Vad vet du om schizoid personlighetsstörning?

Vad vet du om schizoid personlighetsstörning?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Schizoid personlighetsstörning är ett generellt mönster där man distanserar sig själv från sociala relationer och har ett begränsat spektrum av känslouttryck inom personliga situationer. Detta mönster börjar i vuxen ålder och uppstår inom olika sammanhang.

Folk med schizoid personlighetsstörning saknar en önskan av att ha intimitet. De bryr sig inte om möjligheter där de kan utveckla nära relationer och får inte någon stor tillfredsställelse av att vara en del av en familj eller annan social grupp.

De föredrar att spendera tid ensamma istället för att vara med andra personer. De är ofta socialt isolerade eller ensamvargar. De väljer nästan alltid individuella aktiviteter eller hobbyer som inte involverar interaktion med andra.

Dessa personer föredrar mekaniska eller abstrakta uppgifter, såsom datorspel och matematiska uppgifter. De har väldigt lite intresse av att ha sexuella upplevelser med människor och det finns få aktiviteter som de tycker om.

Folk med schizoid personlighetsstörning känner oftast mindre kroppslig tillfredsställelse från aktiviteter såsom att gå på stranden vid solnedgången eller att ha sex. Dessa individer har inte några nära vänner, utöver kanske en nära släkting eller familjemedlem. De verkar ofta inte bry sig om andras kritik eller godkännande.

De svarar vidare inte på på sociala signaler på ett lämpligt sätt, så de kan verka ha svårigheter med att vara sociala eller uppfattas som ytliga eller självupptagna.

Folk med schizoid personlighetsstörning har väldigt få vänskaper, träffar inte folk så ofta och gifter sig sällan.

Man med mörk jacka

De har generellt en väldigt undertryckt attityd utan synliga emotionella reaktioner. De reagerar sällan med gester eller ansiktsuttryck som att le eller nicka. De säger att de sällan upplever starka känslor av ilska eller glädje.

Folk med schizoid personlighetsstörning har ofta begränsade känslor och kan verka kalla och avlägsna. Under väldigt speciella omständigheter där de känner sig bekväma kan de dock erkänna att de har smärtsamma känslor, speciellt relaterade till sociala interaktioner.

Hur diagnostiseras schizoid personlighetsstörning?

Den diagnostiska och statistiska manualen med mentala störningar (DSM-V) slår fast följande diagnostiska kriterium för denna åkomma:

A. Ett dominant mönster av undvikande av sociala relationer och liten förändring av känslouttryck inom personliga sammanhang. Det börjar i vuxenlivets tidiga skeden och visar sig inom olika sammanhang. De uppvisar fyra eller fler av följande symptom:

  • De vill inte ha eller tycker inte om intima relationer och vill inte vara en del av en familj.
  • De väljer nästan alltid aktiviteter som de utför ensamma.
  • De visar väldigt lite intresse för sexuella upplevelser med en annan person.
  • De har inte några nära vänner eller personer som de har förtroende för utanför familjen.
  • De bryr sig inte om beröm eller kritik från andra.
  • De är emotionellt kalla, med monotona känslor.

B. Det uppstår inte exklusivt med schizofreni, en bipolär åkomma, en depressiv åkomma med psykotiska egenskaper, andra psykotiska åkommor eller en autismspektrumåkomma. Detta tillstånd kan inte tillskrivas de fysiologiska effekterna från andra medicinska tillstånd.

Ensam kvinna

När känslor misslyckas

Personer med schizoid personlighetsstörning kan ha svårigheter med att uttrycka ilska, även vid direkt provokation. Detta bidrar till intrycket att de saknar känslor eller “blod i såna ådror”.

Ibland verkar det som att deras liv saknar riktning och det kan verka som att de “driver runt” när det kommer till framtidsmål. Dessa individer reagerar oftast passivt på svåra omständigheter och har svårt att svara på viktiga händelser i livet på ett lämpligt sätt. De:

  • Saknar vänskaper, sex eller giftermål: på grund av deras brist på sociala förmågor och avsaknad av lust efter sexuella upplevelser så har personer med denna åkomma få vänskaper. De träffar sällan andra och gifter sig för det mesta inte.
  • Jobbar bättre i social isolering: prestationsförmågan på jobbet kan påverkas om de måste arbeta i grupp. De klarar sig dock bra i social isolering.
  • Ibland tappar de kontakten med verkligheten: speciellt vid stress. Personer med denna typ av åkomma kan uppleva psykotiska episoder som kan vara från minuter till timmar. I vissa fall kan en schizoid personlighetsstörning utvecklas innan exempelvis schizofreni.

Folk med denna åkomma kan ibland utveckla stora depressiva åkommor. Denna åkomma kommer ofta samtidigt som paranoida och undvikande personlighetsstörningar.

Folk med schizoid personlighetsstörning upplever sällan starka känslor som ilska och glädje.

Kvinna som täcker över huvudet

Schizoid och schizotyp

Låt oss skilja på en viktig sak. En person med schizoid personlighetsstörning är inte samma som en schizotyp person. En schizoid personlighetsstörning skiljer sig från den schizotypa genom att den förstnämnda inte har några kognitiva eller perceptuella störningar.

När det gäller den schizotypa personlighetsstörningen så kan personen utöver att ha sociala brister även uppvisa ett excentriskt eller “annorlunda” beteende. Schizotypa personer upplever konstiga uppfattningar eller magiskt tänkande som påverkar deras beteende och som inte passar in med kulturella normer. De har även ovanliga perceptuella upplevelser, såsom kroppsillusioner eller paranoida idéer.

Detta kanske intresserar dig
Att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning

Manualer som DSM-V hjälper till att klargöra vissa aspekter, men det kan vara svårt att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.