Vad vet du om schizoid personlighetsstörning?

Vad vet du om schizoid personlighetsstörning?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2023

Schizoid personlighetsstörning är ett generellt mönster där man distanserar sig själv från sociala relationer och har ett begränsat spektrum av känslouttryck inom personliga situationer. Detta mönster uppstår i vuxen ålder och visar sig i olika sammanhang.

Personer med schizoid personlighetsstörning saknar en önskan av att ha intimitet. De bryr sig inte om möjligheter där de kan utveckla nära relationer och får inte någon stor tillfredsställelse av att vara en del av en familj eller annan social grupp.

De föredrar att spendera tid ensamma istället för att vara med andra personer. De är ofta socialt isolerade eller ensamvargar. De väljer nästan alltid individuella aktiviteter eller hobbyer som inte involverar interaktion med andra.

Dessa personer föredrar mekaniska eller abstrakta uppgifter, såsom datorspel och matematiska uppgifter. De kan ha väldigt lågt intresse för sexuella upplevelser med andra människor. Få eller inga aktiviteter tilltalar dem i någon högre grad.

Personer med schizoid personlighetsstörning känner oftast mindre kroppslig tillfredsställelse från aktiviteter såsom att gå på stranden vid solnedgången eller att ha sex.

Dessa individer har inte några nära vänner, utöver kanske en nära släkting eller familjemedlem. De verkar ofta inte bry sig om andras kritik eller godkännande.

Vidare svarar de inte på sociala signaler på ett lämpligt sätt, så de kan verka ha svårigheter med att vara sociala eller uppfattas som ytliga eller självupptagna.

Personer med schizoid personlighetsstörning har väldigt få vänskaper, träffar inte folk så ofta och gifter sig sällan.

Man med mörk jacka

De har generellt en starkt undertryckt attityd utan synliga emotionella reaktioner. De reagerar sällan med gester eller ansiktsuttryck som att le eller nicka. De säger att de sällan upplever starka känslor av ilska eller glädje.

Personer med schizoid personlighetsstörning har ofta begränsade känslor och kan verka kalla och distanserade. Under väldigt speciella omständigheter där de känner sig bekväma kan de dock erkänna att de har smärtsamma känslor, speciellt relaterade till sociala interaktioner.

Hur diagnostiserar man schizoid personlighetsstörning?

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) slår fast följande diagnostiska kriterier för detta tillstånd:

A. Ett dominerande mönster av undvikande av sociala relationer och liten förändring av känslouttryck inom personliga sammanhang. Det debuterar i vuxenlivets tidiga skeden och visar sig inom olika sammanhang. De drabbade uppvisar fyra eller fler av följande symptom:

 • De vill inte ha eller tycker inte om intima relationer och vill inte vara en del av en familj.
 • De väljer nästan alltid aktiviteter som de utför ensamma.
 • De visar väldigt lite intresse för sexuella upplevelser med en annan person.
 • De har inte några nära vänner eller personer som de har förtroende för utanför familjen.
 • De bryr sig inte om beröm eller kritik från andra.
 • De är emotionellt kalla, med monotona känslor.

B. Det uppstår inte exklusivt vid schizofreni – ett bipolärt tillstånd eller depressivt tillstånd med psykotiska symtom – andra psykotiska tillstånd eller autismspektrumtillstånd. Det kan inte tillskrivas de fysiologiska effekterna av andra medicinska tillstånd.

Ensam kvinna

När känslor misslyckas

Personer med schizoid personlighetsstörning kan ha svårigheter med att uttrycka ilska, även vid direkt provokation. Detta bidrar till intrycket att de saknar känslor eller “blod i sina ådror”.

Ibland verkar det som att deras liv saknar riktning och det kan verka som att de “driver runt” när det kommer till framtidsmål. Dessa individer reagerar oftast passivt på svåra omständigheter och har svårt att svara på viktiga händelser i livet på ett lämpligt sätt. De:

 • Saknar vänner, sexliv och kärleksförhållanden: på grund av deras brist på sociala förmågor och avsaknad av lust till sexuella upplevelser så har personer med detta tillstånd få vänskaper. De träffar sällan andra och gifter sig för det mesta inte.
 • Jobbar bättre i social isolering: prestationsförmågan på jobbet kan påverkas om de måste arbeta i grupp. De klarar sig dock bra i social isolering.
 • Ibland tappar de kontakten med verkligheten: speciellt vid stress. Personer med detta tillstånd kan uppleva psykotiska episoder som kan vara från minuter till timmar. I vissa fall kan en schizoid personlighetsstörning utvecklas innan exempelvis schizofreni.

Personer med detta tillstånd kan ibland utveckla svår depression. Det samexisterar ofta med schizotypa, paranoida och undvikande personlighetsstörningar.

Personer med schizoid personlighetsstörning upplever sällan starka känslor som ilska och glädje.

Kvinna som täcker över huvudet

Schizoid och schizotyp personlighetsstörning

Låt oss slutligen belysa en viktig skillnad. En person med schizoid personlighetsstörning är inte synonym med en schizotyp person. En schizoid personlighetsstörning skiljer sig från den schizotypa genom att den förstnämnda inte har några kognitiva eller perceptuella störningar.

När det gäller den schizotypa personlighetsstörningen så kan personen utöver att ha sociala brister även uppvisa ett excentriskt eller “annorlunda” beteende.

Schizotypa personer upplever konstiga uppfattningar eller magiskt tänkande som påverkar deras beteende och som inte passar in med kulturella normer. De har även ovanliga perceptuella upplevelser, såsom kroppsillusioner och paranoida idéer.

Bibliografi:

 • Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena. Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Primera edición 2001, segunda edición 2006. Barcelona: Editorial Masson & Elsevier.
 • American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.