Irrationella tankar är inte negativa tankar

Positiva tankar kan vara irrationella tankar och precis lika kontraproduktiva som negativa tankar. Denna artikel förklarar relevansen av väl genomförd kognitiv omstrukturering och faran med positivt men felmatchat tänkande.
Irrationella tankar är inte negativa tankar

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2019

Den sokratiska debatten om irrationella tankar och justeringen av dem utger ett tydligt mål för de flesta diskussioner som äger rum inom psykologifältet.

Från sjukdomar som social ångest till våld i relationer, och till och med posttraumatisk stress.

Kognitiv omstrukturering är en analogi för psykologisk behandling. Det verkar till och med ha passerat de uttalade gränserna mellan olika modeller och psykologiska strömmar.

Man försöker ständigt ta reda på vilken som är mest legitim, användbar och effektiv.

Kognitiv omstrukturering, som kan användas från och med den första utvärderingen och fram till slutet av behandlingen, vill upptäcka en persons irrationella tankar för att ta upp alternativa tankar om samma idé.

Vad som är ännu mer relevant är att personen då kommer kunna se den påverkan som irrationella tankar har på humöret. Därefter kommer han uppfatta denna nya medvetenhet och hans beteenden.

Ju mer kognitiv omstrukturering blir vanligt förekommande, desto mer kommer vi förstå att individen kan upptäcka sina egna irrationella tankar. Vidare kan man föreslå mycket lämpligare tankar.

Många är dock förvirrade och börjar ersätta sina irrationella tankar med positiva tankar istället för rationella tankar.

Skillnader mellan irrationella tankar och rationella tankar

Oroad kvinna på väg

Irrationella tankar leder till väldigt oangenäma känslomässiga svar. Dessa kan vara allt från ilska och bitterhet till terror. De är långsiktiga och grundas i absoluta termer – med hjälp av adverb som “aldrig” eller “alltid”.

Detta har i sin tur att göra med vad vi behöver för att vara lyckliga. Eller vad man bör vara, göra eller ha. Alltså krav vi tvingar på oss själva.

Vidare kan dessa tankar vanligtvis inte verifieras. Rationella tankar kan å andra sidan bevisas.

De genererar känslor med mycket lägre intensitet, såsom avsky istället för vrede, modfälldhet istället för bitterhet och rädsla istället för terror.

Det är viktigt att betona att ilska inte ersätts med lycka, bitterhet inte med tillfredsställelse och terror inte med mod.

Rationella tankar måste vara realistiska och justerade. Om görs överdrivet positiva kommer vi ha att göra med irrationella tankar igen.

Om en individ ser på alternativa och rationella tankar som positivt tänkande, kommer denne troligen inte kunna frammana sådana tankar.

Det resulterande sinnesståndet kommer knuffa personen ännu mer mot det negativa och göra uppgiften nästintill omöjlig.

Exempel: Patricia förlorar jobbet

Föreställ dig en 40-årig kvinna vid namn Patricia som förlorar jobbet som bankanställd. De irrationella tankar hon har är:

  • “Jag kommer aldrig hitta ett jobb igen.”
  • “Jag är värdelös.”
  • “Hade jag bara jobbat fler timmar så hade jag inte fått sparken.”

Som vi diskuterat tidigare kan vi bland annat observera absoluta termer som inte går att verifiera.

Med övning kan Patricia istället skapa alternativa rationella tankar som är mycket lämpligare. Till exempel:

  • “Jag vet inte om jag kommer hitta ett nytt jobb, men jag ska göra mitt bästa.”
  • “Jag har förlorat jobbet, men det innebär inte att jag är värdelös. De behövde mig helt enkelt inte.”
  • “Jag kunde ha jobbat fler timmar, men jag vet inte om det är kopplat till att jag fick sparken.”

Som du ser i den andra uppsättningen använder hon inga absoluta termer. Slutsatserna hetsades inte fram med antaganden eller pejorativa etiketter om en själv från externa händelser.

Positivt tänkande kan leda till fällor

Frustrerad kvinna

Det kan vara så att Patricia inte vet hur man byter ut irrationella tankar på rätt sätt. Eller så är förklaringen eller riktlinjerna hon får inte lämpliga.

I en situation som denne tror hon att alternativet till irrationella tankar är något i linje med:

  • “Imorgon ska jag hitta ett jobb och tjäna lika mycket som på banken.”
  • “Jag är den bästa anställda som finns och mina färdigheter är överlägsna alla andras.”
  • “Jag är säker på att jag inte fick sparken för att jag jobbade för lite, det skedde bara för att chefen inte gillade mig.”

Tvärtemot vad vi hör i populärkulturen så innebär inte positivt tänkande att allt kommer gå vägen för dig. Därför är det fullt av fällor.

Författare som Barbara Ehrenreich och Derren Brown har redan talat om skadan som överdrivet positivt tänkande kan ha. De förklarar hur det är bedrägligt och kan leda till slutsatser som är otillräckliga och overkliga.

Slutsatser baserade på antaganden som helt saknar empirisk giltighet.

Irrationella tankar kontra positiva tankar

Det är viktigt att göra bedömningar på ett väljusterat sätt. Irrationella tankar kan vara negativa; majoriteten av dem är faktiskt det. Men de kan även vara positiva.

De förstnämnda kan leda till förvärrade känslomässiga svar, men det sistnämnda kan också leda till känslomässiga uttryck som är för intensiva. Speciellt när du inte kan uppfylla dem.

De kan även leda till överdrivet höga förväntningar eftersom de inte baseras på fakta och sanningsenlig information. Att se dem i absoluta termer är också skadligt.

Vidare är det viktigt att vara speciellt uppmärksam på en individs uppfattning och att han förstår parametrarna genom vilka rationella tankar uppstår.

För att göra det måste du börja öva med exempel eller metaforer, och sedan jobba med personens irrationella tankar.

Öva på det i förebyggande syfte. Du kommer då kunna automatisera framläggningen av dagliga alternativa tankar, så att du kan vara säker på att de är de mest lämpliga, effektiva och användbara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ehrenreich, B. (2009). Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo. Madrid: Turner.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.