Vad innebär egentligen adaptiv intelligens?

Som Stephen Hawking sa så innebär äkta intelligens det som kan anpassa sig till förändring. Detta är tankesättet vi behöver ha i dessa ”tuffa” tider. Idag delar vi med oss av några strategier för hur man kan utveckla tanken ytterligare.
Vad innebär egentligen adaptiv intelligens?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Flynneffekten är namnet på den generellt iakttagna ökningen av det genomsnittliga IQ-resultatet mellan två specifika årtal. Trots att IQ-resultatet bland akademiker generellt befinner sig i en stadigt sjunkande trend så kan man från 1938 till 2008 inom de mer optimistiska studierna uppskatta att den genomsnittliga IQ-nivån har stigit mer än 30 poäng. Men under det senaste decenniet har till och med dessa, väl optimistiska siffror, börjat falla. Mer oroväckande är kanske att experter tror att vi är i färd att förlora något som kallas ”adaptiv intelligens”.

Tanken att våra intellektuella förmågor har minskat de senaste åren är oroande och väcker viss eftertanke. Det faktum att vi i vår vardag litar så mycket till teknik påverkar kanske vissa färdigheter som problemlösning, kreativt tänkande, och till och med att orientera oss utan GPS.

Robert J. Sternberg, Yale-professor, författare till Triarchic Theory of Intelligence, och en av de mest framstående forskarna inom sitt område hävdar att problemet går ännu djupare. Han menar att vi håller på att förlora förmågan att utveckla nya strategier för att kunna reagera och anpassa oss till förändringar.

En kvinna som står på en stenbumling vid havet

Adaptiv intelligens och hur man utvecklar den

Under de föregående decennierna har tanken om vad intelligens är och hur människor visar intelligens förändrats avsevärt. Idag är det mest utbredda verktyget som används för att mäta intelligens det som kallas intelligenskvoten eller IQ.

I dagsläget finns också den kontroversiella och starkt kritiserade teorin om att det existerar flera typer av intelligenser. Därtill finns det också de som menar att vi bör prioritera emotionell intelligens. Vilken teori är rätt? Vissa hävdar att alla idéer är giltiga.

I slutändan uttrycker människor intelligens genom sin kreativitet, sin problemlösningsförmåga, sin flexibilitet och hur de förstår och svarar gentemot andra människor.

Professor Sternberg förklarar en väldigt intressant aspekt av denna diskussion i sin uppsats Earth to Humans: Get with it or get out! angående adaptiv intelligens i en tid av mänskliga katastrofer. Han hävdar att det är dags att omformulera detta koncept och införa något mer användbart. Han föreslår något han kallar för adaptiv intelligens.

Bättre ”utbildad” men med lägre IQ

Som vi nämnde i början av artikeln, nåddes det genom Flynneffekten en platå år 2008. Därefter började den genomsnittliga IQ:n att sjunka. Blir vi dummare med åren? Svaret är förmodligen inte så enkelt. Sternberg tror att vi kanske varit alltför fokuserade på att undervisa färdigheter som inte är särskilt användbara för moderna behov.

Med andra ord kan dagens problem kräva förmågor som ingen lär ut. Kanske fraktioner, ekvationer, att veta namnen på alla floder i Europa samt vilken kung som erövrade Frankrike år 1415 inte är särskilt användbara för att lösa klimatförändringarna – om de nu kan lösas – i modern tid. Nu är ju inga av föregående övningar egennyttiga, utan i realiteten  ett sätt att lära ut disciplin. Detta är något som saknas i dagsläget hursomhelst, och ännu ett problem att lägga till raden av möjliga orsaker till en alltjämt sjunkande samhällsintelligens.

Sternberg påpekar att vi inte längre kan mäta intelligens med ett enkelt test eller bara genom att tänka på det i termer av IQ. Det finns hela generationer av otroligt välutbildade människor som inte har mycket att erbjuda när det gäller att lösa de mest brådskande problemen. Det är verkligheten vi lever i. Det enda användbara perspektivet just nu är det som ingår i ett koncept som trots allt inte är helt nytt: adaptiv intelligens.

Omfattningen av adaptiv intelligens

Albert Einstein sa det, och Stephen Hawking upprepade det: det enda giltiga begreppet av intelligens är förmågan att förändras. Med det ville de säga att en intelligent person är en person som kan anpassa sig till förändringarna i sin miljö på ett innovativt sätt, oavsett hur svåra dessa förändringar är. Det handlar om att vara medveten om de utmaningar vi står inför för att kunna svara på dem på ett originellt och framgångsrikt sätt.

Adaptiv intelligens integrerar alla processer, kunskaper, färdigheter och förmågor som hjälper dig att inte bara hantera förändringar utan dra nytta av dem samt gå vidare. Detta är utmanande, ingen tvekan om det.

Tre slockna glödlampor

Hur man utvecklar adaptiv intelligens

För att lägga grunden för adaptiv intelligens måste du börja med en ren skiffertavla, tabula rasa, på många sätt. Detta innebär en omformulering av många saker som du tar för givet. Det handlar också om att ha ett öppet sinne som kan vara självkritiskt och medvetet om behoven, utmaningarna och dynamiken i det nuvarande sammanhanget.

Här är några strategier som du kan använda för att aktivera din adaptiva intelligens.

Sluta använda det förflutna som referenspunkt

Alla har vi ett förflutet. Oavsett vad din ”unika” berättelse är eller vilka erfarenheter du har haft, bör du förstå att de saker som redan hänt inte alltid kan vara en användbar referenspunkt. Vi måste se till att uppleva det som händer idag och just nu.

Fokusera istället på att bygga framtiden genom att ta risker och utveckla nya förmågor.

Ut med förväntningar, in med osäkerhet

Linjära tankemönster och förväntningar är inte särskilt användbara längre. Tankar såsom: ”jag ska göra detta för att jag vet att detta kommer att hända och jag kan lösa det på det här sättet” fungerar inte. Du kan inte ta något för givet längre eftersom det finns så mycket osäkerhet i världen.

Du måste släppa gamla tankesätt och förstå att saker har förändrats. Den enda vägen framåt är genom anpassning. Vi bör klargöra att anpassning inte betyder att du helt enkelt bara accepterar tidsandan. Snarare handlar det om att förstå vad du har att göra med för att förändra din verklighet.

Känslor, intelligens och intuition

Robert J. Sternberg inbjuder sina läsare att reflektera över ett viktigt faktum. Adaptiv intelligens måste existera sida vid sida med artificiell intelligens. Tekniken kommer att spela en avgörande roll i våra liv, så vi måste veta hur vi ska hantera den.

Vi måste hitta sätt att anpassa oss till en framtid där informationen ständigt förändras, och där många saker kommer att automatiseras tack vare artificiell intelligens. Med detta sagt kommer människor alltid att ha en fördel jämfört med artificiell intelligens. När allt kommer omkring kommer våra känslor, vår intuition och vårt mänskliga omdöme alltid att vara ovärderliga.

Dessa är våra bästa vapen. Att veta hur vi kombinerar vår intelligens med dessa färdigheter kommer alltid att ge oss en fördel. Därmed är det viktigt att tänka på sätt varvid vi kan utveckla dessa färdigheter. Det är dags att fokusera på vår anpassningsförmåga så att vi kan förändra oss tillsammans med den ständigt föränderliga världen; så som vi alltid har gjort.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sternberg, R. J. (2019).  A theory of adaptive intelligence and its relation to general intelligence.  Journal of Intelligence, https://doi.org/10.3390/jintelligence7040023
  • Sternberg, R. J. (in press-a).  Adaptive intelligence.  New York: Cambridge University Press.
  • Sternberg, R. J. (in press-b).  Earth to humans: Get with it or get out! Adaptive intelligence in the age of human-induced catastrophes.  In A. Kostic & D. Chadee (Eds.), Current research in positive psychology.  Cham, Switzerland: Palgrave-Macmillan.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.