Vad är doftminnet och hur fungerar det?

Tack vare doftminnet väljer du produkter eller aktiviteter som påminner dig om dofter från din barndom och glada stunder i ditt liv. Idag diskuterar vi hur den här delen av din hjärna fungerar.
Vad är doftminnet och hur fungerar det?
María Paula Rojas

Skriven och verifierad av psykologen María Paula Rojas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin känt doften av något som omedelbart tog dig tillbaka till din barndom? Eller köpt en kaka för att den luktade som de din mormor brukade baka? Båda dessa är exempel på doftminnet som arbetar. Detta är den mest grundläggande typen av minne och den har en stark koppling till dina känslor. Det är en koppling som marknadsföringsexperter känner till mycket väl och utnyttjar för att sälja sina produkter till oss.

Det är viktigt att klargöra att ditt luktsinne är ett kemiskt system. Som sådant ansvarar det för att upptäcka kemikalier som producerar dofter i din miljö. Denna process är avgörande för överlevnad eftersom den hjälper dig att identifiera ämnen som kan vara farliga, såsom rutten mat.

Den mest effektiva känslan

Detta är också ett av de mest effektiva sinnena eftersom det är direktkopplat till hjärnstrukturerna som behandlar information. Din kropps- och hjärnprocess fungerar på följande vis för att känna dofter:

 • Luktmolekylerna som flyter i luften tränger in i näsborrarna genom slemhinnan. Sedan löses de upp i molekyler som kan fångas upp av ditt doftsystem.
 • Under slemhinnan finns ett skikt som kallas olfaktoriskt epitel. Denna struktur har neurala receptorer som är specialiserade på att identifiera dofter.
 • Dessa nervceller skickar informationen till doftcellerna, en struktur i hjärnan som ligger strax bakom näsan.
 • Dessa har sensoriska receptorer som skickar meddelanden till det limbiska systemet. Detta system behandlar i sin tur emotionell information och hjälper till med att konsolidera minnen. Det skickar också information till hjärnbarken, vilken hjälper till med att ändra medvetna tankar.

Hjärnstrukturerna där informationen hamnar är de som hjälper doftminnet att utvecklas. Det gör det möjligt att relatera lukt och minnen, vilket hjälper dig att väcka och känna igen olika aspekter av ditt dagliga liv.

En kvinna som luktar på en solros

Det limbiska systemet och doftminnet

Vi vet att det limbiska systemet är grundläggande för att konsolidera information relaterad till doftminnet. Detta system består av strukturer som amygdala, thalamus och gördelvindlingen, bland andra. Det är kopplat till ofrivilliga eller instinktiva svar. Doftminnet hjälper också till med att bearbeta emotionell information samt ger stimuli.

Amygdala spelar en nyckelroll vid känslomässig respons eftersom den blir aktiverad omedelbart som svar på doftuppfattning. Den tilldelar antingen en känsla till en lukt eller utlöser minnen med en lukt.

Detta system är ett av de äldsta i hjärnan och det ansvarar för dina minst rationella handlingar. Det betyder att informationen som blir en del av doftminnet kan stimulera vissa beslut utan att först gå genom närmare reflektion.

De kognitiva processerna som är involverade i doftminnet

Som vi nämnde ovan är det du upplever med doftsinnet inte så lätt att bearbeta genom ett rationellt filter. Det har däremot en inverkan på emotionella och sociala aspekter. Olika processer i hjärnan hjälper till med att konsolidera doftminnesinformation. Några av dem är:

 • Uppfattning. Detta är processen att fånga in externa dofter för att identifiera dem och skilja dem från andra dofter. Resultatet är en mental framställning av lukten som också relaterar till betydelsen.
 • Upplevelse. Detta är den subjektiva tolkningen och representationen av lukten. I de flesta fall uppfattar vi lukter som antingen trevliga eller obehagliga. Hur du uppfattar en lukt är nära relaterat till individuella, sociala och kulturella variabler.
 • Känsla. I doftminnet spelar känslor en central roll. Som vi berättade tidigare bearbetas aromatisk information främst av din känslomässiga hjärna. Följaktligen tenderar det att vara den mest relevanta aspekten av denna typ av minne. Det är mycket lättare att framkalla en känsla med doftminnet än med andra typer av minne.
 • Associering. Vanligtvis spelar känslor huvudrollen här, men också medvetna tankar framträder. Som ett resultat associeras specifika element och situationer med vissa dofter. Med tiden kan du frivilligt framkalla dessa minnen.
 • Lagring. Detta relaterar till minnen som du lagrar under lång tid. Den mesta luktinformationen faller inom denna kategori. Kontext och individuella egenskaper påverkar också denna process.
En kvinna som luktar på kläder

Doftminnet och marknadsföring

Detta är en av de nya metoderna inom marknadsföringsvärlden. Företag använder dofter och doftminnet för att marknadsföra och sälja vissa produkter. Målet är att framkalla vissa känslor som motiverar konsumtion.

För detta ändamål använder denna typ av marknadsföring den känsla som mest påverkar dina val av inköp. Detta beror på dess kraft att leda en till handling. För att göra detta utvecklar de en doftlogo eller ett ”doftmärke”. Med ett doftmärke kan ett företag applicera minnet av ett specifikt varumärke i ditt sinne.

Det är viktigt för doftmärket att framkalla känslor, värderingar och minnen. På samma sätt måste det vara tillräckligt lättigenkännligt och tillräckligt annorlunda jämfört med andra typer av dofter, särskilt från de direkta konkurrenternas doftmärken. Ju bättre doftmärket väcker positiva minnen, desto bättre fungerar det.

Sammanfattningsvis spelar doftminnet, på grund av dess direkta kommunikation med hjärnans beslutsfattande centrum, en viktig roll i ditt liv. Stora företag är mycket medvetna om denna anknytning. Av denna anledning tvekar de inte att använda den för att utlösa dina urtida instinkter och överväldiga din rationella hjärna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • López, D., & María, C. (2013). Marketing olfativo: ¿qué olor tienes en mente? = Olfactive marketing : what smell have you in mind? [Universidad de León]. https://buleria.unileon.es/handle/10612/2828
 • López-Mascaraque, L., & Ramón, J. (2017). ¿Qué sabemos de? El olfato. CSIC.
 • Ramírez, C. G. (2012). La identidad olfativa: Una estrategia invisible y silenciosa. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 1(37), 156-179.
 • Rodriguez-Gil, G. (2004). El poderoso sentido del olfato. Servicios de California para la sordo-ceguera, 11(2), 12.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.