Vad innebär egentligen emotionell avskiljningsstörning?

En av konsekvenserna av bristande kärlek och tillgivenhet under barndomen är emotionell avskiljningsstörning, ett psykiskt symptom där den drabbades känslor förblir dämpade gentemot omgivningen. Läs vidare om du vill veta vad denna störning innebär och hur den vanligtvis identifieras.
Vad innebär egentligen emotionell avskiljningsstörning?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2020

Emotionell avskiljningsstörning omfattar en uppsättning egenskaper hos vissa människor som kan härröra från en brist på tillgivenhet under barndomen. Barndomen är ett stadium i livet där varje människa är djupt sårbar. Vad som händer under dessa år lämnar varaktiga spår som kan manifestera sig genom en människas liv.

Brist på tillgivenhet under barndomen förhindrar en hälsosam emotionell utveckling. Spädbarn och barn behöver erkännande genom fysisk kontakt, ord, omvårdnad och emotionellt stöd. När ett barn inte får detta inträffar skador som förhindrar att den psykologiska utvecklingen följer sin naturliga gång.

Emotionell avskiljningsstörning beror på en djup övertygelse om att du inte är värd att älska. Det finns också ett betydande missnöje med dig själv och en djup rädsla för att bli övergiven. En person kan ha dessa egenskaper genom sitt liv, men de manifesterar sig olika i olika åldrar.

Vet du vad som får fängelset att försvinna? Varje känsla av djup, äkta tillgivenhet. Att vara vänner, att vara bröder, att älska, det är det som öppnar fängelset med otrolig kraftfullhet, som genom en magisk kraft. Utan dessa förblir man död. Men när tillgivenheten återupplivas, så återupptas livet.

-Vincent van Gogh-

En ledsen liten flicka, vilket kan resultera i en emotionell avskiljningsstörning

Tecken på emotionell avskiljningsstörning

Några vanliga egenskaper kan observeras hos personer som lider av emotionell avskiljningsstörning. Även om det är många som någon gång har har känt sig oälskade är det symptomens stabilitet som skiljer känslan från själva syndromet.

De vanligaste tecknen på emotionell avskiljningsstörning är följande:

 • Känslor av värdelöshet. Dessa personer känner inte att de är värda mycket. De tvivlar ständigt på sin förmåga och tror att de flesta omständigheter ligger utanför deras styrka eller förmåga.
 • Uppfattningar om misslyckande. Människor med denna sjukdom känner ofta att de har misslyckats fatalt, även om de inte har gjort det. De kritiserar också sig själva.
 • Brist på självkärlek. Dessa människor har ingen sympati för sig själva. De har svårt att hitta dygder i sig själva och när de gör det minimerar de dem snabbt. I huvudsak föraktar de sig själva.
 • Skyggar för sociala situationer. Det är svårt för personer med denna sjukdom att visa vad de tycker eller känner för andra eftersom de har en stark rädsla för avslag. Liknande, när de upplever avslag, kämpar de med att hantera dem.
 • Instabilitet. De tenderar att vara instabila i sina mänskliga relationer. Som ett resultat hoppar de mellan relationer, ofta och utan närmare eftertanke.

Manifestationer av emotionell avskiljningsstörning beroende på ålder

Som vi har påpekat manifesterar sig emotionell avskiljningsstörning olika beroende på ålder. Framträdande egenskaper finns dock i alla åldrar, även om sättet genom vilka de uttrycks varierar beroende på mognad och miljö.

Med hänsyn till ålder är följande exempel på hur denna störning kan manifestera sig:

 • Tidig barndom. Spädbarn eller barn med denna åkomma kan gråta mycket, sällan le och uppleva frekventa infektioner. Det är vanligt för dem att uppleva matsmältningsbesvär. Dessutom växer dessa barn ibland inte normalt.
 • Förskoleålder. Dessa barn är oroliga i relationerna med sina kamrater och upplever ofta svårigheter med språket.
 • Grundskolålder. Inlärningssvårigheter, svårigheter med att fokusera och koncentrera sig och känslor av värdelöshet är vanliga. Barnet kan tvivla på sig själv och hänvisa negativt till sig själva. De kan också tro att de irriterar andra.
 • Förpuberteten och tonåren. Tonåringar med denna sjukdom tenderar att vara impulsiva, aktiva och upptagna med sitt utseende. De kan verka euforiska och kan uppvisa symtom på missbruk.
 • Vuxen ålder. Vanligtvis uppvisar vuxna ofta en vilja till isolering, bristande engagemang för målsättningar och har ofta känslor av misslyckande. De misslyckas också med att etablera hälsosamma relationer och saknar ambition på arbetsplatsen.
En kvinna i ett fält med solnedgången framför sig

Vad kan du göra?

Realistiskt kan du aldrig helt lösa emotionell avskiljningsstörning. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att lösa några av problemen. Du kan lära dig att leva med att du haft en brist på tillgivenhet i barndomen och kanske till och med kunna dra nytta av den. Men det svåraste är att komma igång med förändringen. När du har tagit det första steget blir den fortsatta vägen tydligare definierad.

I dessa fall är det bäst att påbörja en psykologisk behandling med en tillräckligt erfaren psykolog. Vissa terapiformer eller psykoanalyser fungerar ofta mycket bra i dessa situationer. Men människor som har denna åkomma kan lätt tendera till att idealisera sin terapeut. Således måste de lära sig att kompensera för denna aspekt.

Det är inte lätt att övervinna denna situation själv eftersom detta rör sig om en djupt rotad störning. Utan externt stöd slutar personen ofta innan denna faktiskt har läkt sina inre sår. Hur som helst är konst, läsning, meditation och sport andra faktorer som kan hjälpa till stor grad i återhämtningsprocessen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alemán, G. C. (1998). Síndrome de carencia crónica afectiva (Doctoral dissertation, Universidad de Granada).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.