Vad är eutymi?

De som lider av bipolär sjukdom upplever extrema sinnesstämningar som sträcker sig från upprymdhet till tomhet. Men det finns en sinnesstämning mellan de två ytterligheterna som kallas eutymi.
Vad är eutymi?
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Eutymi refererar till ett normalt, lugnt och rimligt sinnestillstånd. Det är ett tillstånd där positiva känslor och en balanserad och adaptiv uppfattning av omgivningen dominerar. Detta koncept använder man, särskilt inom psykiatrin, för att beskriva den normalitetsfas som en patient med bipolär sjukdom går igenom mellan maniska eller depressiva perioder.

Under dessa perioder uppvisar patienterna ett mer adaptivt, lugnt och försiktigt beteende, utan radikala förändringar i humöret. Det är en mittpunkt mellan euforisk glädje och sorg. När detta sinnestillstånd är närvarande på ett stabilt sätt, anser man att sjukdomen är i remission.

Kvinna med bipolär sjukdom

Variationer i humöret

För att bättre förstå eutymi är det användbart att veta vilka variationer som kan uppstå i sinnestillståndet. Även om det ses på ett kontinuum, klassificerar man det vanligtvis i fem nivåer, som, om de är kvantitativt indikerade, kan betecknas som: -2, -1, 0, 1, 2.

  • Mani (2). Ett sinnestillstånd långt över “normen”. En euforisk, upprymd stämning som ofta är åtföljd av upphetsning, irritabilitet eller pratsamhet. Storhetsvansinne, hallucinationer eller bisarrt, ohämmat beteende kan också förekomma.
  • Hypomani (1). Detta euforiska sinnestillstånd påverkar inte det dagliga livet lika allvarligt som mani. Dess intensitet är mildare. När människor är på den här nivån behöver de inte sova eller vila så mycket eftersom de upplever en sådan massiv svallande glädje. De kan till och med vara mer produktiva än normalt.
  • Eutymi (0). Som vi nämnde tidigare är eutymi ett balanserat, centrerat sinnestillstånd. Detta betyder inte att det inte finns några upp- och nedgångar, men de håller sig inom funktionella och hälsosamma gränser.
  • Hypertymi eller mild depression (-1). Detta är en onormal sänkning av humöret. De drabbade är ledsna och uppvisar ett uttryckslöst språk och en känsla av förtvivlan. De tappar också intresset för och förmågan att njuta av upplevelser som de brukade njuta av.
  • Depression (-2). Denna humörnivå är klassificerad som en psykisk störning där hypertymiska symtom uppträder med stor intensitet. Faktum är att känslorna av sorg, hopplöshet och frustration är så djupa att de allvarligt påverkar de drabbades liv, vilket ibland leder till självmordstankar.

Bipolär sjukdom

Med eutymi som referenspunkt klassificeras olika typer av bipolär sjukdom efter deras humörnivåer.

  • Bipolär sjukdom typ I är ansedd som en av de allvarligaste. Den drabbade har upplevt minst en episod av mani och en eller flera episoder av egentlig depression. Enligt DSM-V-manualen är endast närvaron av den maniska episoden nödvändig för dess diagnos. Båda brukar dock dyka upp.
  • Typ II störning kännetecknas av upplevelsen av en episod av egentlig depression med minst en episod av hypomani. Eftersom hypomani ibland är svår att diagnostisera, förväxlar vi ofta denna störning med egentlig depression. Psykotiska symtom kan uppträda under den depressiva episoden, men inte vid mani.

Slutligen innebär cyklotymi uppkomsten av flera episoder av hypomani omväxlande med episoder av hypertymi eller mild depression.

Ibland förväxlar människor dessa upp- och nedgångar, som är något mer radikala än eutymi, som ett drag hos de drabbade. Dessa variationer påverkar hur de fungerar och varierar i hur ofta de förekommer, från flera gånger i veckan till fyra gånger om året.

Flicka med bipolär sjukdom

Tillståndet eutymi

När någon lider av bipolär sjukdom har personen vanligtvis en läkemedelsbehandling ordinerad som hjälper denne att kontrollera symtomen. Dessutom bör personen gå i psykologisk terapi där denne kan lära sig att hantera sina känslor och förutsäga tecknen på en ny period. Faktum är att psykoedukation är väsentligt för att patienten och dennes familj ska veta vad som händer med honom eller henne.

Att nå ett eutymiskt sinnestillstånd betyder inte att man uppnått återhämtning, utan snarare ett tillstånd av normalitet som är hälsosamt för personen och dennes omgivning. Av denna anledning är professionell hjälp nödvändigt. Även om detta inte lyckas eliminera störningen, hjälper det den drabbade att bli mer balanserad och få ett mer funktionellt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Guidi J, Fava G. The emerging role of euthymia in psychotherapy research and practice. Clinical Psychology Review [Internet]. 2020 ¨consultado el 31 de julio de 2022]; 82. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027273582030129X
  • Guidi J, Fava G. The pursuit of euthymia. Worl psichiatry. 2020; 19(1): 40-50.
  • Guidi J, Fava G. The Clinical Science of Euthymia: A Conceptual Map. Psychother Psychosom. 2022; 91: 156-167.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.