Varför har jag inte den partner jag vill ha?

Varför har jag inte den partner jag vill ha?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förr eller senare ställer sig alla samma frågor. Vem är jag? Vart är jag på väg och vem är jag på väg dit med? Den sistnämnda frågan har att göra med vårt val av vänner, men även våra romantiska relationer. Varför har jag inte den partner jag vill ha?

Ett problem är att en relation är ett viktigt beslut som kräver mycket tanke. Även om uppfattningar förändras och blir mer öppna, är den rådande idén att de flesta vill vara i ett förhållande. Samhället säger att om man inte är i ett förhållande, är det för att man inte är kapabel eller önskvärd.

Vad vill jag se hos den partner jag vill ha?

Social önskvärdhet gör att man känner sig manad att visa upp sin bästa sida för personen man älskar. Detta får hjärnan att producera en substans vid namn fenetylamin. Detta är en neurotransmittor som fyller viktiga funktioner i kroppen. En av dessa är att öka din motivation att jobba med andra. En annan är att hämma känslan av hunger.

Man kan säga att social önskvärdhet är behovet hos en deltagare i ett experiment att vara personen som håller i experimentet till lags. Personen vill göra vad som väntas av denne eller uppnå de av forskaren önskade resultaten.

Par på restaurang

På en praktisk nivå innebär det att du försöker vara alla till lags och endast visa upp din goda sida. När det kommer till att välja någon som kan bli din partner finns det dock andra faktorer att överväga.

Det handlar inte bara om psykologiska faktorer. Det finns även gott om myter och falska övertygelser. Dessa övertygelser om relationer upprepas så mycket att de blir till verklighet. De har potentialen att göra relationen väldigt svår.

Falska övertygelser påverkar vad du söker efter hos en partner

Sagda övertygelser har att göra med allt från att dela ett liv tillsammans till sexualitet, kärlek, barn, etc. Det finns vanligtvis inte en enda sida av våra liv som är fri från myter. Dessvärre får vår okunnighet dem att verkar mer sanna än de egentligen är.

Här kommer några exempel på dessa myter: “om kärleken vi har är sann kommer sexet vara fantastiskt… jag kommer vara den bästa älskaren du någonsin haft… Kärlek kan göra allt och förlåta allt.”

Låter dessa bekanta? “Om det inte finns någon svartsjuka i relationen så är det för att vi inte älskar varandra… Tuffhet är en av de viktigaste maskulina värderingarna… Vi kan inte göra slut, vi är menade för varandra!”

Myten om själsfränden

Myten som hävdar att själsfränder existerar är extremt långlivad. Men den har fler negativa konsekvenser än positiva. Att söka efter en själsfrände antyder att du är inkomplett som du är. Det antyder att du behöver någon annan för att vara lycklig.

Idén om en själsfrände skulle innebära att vi är fragmenterade varelser. Ur denna synvinkel är din partner ansvarig för alla dina behov och för att väga upp för dina defekter.

Myten om själsfränden eller den “bättre hälften” får det att verka som om det är den andra personens jobb att fullända dig. På samma sätt är det ditt jobb att göra en inkomplett partner lycklig. Det är dock troligt att ni kommer få varandra att känna er ännu mindre kompletta.

Olyckligt par

Perfekta partners

Det är emotionellt svårt att leva med någon och komma överens med denna på en sexuell, psykologisk, social, ekonomisk och spirituell nivå. Livet är fullt av val och vi väljer ofta att klaga konstant om att vi inte har en perfekt partner. “Varför har jag inte den partner jag vill ha? Varför är han inte perfekt?”

Låt oss sätta detta på prov. Tänk på alla saker som är ett problem för dig i din relation. De har förmodligen att göra med att du inte vill förlora vad du har eller att vilja ha något som du inte har. Hur kan vi veta det? Det är inte ett magiskt trick; det är bara så de flesta personer svarar.

Klagomål

“Varför har jag inte den partner jag vill ha?” är det generella klagomålet, men det kommer med flera olika facetter. Här kommer några av dem:

  • Din familj och sociala omgivning har lärt dig att vara missnöjd med relationer.
  • Emotionella brister
  • Sättet du förklarar saker som sker i ditt liv på. Ofta beskyller vi andra för våra val och tar inte ansvar för våra beslut. Det kan vara väldigt läskigt att ta ansvar för sig själv. Istället försöker du lösa andra personers problem.
  • Du lägger en börda av lycka på din partner. Det är inte rättvist, för att göra sig själv lycklig är en personlig uppgift.
  • Brist på självkärlek. Ingen som är missnöjd med sig själv kommer vara kapabel att leva med någon annan. Även i de bästa av omständigheter kommer personen lägga fokus vid det negativa.
  • Psykologiska, sociala och kulturella mönster av skönhet kan få dig att ifrågasätta huruvida du bör vara med din partner.
  • Om du idealiserar din partner kommer du bli förkrossad när denne inte lever upp till förväntningarna. “Ju högre du flyger, desto längre faller du.”
Par i solnedgång

“Perfekta” par spelar vanligtvis bara roller. De försöker gömma sina mänskliga svagheter och gömma sig bakom ytliga saker. Social önskvärdhet spelar också en viktig roll. Glöm inte att sanna partners existerar. De är gjorda av kött och blod. De har sina egna hopp, drömmar, rädslor och historia – precis som du.

Om du vill slippa att fråga dig själv “varför har jag inte den partner jag vill ha” måste du börja leva i verkligheten, sluta idealisera och acceptera att alla har brister och dygder.

Detta kanske intresserar dig
Varför bestraffa dig själv?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Varför bestraffa dig själv?

Att bestraffa dig själv löser ingenting, utan gör dig bara nedslagen och isolerad. Så här kan du frigöra dig från självbestraffning.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.