Vad forskare vet om mystiska deltavågor

Flera studier har genomförts för att reda ut deltavågornas mysterier. Läs vidare för att lära dig mer!
Vad forskare vet om mystiska deltavågor
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Hjärndeltavågor är mystiska och fascinerande. Gray Walter upptäckte dem redan i början av 1900-talet. Deltavågor har en frekvens som sträcker sig mellan 0 och 4 Hz och de är de långsammaste av alla hjärnvågor. Dessutom är de förknippade med välbefinnande och inre frid.

Forskarna vet fortfarande ganska lite om deltavågor. Dessa vågor är otroligt märkliga just för att de är närvarande i tillstånd av extremt lugn. Men experterna vet bara lite eller ingenting om hur de fungerar.

“Neurovetenskap är den överlägset mest spännande grenen av vetenskap eftersom hjärnan är det mest fascinerande objektet i universum. Varje mänsklig hjärna är annorlunda – hjärnan gör varje människa unik och definierar vem han eller hon är.”

-Stanley B. Prusiner, Nobelpriset i medicin, 1997-

En mänsklig hjärna med vågor.

Djup avslappning

Alla tillgängliga data hittills tyder på att deltavågor har lite att göra med medvetande, vilket innebär att de aldrig är närvarande under medvetet tillstånd. Till en början manifesterar de sig i de djupaste sömnstadierna, som är de där du ännu inte drömmer.

Forskning har visat att dessa hjärnvågor också förekommer i djupa meditationstillstånd. Under labbövervakning har man observerat att tillstånd av djup avslappning får dessa vågor att dyka upp.

Dessutom är det förvånande att dessa är de dominerande hjärnvågorna hos ett foster inne i livmodern. De är närvarande tills bebisen fyller 1 år. Forskare spekulerar att detta är resultatet av en hjärnmekanism som hjälper den nyfödda att hålla sig lugn bland alla stimuli från omgivningen.

Effekterna av deltavågor

Hittills har vissa studier visat att deltavågor är nära relaterade till de djupaste tillstånden av lugn. Det är dock inte deras enda effekt.

Det finns bevis för att de också påverkar andra processer, som:

  • God sömn. Om du inte kommer till djupsömnstadiet, vilket är det stadium där dessa vågor uppträder, kommer du förmodligen att känna dig trött när du vaknar.
  • Grundläggande kroppsfunktion. Om det är en dag då din kropp inte producerar deltavågor, kan det påverka vissa kroppsfunktioner som andning och hjärtfrekvens.
  • Den intuitiva processen. Det verkar som om dessa vågor är relaterade till beslutsprocessen.
  • Motivation och empati. Experter hävdar att när hjärnan producerar deltavågor ofta, tenderar individen att vara mer öppensinnad och empatisk. Dennes motivation ökar också.

Andra fynd

American Headache Society har publicerat flera studier i ämnet. I några av dem hänvisar experter till att produktionen av deltavågor är en viktig faktor när det kommer till migrän. Till synes, ju mer din hjärna producerar deltavågor, desto mindre sannolikt är det att du lider av migrän.

En annan studie av Wanee Rojviroj fann också ett starkt samband mellan hjärnvågor och stress. I just denna studie drar Rojviroj slutsatsen att deltavågor inducerar avslappning. Det är därför forskare misstänker att dessa vågor spelar en roll i frisättningen av serotonin och melatonin. Detta har dock ännu inte bevisats.

Hjärnan och hjärnvågor.

Det naturliga sättet att få din hjärna att producera deltavågor är att genomgå djupsömn. Det är därför psykologin alltid lyfter fram vikten av god sömnhygien. Ett annat sätt att producera dessa vågor är att använda meditationstekniker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodríguez Sánchez, P. M., & Rodríguez Rodríguez, M. (2011). Argumentación de la teoría científica: modo de funcionamiento subconsciente del cerebro en estado hipnótico. Medisan, 15(7), 975-991.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.