Varför har vissa människor svårt att be om hjälp?

Människor är sociala varelser. Följaktligen är en av de största fördelarna vi har att vi kan hjälpa varandra. Vissa människor klarar dock inte av att be om hjälp. Idag ska vi prata om grundorsakerna till det här problemet och vad du kan göra om du tillhör denna kategori.
Varför har vissa människor svårt att be om hjälp?
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla går vi igenom tuffa tider. Vissa människor har det dock mycket svårt att be om hjälp. Orsakerna till detta varierar men konsekvenserna är desamma. Utan hjälp fastnar man och kan inte gå framåt.

Vissa människor har svårt att fråga andra om hjälp eftersom det för dem visar svaghet. Andra saknar nödvändiga sociala färdigheter för att göra det eller så vet de inte vem de kan vända sig till.

Därmed blir de tvingade att hantera sina problem på egen hand. Vissa människor föredrar till och med att misslyckas över att be om hjälp. Här är några av anledningarna till att en person kan ha fråga om att få hjälp:

En kvinna som har svårt att be om hjälp täcker ansiktet

Felaktiga övertygelser gör det svårt att be om hjälp

Många tycker att det är fel att slösa bort en annan persons tid genom att be dem om hjälp eller be dem att lyssna. De kanske tror att andra människor har mycket bättre saker att göra än att lyssna på deras problem.

Denna övertygelse är mycket vanlig och gör att en del människor distanserar sig från andra och undviker att be om hjälp.

Brist på självsäkerhet

En självsäker och bestämd person kan ta sig rätten att be om hjälp, så länge personen är medveten om att andra människor har rätten att välja att antingen lyssna till dem, eller be dem dra åt pipan.

Att vara självsäker är inget annat än att försvara sina egna behov och kommunicera sina åsikter, ​​tankar eller behov på ett tydligt och öppet sätt.

Låg självkänsla kan göra det svårt att be om hjälp

Denna faktor är relaterad till den föregående. Att inte kunna be om hjälp är relaterat till låg självkänsla. För en individ med låg självkänsla har en tendens att undervärdera och försumma sina egna behov och att sätta andra människors behov framför sina egna.

Människor med låg självkänsla är ofta mycket hårda mot sig själva. Således tolkar de behovet av att be om hjälp som bekräftelse på sin underlägsenhet eller svaghet.

Undvikande av ansvar

En annan anledning är att vissa människor inte tycker att de borde behöva be om hjälp. Snarare anser de att om de har det svårt är det andras ansvar att erbjuda att hjälpa.

Stolthet kan göra det svårt att be om hjälp

Stolthet är en av de främsta anledningarna till att många människor har svårt att be om hjälp. Att göra saker själv är mycket tillfredsställande. Att övervinna hinder på egen hand är validerande, men detta är också ett dubbeleggat svärd.

Å ena sidan kan högmod göra det enkelt att skylla på andra människor för deras brist på att ge hjälp, särskilt om du misslyckas med din uppgift. Om stolthet är ditt motiv, handlar att övervinna hindret mer om den personliga tillfredsställelsen från att ha åstadkommit något svårt än att visa upp dina förmågor för andra.

Negativa upplevelser

Ibland har människor svårt att fråga om hjälp eftersom de har blivit brända tidigare. Om du har bett om hjälp tidigare och blivit avvisad, är det mindre troligt att du försöker igen i framtiden.

Rädsla för att avvisas

En annan anledning till att en del människor inte ber om hjälp är rädsla för avslag. De är rädda för att andra inte vill eller inte kan ge dem en hjälpande hand.

Således är det egentligen inte att du förnekar dig själv rätten att be om hjälp, utan snarare att du förnekar andra människors rätt att säga nej. Om detta är fallet för dig, är det svårt för dig att förstå det rätt och du är rädd för att få ett negativt svar.

En ledsen kvinna ser ner

En bra guide

Om du identifierar dig med vad vi beskriver i den här artikeln, kan du kanske behöva följande tips om hur du kan be om hjälp:

  • Förklara ditt problem och vad du behöver hjälp med.
  • Uttryck dig med självsäkerhet. Även om det skulle vara sant att du inte har rätt att kräva hjälp, har du alltid rätt att fråga.
  • Lita på andra. Tro på andra människors goda avsikter och deras ärlighet. Tro på att de kommer att vara ärliga angående huruvida de kan hjälpa dig eller inte.
  • Var generös. Uppskatta hjälpen, visa förståelse, ha tålamod.

Om du har svårt att fråga andra om hjälp kommer du att känna dig väldigt ensam. Du kommer att distansera dig från andra människor, vilket gör det svårt att lära känna dem. Detta kan leda till mycket frustration.

För att åtgärda det, försök att internalisera tanken om att du har rätt att be om hjälp. Kom ihåg att det inte alltid är en börda att hjälpa andra. Tvärtom, att hjälpa andra ökar ditt välbefinnande.

Detta kanske intresserar dig

Att be om hjälp är inte synonymt med svaghet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att be om hjälp är inte synonymt med svaghet

Att be om hjälp är alltid ett bra sätt att börja interagera med någon. Dessutom är det en oumbärlig och grundläggande social färdighet.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.