Varför har vissa människor svårt att be om hjälp?

Människor är sociala varelser. Följaktligen är en av de största fördelarna vi har att vi kan hjälpa varandra. Vissa människor klarar dock inte av att be om hjälp. Idag ska vi prata om grundorsakerna till det här problemet och vad du kan göra om du tillhör denna kategori.
Varför har vissa människor svårt att be om hjälp?
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 06 april, 2023

Alla går vi igenom tuffa tider. Vissa människor har dock mycket svårt att be om hjälp. Orsakerna till detta varierar men konsekvenserna är desamma. Utan hjälp fastnar man och kan inte gå framåt.

Vissa människor har svårt att be andra om hjälp eftersom det enligt dem visar svaghet. Andra saknar nödvändiga sociala färdigheter för att göra det eller så vet de inte vem de kan vända sig till.

Därmed måste de hantera sina problem på egen hand. Vissa människor föredrar till och med att misslyckas över att be om hjälp. Här är några av anledningarna till att man kan ha svårt att be om en hjälpande hand:

En kvinna som har svårt att be om hjälp täcker ansiktet

Felaktiga övertygelser gör det svårt att be om hjälp

Många tycker att det är fel att slösa andra personers tid genom att be dem om hjälp eller be dem att lyssna. De kanske tror att andra människor har mycket bättre saker att göra än att lyssna på deras problem.

Denna övertygelse är mycket vanlig och gör att en del människor distanserar sig från andra och undviker att be om hjälp.

Brist på självsäkerhet

En självsäker och bestämd person kan ta sig rätten att be om en hjälpande hand så länge personen är medveten om att andra människor har rätten att välja att antingen lyssna till denne eller be denne dra åt pipan.

Att vara självsäker inkluderar att försvara sina egna behov och kommunicera sina åsikter, ​​tankar eller behov på ett tydligt och öppet sätt.

Låg självkänsla kan göra det svårt att be om hjälp

Denna faktor är relaterad till den föregående. Att inte kunna be om hjälp är relaterat till låg självkänsla. Individer med låg självkänsla har nämligen en tendens att undervärdera och försumma sina egna behov och att sätta andra människors behov framför sina egna.

De är ofta mycket hårda mot sig själva. Således tolkar de behovet av att be om hjälp som bekräftelse på sin underlägsenhet eller svaghet.

Undvikande av ansvar

En annan anledning är att vissa människor inte tycker att de borde behöva be om hjälp. Snarare anser de att om de har det svårt är det andras ansvar att erbjuda sig att hjälpa.

Stolthet kan göra det svårt att be om hjälp

Stolthet är en av de främsta anledningarna till att många människor har svårt att be om en hjälpande hand. Att göra saker själv är mycket tillfredsställande. Att övervinna hinder på egen hand är validerande, men detta är också ett tveeggat svärd.

Samtidigt kan stolthet göra det enkelt att skylla på andra människor när de inte hjälper till, särskilt om du misslyckas med din uppgift. Om stolthet är ditt motiv, handlar övervinnande av hindret mer om ett behov av att visa upp dina förmågor för andra än om den personliga tillfredsställelsen från att ha åstadkommit något svårt.

Negativa upplevelser

Ibland har människor svårt att be om en hjälpande hand eftersom de har blivit brända tidigare. Om du har bett om hjälp tidigare och blivit avvisad, är det mindre troligt att du försöker igen i framtiden.

Rädsla för att bli avvisad

En annan anledning till att en del människor inte ber om hjälp är rädsla för avslag. De är rädda för att andra inte vill eller inte kan ge dem hjälpen de behöver.

Således handlar det egentligen inte om att du förnekar dig själv rätten att be om hjälp, utan snarare att du förnekar andra människors rätt att säga nej. Om detta är fallet för dig, är det svårt för dig att förstå den rätten och du är rädd för att få ett negativt svar.

En ledsen kvinna ser ner

En bra guide

Om du identifierar dig med vad vi beskriver i den här artikeln, kan du kanske behöva följande tips om hur du kan be om hjälp:

  • Förklara ditt problem och vad du behöver hjälp med.
  • Uttryck dig med självsäkerhet. Även om det skulle vara sant att du inte har rätt att kräva hjälp, har du alltid rätt att fråga.
  • Lita på andra. Tro på andra människors goda avsikter och deras ärlighet. Tro på att de kommer att vara ärliga angående huruvida de kan hjälpa dig eller inte.
  • Var generös. Uppskatta hjälpen, visa förståelse och ha tålamod.

Om du har svårt att be andra om hjälp kommer du att känna dig väldigt ensam. Du kommer att distansera dig från andra människor, vilket gör det svårt att lära känna dem. Detta kan leda till mycket frustration.

För att åtgärda det, försök att internalisera tanken om att du har rätt att be om hjälp. Kom även ihåg att det inte alltid är en börda att hjälpa andra. Tvärtom, att hjälpa andra ökar ditt välbefinnande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.