Vad innebär parasociala relationer?

Vad är parasociala relationer? Varför uppstår de och vilket inflytande utövar de på oss? Läs den här artikeln för att ta reda på den saken!
Vad innebär parasociala relationer?

Senaste uppdateringen: 11 november, 2021

Många har undrat vad parasociala relationer egentligen handlar om. Men besvara följande fråga innan du söker svaret på den första: Har du någonsin undrat över vilken effekt media har på ditt beteende? Du kanske tycker att det är en udda fråga men den är kopplad till denna typ av relation. I grund och botten handlar parasociala relationer om ett underligt fenomen som människor utvecklar med de människor de känner via sociala medier.

Detta är en verklighet som vi alla måste möta. Det kan inte förnekas att sociala medier har förmågan att (potentiellt, eftersom det beror på olika faktorer) påverka människors beteenden, tankar och handlingar.

I många fall handlar massmedia om att få individer att tro att de adresseras på ett personligt sätt. Detta är dock inte verkligt. Sanningen är att all publik inte är något annat än en homogen massa med människor. Tänk till exempel på skräppostmeddelanden. Även om de skickas till miljontals människor står fortfarande ditt namn där inne.

I den här artikeln ska vi prata om vad parasociala relationer är, varför de uppstår, de känslor som är förknippade med dem och hur de påverkar vårt beteende.

Parasociala relationer: vad är de exakt?

Parasociala relationer är de som individer skapar med celebriteter, kändisar och inflytelserika individer på sociala medier. I verkligheten kan dessa relationer uppstå med vilken mediekaraktär som helst, vare sig de är verkliga eller fiktiva. Det kan till och med ske med tecknade figurer.

För att du ska se det hela lite tydligare, låt oss göra en liten övning. Föreställ dig först att du träffar en berömd person i snabbköpet, någon du har något band till. Oddsen är att du söker kontakt, ber om en autograf och försöker skapa någon form av konversation. Du agerar som om du känner personen från tidigare trots att du faktiskt inte gör det.

Detta visar att parasociala relationer hänvisar till falska sociala relationer. Dessa relationer är inte verkliga, de härrör från en önskan att träffa dessa personer i verkliga livet eller från din beundran för dem. Sinnet kan, som du kan se, vara mycket bedrägligt.

Det är möjligt att uppfatta detta förhållande som nära och intimt trots att du i själva verket inte känner personen överhuvudtaget. Du vet bara vad de väljer att visa öppet i sociala medier. Forskning visar att detta dessutom är ett icke-ömsesidigt förhållande, så det här är inget annat än en pseudoanknytning.

En man som kotrollerar sina sociala medieplattformar på sin telefon

Var kommer denna term från?

Författarna Horton Donald och Richard Wohl pratade för första gången om parasociala relationer år 1956. Specifikt definierade de begreppet som ”det omedvetna skapandet av ett intensivt nära förhållande till en medieperson”.

Författarna menade också att denna typ av relation dessutom är ensidig (icke-ömsesidig på något sätt). Enligt dem, och ett uttalande av Caro (2015), handlar det om publikens illusion av ömsesidig interaktion med mediefigurer.

Tillhörande känslor

Ett kännetecken för parasociala relationer är att individen känner en samhörighet med mediepersonen i fråga. Som ett resultat får detta individen att uppleva en verklig relation med denna person. Individen kan naturligt utveckla en stark empati gentemot personen. Motsatsen kan också hända, där individen känner avsmak eller ogillar personen i fråga.

Det som mest kännetecknar dessa typer av relationer är känslan av att verkligen känna människor bara genom att se eller följa dem på sociala medieplattformar. Det är ett ganska speciellt förhållande, för det är i själva verket helt ensidigt. Detta förklarar varför vi talar om en pseudoanknytning.

Å andra sidan, enligt kommunikatören Ileana Caschi, är parasociala relationer ett kommunikativt fenomen som får oss att bli medvetna om visst medieinnehåll bara genom att någon pratar om det. Denna situation härrör från det faktum att vi tror att vi är mer än bara en del av publiken. Hjärnan har mycket att göra med detta.

Vem utvecklar människor parasociala relationer med?

Som du kan se kan denna typ av förhållande utvecklas med vilken berömd person som helst (personen kan till och med vara fiktiv). Det kan hända med människor som framträder i tv, radio, sociala nätverk och även i tidningar eller böcker.

Det kan också gälla musikartister, skådespelare, idrottare, presentatörer, politiker och TV-programledare. Intressant nog inkluderar det även fiktiva karaktärer, såsom tecknade figurer (något som tidigare förekom mest hos barn, men tiderna förändras – tänk exempelvis på manga).

Hur länge varar dessa relationer?

Det finns inget konkret svar på denna fråga, eftersom parasociala relationer är obestämda. I själva verket beror varaktigheten på hur länge mediepersonen förblir inflytelserik eller viktig för individen. Det är också relaterat till hur länge personen förblir relevant i media.

En TV-programledare som ler mot kameran

Varför utvecklas parasociala relationer?

På ett sätt har det faktum att parasociala relationer uppstår att göra med det undermedvetna. Vi ska illustrera detta med ett enkelt exempel. När du ser kända personer på tv (eller hör dem på radion, tittar på dem på YouTube etc.), tror ditt sinne omedvetet att allt detta innehåll har skapats speciellt för dig.

Med andra ord, även om du vet att du bara är som ett sandkorn bland alla tittare på showen, lurar ditt sinne dig och får dig att tro att innehållet är exklusivt för dig på ett visst sätt. Detta förklarar varför du kan börja relatera så mycket till en viss person eller typ av sammanhang.

Strategierna hos personer i sociala medier

Å andra sidan är dessa människor vi pratar om som vi utvecklar parasociala relationer med, väl medvetna om de mekanismer som förstärker denna typ av känsla. Ett exempel är det faktum att de tittar in i kameran och vänder sig till sin publik (oss alla) på ett direkt sätt. YouTube-kändisar eller TV-programvärdar tenderar att göra detta extra mycket.

Faktum är att neurovetenskapens område fastställer att hjärnan är programmerad att tolka ögonkontakt som ett tecken på att en person är uppmärksam.

Med andra ord kan du känna att de pratar direkt till dig om du uppfattar dem som att de ser dig i ögonen. Som ett resultat av detta tolkar din hjärna att dessa personer som du beundrar så mycket känner dig personligen till en viss grad.

Kort sagt, så det vi har tagit upp här kopplat till känslorna av empati och den uppmärksamhet som dessa människor väcker genom sitt verbala och icke-verbala språk, underlättar uppkomsten av parasociala relationer. En viktig aspekt är att personens grad av trovärdighet och dennes fysiska och intellektuella attraktion också spelar en roll i detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caro, C.L. (2015). Relaciones e interacciones parasociales en redes sociales digitales. Una revisión conceptual. Revista ICONO14, Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes, 13(2): 23-47.
  • Giles, D.C. (2002). Interacción parasocial: una revisión de la literatura y un modelo para futuras investigaciones. Psicología mediática, 4(3): 279-305.
  • Horton, D. & Whol, R. (1956). Mass Communication and Para-social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance. Estados Unidos.
  • Rubin, R.B. & McHugh M.P. (1987). Development of parasocial interaction relationships. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 31(3): 279-292.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.