Vad ditt röstläge förmedlar till andra

Vad ditt röstläge förmedlar till andra

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2019

Röstläget en av de mest inflytelserika elementen inom kommunikationen. Det finns faktorer i din röst som förmedlar ett (medvetet eller eller omedvetet) budskap till den person du pratar med. Vissa av de faktorer som ditt röstläge förmedlar är ljudnivå, snabbhet, klarhet, projektion, etc.

Många personer kan säga samma mening, men deras röstläge kan förmedla lika typer av psykologisk information. Den visar att det finns både verbala och icke-verbala meningar i alla våra ord. Den icke-verbala delen är svårare att kontrollera, så den är också mer genuin.

“60% av all mänsklig kommunikation är icke-verbal, 30% ligger i röstläget; så det innebär att 90% av det du säger inte kommer ut ur din mun.”
-Hitch-

Man kan också få reda på mycket om hur en person mår genom att undersöka personens röstläge. Även om personen pratar på ett språk som du inte känner till så kan du få reda på hur personen känner sig och tänker genom att lyssna på hur denne pratar. Vi kommer nu ge dig fem idéer rörande hur man tolkar vad ditt röstläge förmedlar till andra.

I möte på kontoret.

Röstläge och perception

Laboratoriet för instrumentell kommunikationsanalys vid det Autonoma universitetet i Barcelona utförde en studie rörande röstläge och uppfattning. De gjorde några intressanta upptäckter, och här är några av dem.

 • Ett djupt röstläge implicerar mognad och skapar förtroende hos andra personer. Det är också ett läge som används inom marknadsföring.
 • Om en persons röstläge är väldigt djup så förmedlar detta å andra sidan en mörk känsla.
 • En fast och bestämd röst får dig att tro att den som pratar är en viktig person.
 • Att prata med tyst röstläge får andra att tro att personen som pratar är svag eller konstig.
 • Folk som har ett väldigt högt röstläge förmedlar inte så stor trovärdighet.

Rösten är en sådan personlig egenskap att den nuförtiden används som ett sätt att kontrollera identiteter. Man kan också använda den som bevis inom rättegångar. Den är lika pålitlig som fingeravtryck.

Pojke som pratar i mikrofon.

Andra intressanta fakta som ditt röstläge förmedlar

Psykologerna har försökt identifiera den dolda meningen bakom olika röstlägen. Vi har nu en stor katalog med tolkningar för dessa små detaljer – den typ av detaljer som sällan märks av de flesta av oss. Låt oss titta på några av dem.

Andning

Det sätt som en person andas då denne pratar ger dig en uppfattning om hur denne lever.

 • Lugn: personen som pratar är balanserad.
 • Djup och konstant: energi och aktivitet.
 • Djup, konstant och stark: undertryckt ilska.
 • Kort och snabb: ångest, oro.

Volym

Detta beskriver generellt hur en person interagerar med sig själv och andra:

 • Normal: självkontroll och en förmåga att lyssna.
 • Hög: svaghet, själviskhet och otålighet.
 • Låg: oerfarenhet, personen känner sig hämmad.

Artikulation eller vokalisering

Vokalisering har att göra med personens förmåga att bli förstådd och viljan att bli förstådd:

 • Väldefinierad. mental klarhet, öppenhet för kommunikation.
 • Oprecis: svek eller mental förvirring.
 • Väldigt klart: narcissism, spänning.
 • Stakande: Aggressivitet, hämning.

Snabbhet

Detta kommer berätta för dig om personens emotionella tillstånd:

 • Långsam: brist på intresse, personen känner sig avskärmad från världen.
 • Snabb: spänning, en önskan att dölja information.
 • Regelbunden: personen håller tillbaka, trycker ner något, känner sig onaturlig.
 • Oregelbunden: förvirring, ångest, försämrad kommunikation.
Möte på arbetsplatsen.

Röst och relationer

Röstläget är som ett frimärke. Även om personen som man pratar med inte är en expert på ämnet så kommer han eller hon omedvetet att känna av ett budskap i den andra personens röst. Och detta budskap kommer forma den bild som man har av den där personen.

Röstläget visar också den typ av relation som man vill ha med någon annan. Så om den är kall och skarp så vill personen etablera distans. Och om den varm och vänlig så försöker personen komma närmre. Röstläget definierar vilket band man har.

Det är också viktigt att poängtera att en persons röstläge ibland kan vara annorlunda. Men det finns fortfarande vissa saker som alltid är förekommer, och det är de konstanta mönster som kommer ge dig information om någons personlighet eller humör.

Ett bra sätt att utöva självkännedom är att spela in dig själv inom olika situationer och sedan lyssna på hur du själv låter. Röstläget är också ett bra redskap för kommunikation och för att forma relationer. Och det är precis därför den är ett redskap som man bör lära sig att använda.

Detta kanske intresserar dig
Den där rösten i ditt huvud… är ditt ego
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Den där rösten i ditt huvud… är ditt ego

Den där rösten i ditt huvud som vägleder dig och svarar när du frågar vem du är... kallas för ditt ego. Men vet du verkligen vad det är?