Vad är konsekvenserna av emotionellt resonerande?

Vad är konsekvenserna av emotionellt resonerande?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vet du hur det är att kraftfullt uppleva en viss verklighet utan att kunna bevisa att saker verkligen är som de ter sig? I så fall har du förstahandskunskap om allt det som kommer med en av de mest obekväma psykologiska åkommorna. Det är ett vanligt problem som kallas emotionellt resonerande.

Emotionellt resonerande är en term som beskriver en typ av kognitiv bias. Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, var en person som använde denna term redan på 1970-talet.

Enligt Beck gäller att, när du bestämmer dig för att din känslomässiga reaktion överensstämmer med verkligheten, är detta ett fall av emotionellt resonerande. Så du förkastar faktiska bevis, eller bara helt enkelt ignorerar dem, och uppmärksammar endast den ”sanning” som kommer från dina egna känslor. Beck menade dessutom att denna typ av resonemang har en grund i negativa tankar, som är ofrivilliga, okontrollerbara och automatiska.

Känslor är inte fakta

Emotionellt resonerande antar att det du känner måste vara sant i allmänhet. Om du till exempel känner dig ledsen måste det vara sant att livet inte går bra för dig och att det beror på olycka. Naturligtvis kan det vara bra att vara i kontakt med dina känslor. Men inte om det du känner är mycket annorlunda än vad som faktiskt händer med dig.

Vad är konsekvenserna av emotionellt resonerande?

Styrkan i dina känslor leder till övertygelser, som vanligtvis virvlar runt tills den känslomässiga stormen dör ut. När du utövar emotionellt resonerande låter du de automatiska tankarna som orsakar känslomässiga problem fortgå utan kritisk granskning. Sedan försöker du resonera för och rationalisera dessa utifrån dina känslor.

Det är därför emotionellt resonerande vanligtvis snedvrider din verklighet och målar den i ett negativt ljus. Det kan faktiskt också måla det i ett positivt ljus, men vi kommer inte att titta på den sidan av fenomenet i den här artikeln. Det är ett ljus som passar perfekt med din värld och du märker inte dess påverkan på dig. Så du frågar dig aldrig om det du ser är verkligt eller om du manipulerar det verklighetsbilden på något sätt.

    ”Negativa känslor som ensamhet, avund och skuld har en viktig roll att spela i ett lyckligt liv: de är stora, blinkande tecken på att något måste förändras.

    -Gretchen Rubin-

Att resonera baserat på känslor kan sabotera din vardag

Emotionellt resonerande skapar många knepiga rationaliseringar, eftersom de i förlängningen är baserade på känslor. Problemet är att känslor endast återspeglar tankar och övertygelser, inte verkligheter. Till exempel har vi alla känt oss som en idiot någon gång i livet. Men det betyder inte att vi alla är idioter bara för att vi har känt oss på det viset, eller hur?

Självklart inte! Det är en förvrängd känsla, vilket innebär att den sinnesstämning vi får av den inte är ett bra bevis på att vi faktiskt är idioter. Samma sak händer till exempel när du känner dig överväldigad eller hopplös över något. Dessa känslor betyder inte att dina problem är omöjliga att lösa och att saken redan är avgjord.

Emotionellt resonerande kommer även med en mycket vanlig biverkning: prokrastinering, att skjuta upp och förhala saker och ting som helst bör lösas omedelbart. Om du känner på dig att du kommer att misslyckas med något, kommer du antagligen skjuta upp det eller försöka att inte göra det alls. Förhalningen hindrar dig från att fatta beslut som är hälsosamma för ditt välbefinnande.

När något är säkert är vår naturliga reaktion inte att kämpa för att undvika det eller bli av med det. Vi brukar vanligtvis ge efter för realiteten och acceptera den som ett faktum. Vad som generellt händer då är att din uppfattning om sanningen nästan alltid går i linje med verkligheten.

Kvinna som tittar ut genom bilfönstret med emotionellt resonerande för att tänka på någon långt borta

Emotionellt resonerande och depression

Emotionellt resonerande spelar en stor roll vid nästan samtliga fall av depression. Eftersom deprimerade människor känner saker så negativt antar de vanligtvis att saker och ting verkligen är på detta vis. Det slår dem aldrig att ifrågasätta om uppfattningen från deras känslor är giltig eller inte.

Många deprimerade människor hamnar i ett tillstånd av emotionellt resonerande. Till exempel kan de börja filtrera bort saker och fokusera på de negativa aspekterna av något mycket positivt resultat. De gör detta för att de rör sig genom livet fasta i ett negativt sinnestillstånd. Dessutom gör det inte så stor skillnad om de har någon kontroll över denna situation eller inte. I slutändan kommer den bara att gå dem förbi ändå, så länge de använder emotionellt resonerande.

Ett av de stora problemen är att emotionellt resonerande egentligen bara är ett inlärt beteende, eftersom så många använder det. Det är också värt att nämna att emotionellt resonerande inte i sig leder till depression. Men de tankemönster som det ger dig gör det riktigt svårt att bekämpa en depression när du har drabbats.

Sett på samhället i stort så är emotionellt resonerande väldigt vanligt. Vi gillar alla att tro att vi fattar rationella beslut, men för det mesta gör vi det faktiskt inte. Det är mycket lättare att låta våra känslor vägleda oss.

På grund av hur hjärnan är kopplad är det faktiskt mycket lättare att fatta ett beslut baserat på känslor än baserat på fakta. Vi letar vanligtvis inte efter fakta för att bekräfta våra slutsatser. Vi accepterar dem bara till ett nominellt värde eftersom det är lättare.

Kvinna deprimerad i snö

Ändra dina begränsande åsikter och stoppa emotionellt resonerande

Det huvudsakliga problemet med felaktiga tankar (de som kommer från emotionellt resonerande) är att när du väl har bestämt att dina känslor är fakta, slutar du att leta efter alternativa förklaringar till saker. Det är därför dessa tankar är så begränsande och så problematiska.

Om du vill stoppa känslomässiga resonemang bör du se upp när de börjar ta över dina tankar. Försök sedan sakta ner några sekunder och gör dessa saker:

  • Notera dina tankar. Om du upptäcker emotionellt resonerande, kom ihåg att dessa känslor kanske inte har så mycket att göra med vad som faktiskt händer runt dig. Tänk objektivt på saker.
  • Ta på dina ”lugna glasögon”. Fråga dig själv om du skulle se situationen annorlunda om du var lite lugnare. Försök att titta på bevisen och avgöra om de känslor du känner är lämpliga och förståeliga i den faktiska situationen.
  • Ge dina känslor tid att försvinna, för ibland försvinner känslor faktiskt ganska snabbt. Så ta lite tid och ifrågasätt dina slutsatser när den känslomässiga taggen i din sida har försvunnit. Det är mycket lättare att få ett annat perspektiv på saker och ting när du har lugnat ner dig.

Försök att hålla ett perspektiv

Förlora aldrig perspektivet att emotionellt resonerande är en mental fälla. Det är en illusion som uppstår när du har problem med att hantera beteenden som matas av dina känslor. Naturligtvis, hur negativa de än må vara, är känslor aldrig dåliga i sig själva. I grunden finns de där för att hjälpa oss överleva.

Att springa maraton med en ryggsäck är svårt och kan hindra dig från att vinna loppet. Låt inte bagaget från ditt förflutna – fullt av rädsla, skuld och ilska – sakta ner dig.

    -Maddy Malhotra-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.