Vad kan du göra om din partner tittar mer på sin mobil än på dig?

Om din partner tittar mer på sin mobil än på dig måste du agera. I den här artikeln ger vi dig några strategier du kan använda för att ändra denna typ av situation.
Vad kan du göra om din partner tittar mer på sin mobil än på dig?
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Tekniken har haft en betydande inverkan på hur människor interagerar idag. Även inom ett förhållande kan användningen av elektroniska enheter ha en positiv eller negativ inverkan. Det kan till exempel hjälpa er att hålla kontakten om ni måste upprätthålla er relation på distans. Men det kan också bli ett problem. Till exempel om din partner tittar mer på sin mobil än på dig.

Denna situation kan mycket väl orsaka diskussioner mellan er eftersom det i själva verket betyder att du blir ignorerad. Faktum är att om du inte vidtar någon form av åtgärd kan du upptäcka att konflikten fortsätter att eskalera. Det kan till och med betyda att relationen till slut blir ohållbar, vilket leder till ett uppbrott.

“Phubbing”: när din partner tittar mer på sin mobil än på dig

Känner du att din partner inte uppmärksammar dig eftersom denne ständigt kollar på sin mobil? Om så är fallet, är du förmodligen ett offer för phubbing.

Detta är en kombination av orden phone och snubbing. Begreppet används för att beskriva ett specifikt fenomen i kommunikationen där en av parterna ägnar mer uppmärksamhet åt sin telefon än till en konversation i verkliga livet. Faktum är att detta problem blir allt vanligare i dagens samhälle, där tekniken spelar en så viktig roll.

I denna mening kan phubbing förekomma i ett stort antal situationer. Vidare visade en studie angående telefonanvändning och partnernöjdhet att phubbing minskar välbefinnandet. De som rapporterade högre nivåer av phubbing kände sig också mindre nöjda med sin relation. Likaså observerade forskarna fler symtom på stress, ångest och depression hos dem (González-Rivera, Segura-Abreu och Urbistondo-Rodríguez, 2018).

På liknande sätt genomförde Ergün, Göksu och Sakız (2020) en studie som rör sambandet mellan phubbing och vissa psykometriska variabler. Forskarna fann att detta beteende är positivt förknippat med ångest, depression, somatisering, ensamhet och fientlighet.

Om din partner tittar mer på sin mobil än på dig är det lämpligt att vidta åtgärder. På så sätt kommer ni att förhindra att detta beteende blir något allvarligare än det var när det började. Kom ihåg att du ofta kan undvika eller undkomma många kriser om du lyckas agera innan de börjar förvärras.

Kvinna som tittar på mobilen och ignorerar sin man

Vad kan du göra när din partner tittar mer på sin mobil än på dig?

Phubbing är inget som ska tas lätt på. För detta sätt att fördela uppmärksamhet har antingen direkt eller indirekt lett till slutet för många relationer.

Därför är det dags att vidta åtgärder om du upptäcker att detta händer dig. Här är några idéer:

1. Prata med din partner

Det första du ska göra är att konfrontera situationen på ett lugnt sätt. Därför måste ni ha en konversation. Se dock till att du väljer rätt tid och plats för att förklara hur du känner inför det som händer. Faktum är att det är bäst att ha ett samtal ansikte mot ansikte i ett lugnt och intimt utrymme där det inte finns några distraktioner.

Den här konversationen bör hjälpa dig att identifiera några av de problem som du kanske inte har märkt tidigare. Till exempel kan du upptäcka att du har fastnat i ett hjulspår och att det är orsaken till problemet. Eller så kanske din partner är mer uppmärksam på sin mobil för att undvika att kommunicera med dig.

2. Gå med på att lägga telefonen åt sidan

Människor har ofta en vana att delta i parallella konversationer över telefon. Faktum är att de hör, men lyssnar inte riktigt, eftersom de skriver samtidigt. Därmed svarar de personen framför sig automatiskt tills de märker någon form av differentiell stimulans. Därför tappar de helt vissa detaljer och nyanser.

Ett sätt att undvika detta är att lägga sin telefon med framsidan nedåt på bordet eller lämna den i sin jacka eller väska. Faktum är att vid samtal ansikte mot ansikte är det alltid bättre att mobilerna är avstängda. På så sätt undviks kommunikationsproblem.

3. Begränsa användningen av teknik

Idag finns teknik inom nästan alla områden av mänskligt liv. Människor brukar använda sina enheter ända fram till läggdags. Detta kan dock visa sig vara skadligt. Av denna anledning är det viktigt att fastställa vissa regler för användningen av Internet och mobiltelefoner.

Ett exempel skulle vara att komma överens med din partner om att inte ta med surfplattor eller telefoner in i sovrummet. Det hjälper er att komma ihåg att ert sovrum är ett intimt utrymme som ni båda delar. Att titta på enheter kan alltså förstöra den viktiga kvaliteten på intimiteten i ert förhållande.

4. Ordna “skärmfria” aktiviteter

Ibland kan tristess eller rutin vara en nyckelfaktor för uppkomsten av kommunikationssvårigheter. I detta fall skulle därför lösningen vara att reservera stunder man kan dela som par, utan någon som helst teknik.

Detta kommer inte bara att bidra till att lösa problemet med att din partner tittar mer på sin mobil än på dig, utan det kommer också att stärka bandet mellan er. Försök därför att spendera några trevliga dagar med att göra något tillsammans som ni båda tycker om.

Par som går hand i hand

5. Överväg att gå i terapi när din partner tittar mer på sin mobil än på dig

Ibland finns det djupare och mer komplicerade orsaker till vissa problem inom relationer. I dessa fall är det bästa sättet att gå vidare och söka professionell hjälp om båda parter är överens om det. Faktum är att parterapeuter har resurser och tekniker som gör att ni kan ta itu med alla slags konflikter i ert förhållande.

I denna mening skulle terapi inte bara tjäna till att hantera problemet med phubbing, utan skulle också vara användbart för alla andra problem. Till exempel kan ni ha kommit fram till att det är dags att ni klargör vart ni är på väg som par.

Tänk slutligen på att om din partner tittar mer på sin mobil än på dig så ska du absolut inte frestas att underskatta dig själv på något sätt. Det finns faktiskt en olycklig tendens för människor att ofta tro att den här typen av problem kommer från det faktum att de inte längre är tillräckligt attraktiva för sin partner. Men om du märker att du upplever den här typen av tankar måste du reflektera över din självkänsla och hur du uppfattar dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Abeele, M. M. V., Hendrickson, A. T., Pollmann, M. M., & Ling, R. (2019). Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: An exploratory observation study. Computers in Human Behavior, 100, 35-47.
  • González-Rivera, J., Segura-Abreu, L., & Urbistondo-Rodríguez, V. (2018). Phubbing en las relaciones románticas: Uso del celular, satisfacción en la pareja, bienestar psicológico y salud mental. Interacciones, 81-91.
  • Ergün, N., Göksu, İ., & Sakız, H. (2020). Effects of phubbing: Relationships with psychodemographic variables. Psychological reports, 123(5), 1578-1613.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.