Att känna avsmak: den glömda känslan

Man känner normalt avsmak när man ska äta något som man inte tycker om, men ibland kan man även känna avsmak rörande en idé eller en livsstil.
Att känna avsmak: den glömda känslan
Francisco Javier Molas López

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Javier Molas López.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi pratar inte så mycket om att känna avsmak, trots att det är en av de mest grundläggande känslorna. När man vill äta något men upplever att maten har en obehaglig lukt så bestämmer man sig automatiskt för att kasta bort den. Samma sak händer när man känner lukten av något obehagligt i köket och direkt vet att något har blivit dåligt och att man måste kasta bort det för att skydda hälsan.

Kommer du ihåg den senaste gången du började att känna avsmak? Hur kände du dig? Hade det med mat att göra? Provade du maten igen? Hade du kunnat äta en insekt? Tror du att det finns en kulturell grund för vad man känner respektive inte känner avsmak för?

Avsmak är förekommande i våra liv sedan tidig ålder. Det är därför viktigt att man förstår vad som ligger bakom denna känsla. Ibland är det ens egen uppfattning av omvärlden som ligger bakom avsmaken. Låt oss titta närmare på detta.

Vad är det som får oss att känna avsmak?

Man känner avsmak när man äter något som har blivit dåligt eller som håller på att bli det. Avsmak är en adaptiv reaktion som hindrar oss från att skada oss själva i vissa situationer. Men denna känsla kan också uppstå när man bemöts av en idé eller ett koncept som man inte tycker om. I det här fallet är den bakomliggande orsaken att man vill undvika att bli kontaminerad med lögner.

När man exempelvis öppnar kylen för att äta en god skiva vattenmelon och upptäcker att den är halvrutten så är det bara att kasta den. Det ruttna tillståndet informerar oss om att den kan göra oss sjuka. Ett annat exempel kan vara att vilja hälla mjölk i kaffet, men att det luktar surt när man öppnar kartongen. Detta gör att man helt enkelt häller ut mjölken.

Det dåliga utseendet och den dåliga lukten som maten visar oss är en signal att man bör kasta den istället för att äta den eftersom den kan göra oss sjuka. Man kan därmed se avsmaken som en adaptiv känsla som skyddar oss från skadliga situationer.

Enligt olika studier är avsmak relaterat till vårt insulära cortex. Faktum är att skador på denna struktur hindrar individen från att både uppleva denna känsla och känna igen den hos andra.

Kvinna som håller upp tallrik med mat.

Är avsmak något kulturellt?

Upplevelsen av avsmak kan variera mellan olika kulturer. Det är en känsla som hjälper oss att undvika skador på kroppen, men det finns vissa saker som beror på ens kultur. Det finns dock viss typ av mat som kan göra att man känner avsmak trots att den inte är giftig. Det är dock viktigt att vara medveten om att denna känsla följs av ett ansiktsuttryck som man även kan se hos personer som är blinda från födseln.

Spaniens nationalrätt är paella och den innehåller räkor. Detta är en rätt som anses vara en delikatess i detta land, men det är få spanjorer som skulle vilja äta en tallrik gräshoppor eller syrsor. I vissa länder så är dock insekter en delikatess, precis som paella. Hos andra finner man det inte gott överhuvudtaget.

Ett recept kan vara gott för vissa och avskyvärt för andra, även inom samma land. Sniglar är ett tydligt exempel på detta. Denna känsla beror även på individens personlighet.

Det stämmer att det finns mer grundläggande saker som tenderar att göra att vi känner avsmak, som exempelvis en dålig lukt, men det är viktigt att man har kulturens influens i åtanke. Kulturen kan göra att man känner mer eller mindre avsmak.

Ideologisk avsmak

Att uppleva den här känslan skyddar oss mot matförgiftning, men det är en känsla som går utöver själva maten. Många känner också avsmak mot en viss kultur, en viss religion, ett visst land etc.

Vissa personer uppfattar andra ideologier som giftiga för dem själva. De tror att dessa ideologier kan skada deras generella uppfattning. Denna typ av avsmak bidrar till exempel till rasism och xenofobi. Om vi ser andra raser och folk som giftiga så tenderar vi att stöta bort dem och undvika dem.

Man som känner avsmak.

I enlighet med resultaten från de studier som utfördes av Paul Rozin, en psykolog som ägnade sig åt att studera denna känsla, så kommer vi genom att känna avsmak stöta bort det som påminner oss om vår djuriska sida.

Rozin poängterade att även om avsmak är en försvarsmekanism som uppstod för att man skulle undvika dålig mat så har det även tagit sig en annan form. Man kan exempelvis känna avsmak när en annan person begår övergrepp på våra värderingar.

Enligt dessa författare kan faktumet att man känner avsmak mot personer som är rasistiska eller uppvisar andra negativa beteenden innebära att man skyddar den mänskliga värdigheten inom den sociala ordningen. Vad tror du?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.