Vad ligger bakom ett omotiverat barn?

Vad ligger bakom ett omotiverat barn, till exempel ett som vägrar att göra sina läxor? Det behöver inte bara vara dåligt beteende. Ibland kan barnet gömma ett känslomässigt tomrum som kan härröra från ångest, mobbning eller undervisningsbehov som inte tillgodoses.
Vad ligger bakom ett omotiverat barn?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Är ditt barn omotiverat? Om du har ett barn som inte vill göra sina läxor eller sysslor eller som svarar apatiskt på dina uppmaningar kanske du har svårt att få grepp om situationen. Din första tanke kanske är att du utan omsvep borde berätta för barnet vad du anser om dess beteende. Innan du gör det måste du dock ta hänsyn till vissa faktorer.

Bakom bristen på motivation kan nämligen något ligga dolt. Detta kan vara ett emotionellt tomrum, negativa känslor eller andra underliggande problem. Du måste upptäcka vad som orsakar det.

Låt oss inse det. Många omotiverade barn och tonåringar växer upp och fortsätter att sakna motivation i vuxenlivet. Vad händer om ett barn vänjer sig vid att vara konstant frustrerad tidigt i livet? Eller om alla personer i dess omgivning bara svarar med kritik och hot? Personen kommer att få en kronisk känsla av misslyckande. Barnets självkänsla kommer att undermineras från tidig ålder och det blir nästan omöjligt att förbättra den senare i livet.

Brist på motivation eller intresse är egentligen bara en mask, en attityd till världen som döljer ett djupare problem. Det är en reflektion av ett internt tillstånd och det är nödvändigt att urskilja orsakerna så snart som möjligt. Varför?

Det beror på att det inte finns något farligare och mer förödande än modlöshet. Denna brist på motivation kan leda till en brist på intresse för livet i sig. Den ständiga frustrationen och det resulterande beteendet framkallar vanligtvis negativa reaktioner hos andra människor snarare än förståelse.

“Om jag minns rätt innebar barndomen att jag ville ha allt som var utom räckhåll.”

-Audur Ava Olafsdottir-

Trött pojke vid ett piano.

Ett omotiverat barn: vad kan förklara dess attityd?

Du håller antagligen med om att det alltid är lika glädjande att betrakta nyfikna barn. Det är fascinerande att titta på barn som uppmärksammar allt i sin omgivning, som ställer frågor och tycker om att leka, och som ständigt rör på sig, tar i saker och experimenterar. Barndomen är full av rörelse och energi. Den kommer med en önskan att förstå dig själv och din position i en verklighet där du kontinuerligt känner acceptans och tillgivenhet.

Kanske är det därför du blir så överraskad över att se ett omotiverat barn. Barnet kanske bara hänger över sitt skrivbord eller ligger i sin säng. Det kanske inte bara väljer att vara stilla istället för att vara aktiv, det kan också trotsigt vägra att utföra de uppgifter du tilldelar det.

Om du ofta står inför denna situation, kommer här något som du måste förstå. Som Adele Gottfried förklarade i en artikel publicerad i Journal of Educational Psychology drivs motivation av känslor.

Om ett barn, en tonåring eller en vuxen är omotiverad ligger det troligen en komplex emotionell verklighet bakom situationen. Med detta sagt, om du begränsar din reaktion till att bestraffa barnet för dess attityd, kommer du bara att få det att må sämre.

En liten flicka som känner sig omotiverad.

Vad kan ligga bakom ett omotiverat barn?

Det kan finnas ett oändligt antal möjliga orsaker bakom ett barns brist på motivation. Med detta i åtanke bör du vara medveten om detta viktiga faktum: Barn har inte alltid förmågan att förklara exakt vad som händer med dem. Därför bör du försöka skapa en närmare relation med barnet för att göra det lättare för det att öppna sig.

Låt oss nu titta på några vanliga faktorer som kan få ett barn att tappa motivationen:

  • Frustration på grund av inlärningsproblem. Glöm inte att det kan finnas ett stort antal barn i klassrummet med speciella undervisningsbehov som inte har upptäckts. En oförmåga att behålla uppmärksamheten, dyslexi eller till och med en intellektuell begåvning som ligger över klasskamraternas, kan alla leda till brist på motivation hos barn.
  • Mobbning är också ett vanligt problem. Vissa familjer kanske inte är medvetna om det dagliga trauma som deras barn måste genomlida i skolan. Uteslut inte denna möjlighet.
  • Konstant frustration är ett annat vanligt problem. Vissa barn och ungdomar går från att tänka “Jag kan inte göra det” till “Jag vill inte göra det” på kort tid. Att tidigt lära dem att hantera och tolerera frustration, ångest och känslor av misslyckande, hjälper dem att mogna i detta avseende.
  • Glöm inte ett annat potentiellt problem: Många barn känner sig stressade. Och framförallt kräver de sina föräldrars uppmärksamhet. Hur kan du hjälpa ditt barn att kultivera positiva känslor så att det kan återfå sin motivation? Att erbjuda dig att leka med barnet och avsätta tid för stunder med familjen där barnet känner sig vårdat, hörd och validerat, kommer att bidra positivt.

Hur kan du lösa ditt barns eller din tonårings brist på motivation?

Ett omotiverat barn behöver inte fler tillrättavisningar eller mer kritik. Snarare behöver det din uppmärksamhet. Försök för ett ögonblick att sätta dig själv i ditt barns skor. Tänk på hur det känns när du är överväldigad av modlöshet och apati. Det är ingen behaglig känsla, eller hur?

Som vuxna vet vi naturligtvis av erfarenhet vad vi kan göra för att förändra vår situation. Barn har dock varken förmågan eller erfarenheten som krävs för att reagera på rätt sätt.

Några strategier att prova

  • Var empatisk. Ha en nära relation med ditt barn, där det känner sig välkommet istället för bedömt. Den idealiska situationen är den där ditt barn kommer att känna sig tillräckligt bekvämt för att kunna berätta om sina känslor, vad det känner och vad som händer med det.
  • Tala positivt. Att använda känslomässigt positiv kommunikation kommer också att göra din kontakt med ditt barn lättare. Försök också att fokusera på att uppmuntra känslor som kommer att motivera ditt barn. Du kan påminna det om allt som det är bra på, dess potential och dess möjligheter. Skapa en känslomässig fristad så att ditt barn känner sig bekvämt med att kommunicera med dig. På så sätt kan du också hjälpa det att se sina problem ur ett nytt perspektiv.
  • Börja om. Ibland kan du behöva börja om från början för att hjälpa barnet att återfå sin motivation. Du kan göra något så enkelt som att ändra den dagliga rutinen och ge ditt barn lite uppmuntran, nya utmaningar och förslag. Detta kan hjälpa ditt barn att lägga sin frustration eller negativitet åt sidan medan det hittar nya intressen. Om barnet upptäcker något det gillar (som att utöva en sport, spela ett instrument eller testa en ny hobby) kan det fungera som en utlösare för förnyad motivation. Du kan också testa på nya aktiviteter som hjälper dig att få kontakt med ditt barn.
En ledsen pojke som spelar gitarr.

Kort sagt, ett omotiverat barn behöver inte kritik; det behöver uppmärksamhet. Om ditt barn verkar hängigt, har ett konstigt beteende, ett ovårdat språk eller en tendens att säga “jag kan inte”, måste du alltså försöka ta reda på orsaken redan samma dag. Motivation är det som gör livet meningsfullt. Låt därför inte ditt barn förlora denna kraftfulla styrka i sitt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.