Fyra personlighetstyper enligt ny forskning

En grupp amerikanska forskare menar att det finns fyra personlighetstyper baserade på fem olika personlighetsdrag.
Fyra personlighetstyper enligt ny forskning
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Genom hela historien har många teoretiker utarbetat sina egna personlighetsteorier. Nyligen analyserade en grupp forskare från Northwestern University i USA en mängd insamlad information. Deras resultat utmanade de etablerade paradigmen när det gäller personlighetsteorier. I och med detta upptäckte de fyra personlighetstyper.

Forskarna inom socialpsykologi ville få reda på om det över huvud taget finns personlighetstyper. Personlighetsdrag är en annan sak. Personlighetsdrag “kan mätas konsekvent över åldrar och kulturer”, säger Amaral – medförfattare till studien och professor i kemi- och bioteknik på Northwestern’s McCormick School of Engineering.

Dessa forskare granskade data från mer än 1,5 miljoner undersökningar och fann att det finns minst fyra olika personlighetstyper: genomsnittlig, reserverad, självcentrerad och förebild. Dessa fyra personlighetstyper bygger på fem grundläggande personlighetsdrag: neuroticism, extraversion, öppenhet, behaglighet och samvetsgrannhet. Den nya studien publicerades i tidningen Nature Human Behavior.

Ett kontroversiellt koncept

William Revelle – professor i psykologi vid Weinberg College of Arts and Sciences och medförfattare av studien – förklarade att “Människor har försökt klassificera personlighetstyper sedan Hippokrates tid, men tidigare vetenskaplig litteratur har kommit fram till att det var nonsens”. Uppgifterna från den här nya studien visar att “det finns högre densitet av vissa personlighetstyper”.

Begreppet personlighetstyper fortsätter att vara kontroversiellt inom psykologiområdet. Detta beror på de olika separata klassificeringarna som har fått empiriskt stöd. De tidigare försöken att definiera personlighetstyper som baserades på små forskningsgrupper banade väg för resultat som ofta inte kunde replikeras.

Några av dessa känslor är relaterade till de fyra personlighetstyperna

“Personlighetstyper existerade bara i självhjälpslitteratur och hade inte plats i vetenskapliga tidskrifter. Nu tror vi att detta kommer att förändras på grund av denna studie”, säger Amaral.

Fyra personlighetstyper: ett nytt fokus

Den nya studien kombinerade ett beräkningsmässigt alternativt tillvägagångssätt med data från fyra enkäter. Fler än 1,5 miljoner personer undersöktes och frågeformulären erhölls från John Johnsons IPIP-NEO. Projektet myPersonality och informationen från BBC’s Big Personality hade 120 respektive 300 element.

Frågeformulären, som utvecklats av forskargruppen, har mellan 44 och 300 frågor. Deltagarna svarar frivilligt på dem online. Möjligheten att få information om sina egna personligheter lockar dem.

Baserat på denna stora datainsamling identifierade forskargruppen fem egenskaper som kan ha en högre grad av acceptans. Det här är neuroticism, extraversion, öppenhet, behaglighet och samvetsgrannhet. Efter att ha utvecklat nya algoritmer upptäckte de fyra utmärkande grupper av personligheter som de kunde klassificera som distinkta personlighetstyper.

Olika personlighetstyper

  • Genomsnittlig: Genomsnittliga människor har en högre grad av neuroticism och extraversion men också låg öppenhet. Enligt forskarna verkar kvinnor ha en tendens till att ha en högre sannolikhet att ha en genomsnittlig personlighet.
  • Reserverad: Reserverade personer är känslomässigt stabila, men inte särskilt neurotiska. De är inte särskilt extroverta men samtidigt ganska behagliga.
  • Förebild: Dessa personer har låg grad av neuroticism och en hög grad av alla andra egenskaper. Enligt forskarna är dessa personer tillförlitliga och öppna för nya idéer. De är bra på att vara ansvariga för saker. Även här har kvinnor större sannolikhet att tillhöra denna grupp.
  • Självcentrerad: Självcentrerade personer har en hög grad av extraversion men ligger under medel i öppenhet, behaglighet och samvetsgrannhet.

Vår personlighet förändras under hela vårt liv

Forskarna förklarar att i takt med att människor mognar, förändras deras personlighet. Till exempel brukar äldre människor vara mindre neurotiska men också mer samvetsgranna och behagliga än människor under 20 år.

“När vi tittar på stora grupper av människor är det tydligt att det finns trender, att vissa människor kan ändra vissa av dessa egenskaper över tiden”, säger Amaral.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.