsla och ilska eller ilska och ledsamhet.

Vi gillar att generalisera våra upplevelser och vi katalogiserar de helt enkelt som en börda. Ibland är det viktigt att lära sig att identifiera känslorna som orsakar olika känslomässiga tillstånd.

Ibland behöver vi arbeta riktigt hårt för att identifiera sådana känslor, översätta dem till tankar och sedan uttrycka dem högt. Var och en av dessa steg kan vara ganska komplexa, men de är också ett sätt att ta oss ur ett tillstånd som vi inte vill stanna kvar i.

En sak är säker: det finns inte tillräckligt med ord för att uttrycka svåra känslor. Kanske är det därför poesin existerar. Poesi är mer än enbart en artistisk manifestation. De som skriver den tror att det är ett bra sätt att kommunicera sina svåra känslor till resten av världen. Detsamma gäller resten av människorna som uttrycker sina känslor genom andra konstformer.

”Ibland är inte ord nödvändiga, och enkelheten i att uttrycka dig själv genom en konstform är en av de bästa sätten att kommunicera.”

-Emmanuel Jal-

Målad kvinna

Svåra känslor och deras uttryck

Faktumet att ord ofta inte har en direkt översättning från ett språk till ett annat reflekterar hur komplicerat det  är att bestämma och uttrycka svåra känslor. Det finns ingen möjlighet att ta deras mening från ett språk till ett annat eftersom de är så komplexa och associerade med en specifik social kontext. Låt oss se närmare på några exempel på detta:

  • FreizeitstressDetta är ett tyskt ord som refererar till stressen vi upplever när vi utför vissa aktiviteter bara för att få tiden att gå.
  • Lítost: Detta tjeckiska ord har att göra med känslan vi får när vi inser att vi är fullständigt eländiga.
  • Gigil: Är en filippinsk term som betyder att man vill ”krama” något på grund av dess söthet.
  • Sukha: Det här är ett uttryck från sanskrit som används för att definiera lycka som inte är kortlivad. Den hänvisar till intensiv, långvarig lycka.

Vid många tillfällen finns det ingen möjlighet att översätta dessa märkliga termer från ett språk till ett annat utan att förlänga texten. Detsamma gäller svåra känslor. Hitills har vi inte funnit ett sätt att identifiera, översätta eller uttrycka dem. Detta kan få oss att känna oss illa till mods eftersom första steget att hantera en känsla är att identifiera den.

Identifiering av känslorna ifråga

De flesta av oss är vana vid att klassificera våra känslor i fem fundamentala grupper: lycka, ledsamhet, ilska, rädsla och avsky. Våra vanliga känslor korresponderar med vissa av de grundläggande känslorna. Det finns dock stunder då vill vill vara mer exakta eftersom dessa är känslor är väldigt övergripande. Kanske är vår rädsla överkänslig eller vår ilska feg.

Vad som skapar svåra känslor r faktumet att de är en blandning av flera olika känslor som, uppenbarligen, är väldigt olika varandra. För att kunna identifiera dem är de första vi måste göra är att vara mer flexibla i tanken. Det är viktigt att förstå att vi inte kan kategorisera dem eftersom de inte korresponderar med de ”vanliga” känslorna.

Vi måste också sluta värdera känslor från ett etiskt perspektiv. Faktum är att det inte finns några bra eller dåliga känslor. En specifik känsla kan faktiskt vara bra eller dålig beroende på situationen.

Vad som slutligen bestämmer det huvudsakliga draget är sättet på vilket vi hanterar den och energin vi länkar till den. Med andra ord, en känsla kanske kan föregå våra handlingar men aldrig rättfärdiga dem.Vi måste förstå att det  är okej att känna en ledsam glädje. Vi måste inte nödvändigtvis se till att den ena dominerar den andra. Detta innebär att vi accepterar våra känslor som de är.

Glada klädnypor

Vikten av att definiera och uttrycka känslor

Att uttrycka sig själv gör dig friMotsatsen, att hålla allt förvarat inom dig, gör dig stressad och nervös. Dessutom berikar det vi känner kommunikationen med andra likaväl som den förbättrar kvaliteten av vår interna dialog. Den fostrar också förståelse (både med dig själv och andra), empati och inre/yttre frid.

För att undvika svåra känslor måste vi analysera och separera känslorna som orsakade detta tillstånd, likaväl som influensen var och en av dem har.

Om vi känner en härjande glädje, så har vi att göra med glädje och ilska. När det kommer till överkänslig och ängslig ledsamhet är det två grundläggande och en specifik känsla inblandad. Alla dessa koncept kan definieras bättre. Till exempel kan ilska vara ett synonym för irritation, förbittring eller frustration bland andra. Det är viktigt att hitta ord som bäst passar det vi känner.

Här följer en övning som hjälper till att identifiera, översätta och uttrycka svåra känslor. Ta följande fras: ”jag känner… när…” och fyll i de tomma utrymmena. Försök att applicera den här frasen på alla känslor du känner. Sedan kan du se över vad du har skrivit och sätta ihop allt. Det är en intressant övning som ibland resulterar i poesi och som alltid resulterar i bättre förståelse av vårt känslomässiga tillstånd.

  • Montañés, M. C. (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Universidad de Valencia.