Varför gör andra människor mig alltid besviken?

Varför gör människor dig så ofta besviken? Läs den här intressanta artikeln för att upptäcka vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom!
Varför gör andra människor mig alltid besviken?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varför gör människor mig alltid besviken? Om jag alltid ger allt, varför ställer inte andra upp för mig? Många människor ställer sig själva dessa frågor eftersom de är frustrerade och ledsna och inte kan hitta svar. Om du ofta känner så här kan du till och med sluta försöka relatera till människor eftersom du är rädd att det ska hända igen.

Även om du kanske tror att tiden kommer att få dig att glömma dina besvikelser, fungerar det inte riktigt så. De lämnar ett märke. Vissa människor hanterar besvikelse bättre än andra och övervinner det snabbt. Men andra påverkas djupt av känslorna som gnager i dem i flera år.

Vad orsakar denna typ av besvikelse? Är människor i allmänhet dåliga när det kommer till relationer? Är du för självisk? Eller sätter du för stor tilltro till andra?

En kvinna som lutar sig mot en glasruta

Anledningar till att människor alltid gör dig besviken

Varje individ har sina egna värderingar och sätt att se på världen och på kärlek, respekt och vänskap. Till och med något så grundläggande och till synes universellt som sunt förnuft kan variera från person till person. Således är inte alla överens till 100% med dina standarder. Ingen i världen delar din exakta syn på livet.

Hur som helst så kräver du respekt. Du förväntar dig åtminstone förtroende och ärlighet. Tyvärr händer det ibland att vi inte får det. Följaktligen har alla upplevt besvikelse i viss mån. Det är så världen fungerar. Men även om många människor hanterar det ganska bra (och sällan råkar ut för det) verkar andra kämpa med det om och om igen.

Vad beror det på?

Att sätta för stor tilltro till andra – hyckleri är det mänskliga sinnets naturliga tillstånd

Om du vill navigera lite bättre i dina relationer så bör du försöka att inte blint lita på varje person du möter. Evolutionärpsykolog Robert Kurzban förklarar något väldigt intressant angående detta i sin bok Why Everyone (Else) Is a Hypocrite: Evolution and the Modular Mind.

  • En del av sinnet har värderingar och ideologiska åsikter. En annan del är dock uteslutande utformad för att vinna över människor. Du vill att folk ska gilla dig, passa in, få vänner och vinna över på din sida de människor du attraheras av. För att få det du vill tvekar du inte att dra vita lögner eller vara lite hycklande ibland.
  • När er relation fördjupas kommer din sanna karaktär fram. Plötsligt kan du upptäcka att personen du trodde du kände faktiskt inte delar några av dina värderingar.

Som en förebyggande åtgärd bör du vara försiktig. Lita inte på människor förrän du har känt dem ett tag. Observera hur de beter sig, särskilt när det kommer till de till synes obetydliga sakerna.

Höga förväntningar gör dig nästan alltid besviken

Som William Shakespeare sa är förväntan roten till all hjärtesorg. Om du frågar dig själv varför människor alltid gör dig besviken, bör du förmodligen titta närmare på dig själv. Vilka slags förväntningar har du på andra människor?

Att justera dina förväntningar kan få en betydande positiv inverkan på ditt liv. Om du slutar förvänta dig att andra ska vara och göra exakt som du vill, blir du i slutändan lyckligare.

Dragning till smärtsamma relationer

Vissa människor tenderar att söka efter kärleks- eller vänskapsrelationer med personligheter som tenderar att skada dem. Till exempel hamnar män och kvinnor med hög empati (det klassiska Wendy-syndromet – behovet av att ta hand om andra och känna sig behövd) ofta i relationer med narcissister.

Det här är något som händer ofta. Din personlighetstyp söker den typ av person som tar fram det sämre i dig. Det kan bero på att du har låg självkänsla och att personen får dig att känna dig sedd eller känna att dina behov inte har uppfyllts. Människor i denna situation inser ofta inte vad som händer förrän de plötsligt blir medvetna om manipulationen och bedrägeriet.

En kille med huvudet i sin hand

Du får aldrig exakt vad du ger

Ömsesidighet betyder att du får exakt vad du ger. Att anta att detta är en absolut sanning kan orsaka mycket lidande. De flesta människor förväntar sig att få exakt lika mycket tillbaka som de ger.

Relationer är dock inte affärstransaktioner. Om du ständigt frågar dig själv varför människor gör dig besviken, kanske du behöver ändra din uppfattning om ömsesidighet.

  • Ömsesidighet innebär framför allt att låta dig själv ta emot vad andra ger och njuta av det.
  • Det är en helt fri handling. Varje individ bestämmer vad denne vill ge och hur denne ger det.
  • Till exempel kanske du har en vän som inte svarar på dina meddelanden så mycket som du vill. Denna vän finns dock vid din sida i svåra situationer.
  • Därför är det viktigt att inta en mer avslappnad inställning. Du bör inte försöka mäta allt du har investerat i en relation och vad du får tillbaka. Om du gör det blir du alltid besviken.

Sammanfattningsvis är det viktigt att acceptera att besvikelser är en del av livet. Du kan också sänka dina förväntningar och vara lite mer försiktig med vem du litar på. Glöm inte att försiktighet alltid är en bra följeslagare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • .Kuzban, Robert (2010) Why Everyone (Else) Is a Hypocrite: Evolution and the Modular Mind.  Princeton University Press

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.