Vikten av respekt i ett förhållande

Respekt i ett förhållande innebär att man accepterar sin partner och beundrar honom för den han är, utan att försöka ändra på honom eller forma honom efter sitt tycke.
Vikten av respekt i ett förhållande
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

På teoretisk nivå är vi alla överens om att respekt i ett förhållande är fundamentalt. Men i våra egna förhållanden blundar vi ofta för beteenden som kan vara ytterst skadliga.

Detta kan gå åt båda hållen. Det kan vara för att din anknytning till din partner hindrar dig från att se verkligheten eller för att du kanske inte funderat över vad respekt egentligen innebär. Oavsett vilket, så kan du ha varit den som blivit utsatt för eller den som själv utsatt andra för handlingar som vittnar om bristande respekt.

Vi uppmanar dig att reflektera över och försöka förstå vilken effekt denna attityd har i ditt dagliga liv. Tänk på att utan respekt finns det ingen kärlek.

Man bör aldrig höja rösten mot sin partner

Vad innebär respekt i ett förhållande?

Jag respekterar dig som människa

Detta är den mest grundläggande aspekten som borde finnas närvarande i alla våra sociala interaktioner. Det inbegriper att man behandlar andra med den hänsyn alla människor förtjänar.

Ingen av oss skulle få för sig att skrika åt, förolämpa eller attackera våra arbetskamrater eller syskon. Men en del människor inlåter sig ofta i den här sortens beteende i sina relationer.

Övermod får under inga omständigheter rättfärdiga användningen av fysiskt eller verbalt våld. Du bör aldrig höja rösten mot eller förnedra en annan människa, i synnerhet din kärlekspartner.

Gå inte i fällan genom att normalisera dessa handlingar och avfärda dem som en del av dynamiken i ett förhållande. De innebär kort och gott en brist på respekt!

Jag respekterar din personlighet

Ett bra förhållande måste inte utgöras av två personer som är lika eller som måste bli lika. Det handlar snarare om två individer som förstår och respekterar varandras olikheter. Efter att ha varit tillsammans med sin partner en tid börjar somliga personer att försöka ändra på dennas smak, åsikter och levnadssätt. Genom att göra detta visar de att de i grunden inte respekterar den andra personens sanna väsen.

När du träffade din partner blev du förälskad i allt som gjorde honom unik. Så varför skulle du vilja ändra på dessa saker nu? Var och en har rätt till sina egna preferenser, tankar och hobbier.

Syftet med ett förhållande är inte att uppnå symbios. Det finns inget behov av att gå samman och bilda en enhetlig varelse. Tvärtom är det mycket mer hälsosamt att beundra sin partner för den person som denna är och att lära av varandra.

Jag respekterar dina känslor

Detta är en av de aspekter som människor oftast förbiser. När du inleder ett förhållande med en annan person åtar du dig att värna om hans känslor.

Var och en är ansvarig för sin egen lycka och sitt eget välbefinnande. Men när man kommer i kontakt med andra måste man lära sig att förstå och respektera deras känslor.

Den ena partnern kan vara mer känslig, medan den andra kan verka lite kyligare. Den ena kanske har en benägenhet att ställa en massa frågor, medan den andra har en benägenhet att undvika konflikter. En av partnerna kan vara mer öppen för dialog, medan den andra kan behöva tänka igenom saker på egen hand. Sådana skillnader kan skapa problem om man inte respekterar dem.

Båda parterna måste arbeta med att finna en gemensam emotionell utgångspunkt. Den partner som vill tala om ett problem måste respektera den andres behov av att vara ensam efter en konflikt. Men på samma sätt måste den kyliga eller undflyende partnern inse att det är viktigt med dialog.

Oavsett vilken situation man befinner sig i måste man acceptera sin partners sätt att hantera och visa sina känslor. Det är viktigt att acceptera sin partners känslor och att försöka vara empatisk även i krissituationer.

Det är viktigt att acceptera sin partners känslor

Respekt i ett förhållande – omgivningens betydelse

Slutligen måste du inse att om en person försöker isolera eller separera dig från de människor som älskar dig, så är det dig personen vill isolera. Din familj och dina vänner är en viktig del av din identitet. Därför måste din partner respektera dem och din relation med dem.

Du behöver inte nödvändigtvis komma överens med din partners släktingar, eftersom detta ibland kan ligga utanför din kontroll. Dock bör du givetvis göra allt du kan för att enas med dem. Men även om ni inte trivs särskilt bra med varandra, så måste båda sidor uppvisa ömsesidig respekt.

Den som förolämpar och kritiserar sin partners nära och kära och som försöker hålla dem åtskilda från sin partner är en farlig person. Därför bör du anstränga dig så gott du kan för att förstå de människor som utgör en viktig del i din partners liv. Och naturligtvis bör du också förvänta dig detsamma från dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Plazaola-Castaño, J., Ruiz-Pérez, I., & Montero-Piñar, M. I. (2008). Apoyo social como factor protector frente a la violencia contra la mujer en la pareja. Gaceta Sanitaria22(6), 527-533.
  • Alonso, M. B., Manso, J. M. M., & Sánchez, M. E. G. B. (2009). Inteligencia emocional como alternativa para la prevención del maltrato psicológico en la pareja. Anales de Psicología/Annals of Psychology25(2), 250-260.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.