Hur man lär ut stresshantering till barn

Vi kan lära ut stresshantering till barn. På så sätt kommer de kunna hantera sina känslor effektivt.
Hur man lär ut stresshantering till barn
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Stress drabbar vuxna, och dessvärre även många barn. Vår livstakt har ökat avsevärt på senare år, och av denna anledning är det väldigt viktigt att lära ut stresshantering till barn.

Det är viktigt för vuxna att veta hur man hanterar stress, men att lära ut stresshantering till barn är ännu viktigare.

Att veta hur man prioriterar, hanterar sin tid och vilar är fundamentalt för förebyggandet av stress. Om barn inte lär sig dessa färdigheter kan de bli överväldigade. Av denna anledning är det viktigt att lära dem strategier som hjälper dem att hantera stressiga situationer. På så sätt kommer de må bättre och veta hur de ska hantera sina problem.

Att identifiera källan för stress hos ditt barn, vad som orsakar den och vilka steg man bör ta är viktiga saker som kommer hjälpa det att slappna av.

Vad orsakar stress hos barn?

För mycket jobb, ett snabbt liv och för stora ansvar leder till stress hos både barn och vuxna. Men många andra faktorer kan höja dina stressnivåer. Oljud och andra påfrestande aspekter i omgivningen såväl som för mycket stimuli kan också leda till stress.

Stressad pojke

För barn som tenderar att vara känsliga för ljud och andra fysiska stimuli kan vardagliga stressmoment förstärkas, vilket gör det ännu viktigare med vila. Skola och fritidsaktiviteter, pressen att prestera och lyckas, förändringar i deras rutin såväl som familjekonflikter kan leda till stress hos barn.

Man måste även ha i åtanke att begränsning av fysiska aktiviteter hos barn inte kommer hjälpa. Ett barn som inte tränar missar faktiskt en stor chans att släppa på stress. Ur denna synvinkel rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) att barn motionerar minst en timme varje dag. Att inte göra det kan ha allvarliga konsekvenser för deras fysiska och mentala hälsa.

Tecken på stress hos barn

Tecknen på stress hos barn är subtila och till och med förvirrande i vissa fall. De inkluderar matsmärta, huvudvärk och plötsliga beteendeförändringar. Man kan även lägga märke till humörsvängningar och sömnproblem, såväl som koncentrations- och andra svårigheter i skolan.

Om ett barn upplever stora rutinförändringar, såsom att flytta till en ny plats eller ankomsten av en ny familjemedlem, måste föräldrarna dessutom vara extra uppmärksamma på hur detta påverkar det. Det är inte svårt att identifiera möjliga symptom på stress hos barn om man är uppmärksam.

Kom även ihåg att skolan eller andra platser de spenderar mycket tid på också kan leda till stress.

Nycklar till att lära ut stresshantering till barn

Typiska barn förstår inte riktigt att vad de har att göra med är stress. De vet bara att de är ledsna, utmattade, arga eller ängsliga. Att uppleva stress kan vara nytt för dem och de vet troligen inte hur de ska hantera sina känslor. Det är därför det är viktigt att hjälpa dem förstå vad stress är, vad som orsakar det och hur man hanterar det.

För att lära ut stresshantering till barn:

  • Måste du förtjäna deras tillit så att de vet att de kan tala med dig om allt.
  • Du måste även lyssna noggrant och aktivt på vad de vill berätta och vad de vill ha av dig, innan du erbjuder förslag och råd. Det kommer göra råd du ger mycket mer värdefulla.
  • Uppmuntra dem att dela i aktiviteter som låter dem släppa på trycket. För många barn är det mycket lättare att tala om sina problem i aktiva situationer, speciellt sådana som främjar avslappning. Icke tävlingsinriktade och kreativa aktiviteter, en promenad på landsbygden eller bara att baka kakor är utmärkta sätt att lindra stress.
  • Uppmuntra aerobiska övningar och aktiviteter. Se dock även till att uppmuntra vila och avslappning.
Barn utövar meditation

Slutsatser om att lära ut stresshantering till barn

En nyligen publicerad studie i tidskriften Psychology Research and Behavior Management säger att yoga och mindfulness i skolan kan hjälpa barn att hantera stress och ångest.

Dessa aktiviteter hjälper till att förbättra många barns livskvalitet avsevärt. Därför bör du inte lära ut stresshantering till barn med endast emotionella och kreativa aktiviteterdu bör även lära dem att kanalisera sina känslor genom kroppen för att höja välmåendet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bazzano, A., Anderson, C., Hylton, C., & Gustat, J. (2018). Effect of mindfulness and yoga on quality of life for elementary school students and teachers: results of a randomized controlled school-based study. Psychology Research And Behavior ManagementVolume 11, 81-89. doi: 10.2147/prbm.s157503
  • Jewett, J., & Peterson, K. (2002). Stress and young children. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.
  • Organización Mundial de la Salud. (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. [Ginebra].
  • Tufnell, G. (2005). Stress and reactions to stress in children. Psychiatry4(7), 69-72. doi: 10.1383/psyt.2005.4.7.69

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.