Varför du inte kan sluta prokrastinera

Tycker du att det är svårt att komma igång med en uppgift? Brukar du prokrastinera för mycket och vet inte varför? Denna situation kan vara mycket frustrerande. I den här artikeln visar vi några av de möjliga orsakerna till varför det blir på detta vis.
Varför du inte kan sluta prokrastinera
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Jag kan inte sluta prokrastinera.” ”Det är omöjligt för mig att göra saker med detsamma.” Många har upplevt detta, kanske särskilt under det gångna året 2020. Det är som om disciplin, initiativ och motivation plötsligt har spolats ner i avloppet. Det är definitivt en obekväm känsla som gör det svårt att arbeta, njuta av relationer samt nå långsiktiga mål.

Denna typ av verklighet är inte trivial. Denna brist på begär och vardagsmotivation fungerar som rost på din mentala muskel och försvagar den alltmer  allteftersom. Att uppleva en så pass låg effektivitet och uppleva att även minsta sak kräver så mycket ansträngning är utmattande och frustrerande.

Det är viktigt att lära sig att hantera dessa typer av situationer. Du kan inte låta det här försvagande sinnestillståndet följa dig i mer än två eller tre dagar. I själva verket, om detta hemsöker dig i veckor eller månader, kan det vara ett tecken på ett psykologiskt problem, såsom depression.

Låt oss gräva lite djupare i detta ämne.

Varför du inte kan sluta prokrastinera – orsaker du bör beakta

Det finns dagar då du känner dig beredd att hantera vad som helst och andra då du känner dig inkompetent redan från start. Vi är här för att berätta att detta är helt normalt. Det är i princip omöjligt att alltid ha samma livliga attityd till livet, samma anda och samma önskningar. Du är en person, inte en robot, och att ha upp- och nedgångar är helt förväntat och normalt.

Vi förstår att det kan vara lite läskigt för en person, som är van vid att arbeta hårt varje dag och ta saker i egna händer, att konfronteras med detta problem. Sanningen är att i ett sådant fall är det viktigt att överväga alla möjliga hälsoproblem, såsom näringsbrist på järn-, magnesium- eller B-vitamin, sköldkörtelstörningar och hormonella förändringar. Alla dessa tillstånd kan leda till modlöshet och brist på fysisk energi.

Överdriven oro och osäkerhet

John Milton sa att ditt eget sinne kan göra ditt liv till ett levande helvete eller en himmel. Således, när du går igenom tider där orosmomenten är många och lugna dagar är få, tillgriper hjärnan de klassiska stressvaren. Det är som om dina kognitiva förmågor plötsligt avbröts. På ett ögonblick finner du att du inte kan tänka klart eller hantera dina ansvarsområden.

Allt detta beror på den överdrivna oro som i sin tur följer ett känslomässigt tillstånd som kännetecknas av ångest och desperation. Samtidigt är det vanligare att vara osäker på framtiden än vad många tror. Det kan vara väldigt svårt att tänka på vad framtiden skulle kunna föra med sig, och detta fångar en i ett bedövat mentalt tillstånd.

En man som inte kan avsluta arbetet

Jag kan inte sluta prokrastinera – vad kan jag göra?

Det är svårt för mig att börja göra saker, jag vet att ju tidigare jag börjar, desto förr blir jag klar, men jag kan helt enkelt inte hitta modet eller motivationen som krävs för att komma igång med jobbet. Således slutar det med att jag helt enkelt inte gör någonting. Det värsta är att jag känner mig nedslagen och ett extremt obehag av att agera så här.

Förhalning är den värsta livspartnern eftersom en försenad uppgiftsuppfyllelse får negativa känslor att stiga. Som ett resultat kan den bild du har av dig själv bli förvrängd, du kan förlora din känsla av själveffektivitet och nästan utan att inse det hamnar du i ett djupt hål av depression.

En studie vid Pamukkale University i Turkiet visar dessutom att prokrastinering vanligtvis går hand i hand med irrationella tankar. Till exempel att tänka på att allt kommer att gå fel, att du är inkompetent eller att människor kommer att döma dig av någon anledning. Dessutom är följande faktorer vanliga:

  • att uppvisa motvilja mot vissa uppgifter
  • stor rädsla för att misslyckas och göra misstag
  • perfektionism
  • känslor av bristande kontroll gentemot ens omgivning
  • underliggande depression eller hög ångestnivå

Rädslan som förlamar dig

Du har förmodligen undrat ett tag varför du helt enkelt inte kan sluta prokrastinera. Flera dagar har gått och saker verkar inte förändras. Antalet uppgifter som ska slutföras ökar varje dag, vilket gör att du känner att du kommer att kollapsa när som helst. Om du märker att du mår så, fråga då dig själv: ”Vad är jag egentligen rädd för?”

Kommunikatorn Eduard Punset sa att lycka är frånvaron av rädsla, och vi håller med. Du kanske reflekterar och tror att du från och med nu inte är rädd för någonting. Ibland är det svårt att inse hur mycket en enkel rädsla kan hindra dig från att göra vad du behöver.

Tänk på det: De flesta är rädda för framtiden och vad den kan komma att medföra. Det är vanligt att vara rädd för det okända, det är normalt att känna sig stressad av möjligheten att saker och ting inte kommer att gå din väg. Dessa förnimmelser orsakas av den tysta men diffusa och ihållande rädslan som hämmar motivationen.

En kvinna som bär glasögon som dricker kaffe

Det är inte lathet, det är olycka

Har du någonsin nått tanken att anledningen till att du inte kan sluta prokrastinera kanske är att du känner dig olycklig? Att till exempel känna sig arg gör att du känner dig irriterad, vilket kan hindra dig från att agera. Ofta är dock dåligt humör bara pricken över i:et. Du måste gå in i dig själv för att hitta den verkliga orsaken till problemet.

Intressant nog är olycka ofta det som ligger bakom att prokrastinera i många fall. Det är till exempel logiskt när man känner att man inte är på rätt väg, att inte vilja göra någonting. Att inte vara nöjd med sitt nuvarande liv är extremt nedslående. Om livsstilen du lever inte stämmer överens med dina behov, önskningar och värderingar, verkar även den enklaste uppgiften vara en stor utmaning. Men vill du förbli fast i denna verklighet för alltid?

Oavsett situationen som ligger bakom denna brist på motivation är det nödvändigt att du gör en förändring. Det kan vara svårt, men försök varje dag att gå vidare, om än bara ett litet steg. Du kommer så småningom att se att saker kommer att vända. I slutändan är den bästa motorn för lycka, förändring och välbefinnande den att fatta beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pollack, S., & Herres, J. (2020). Prior Day Negative Affect Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary Analysis. Anxiety, Stress, & Coping33(2), 165-175. https://doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573
  • Balkis, M., & Duru, E. (2019). Procrastination and rational/irrational beliefs: A moderated mediation model. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy37(3), 299-315. https://doi.org/10.1007/s10942-019-00314-6
  • Zuber, S., Ballhausen, N., Haas, M., Cauvin, S., Da, C., Coelho, S., … & Kliegel, M. (2020). I could do it now, but I’d rather (forget to) do it later: Examining links between procrastination and prospective memory failures. Psychological Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00426-020-01357-6

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.