Varför oroar jag mig för allt? Några förklaringar och tips

Psykisk utmattning, trötthet och även sömnlöshet... Ibland oroar vi oss för praktiskt taget allt och våra tankar går på högvarv. Men varför gör vi det? Varför faller vi ner i dessa svarta hål av oro?
Varför oroar jag mig för allt? Några förklaringar och tips
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Varför oroar jag mig för allt? Varför kan jag inte frigöra mig från dessa plågsamma tankar? Många människor ställer sig någon gång i sitt liv exakt dessa frågor. Faktiskt kan man mycket lätt köra fast i den här sortens grubbel. Därför kan det vara mycket värdefullt att gräva lite djupare i detta psykologiska fenomen.

Precis som många andra välkända figurer, påminde självhjälpsgurun Wayne Dyer oss om att den katastrof vi oroar oss för ofta visar sig vara mycket värre i vår fantasi än i verkligheten. Och detta är helt sant. Ja, faktiskt fungerar vissa människor som levande orosmaskiner och deras sinnen är mycket duktiga på att underblåsa oron de känner.

Men är oro verkligen så skadligt? I självhjälpslitteraturen hävdar man ofta att det inte finns något som är mer meningslöst än att oroa sig. Men detta är ett påstående som kan kräva ett visst förtydligande.

Själva oroandet är inte nödvändigtvis skadligt eller negativt. Denna kognitiva handling är i sig bara en mekanism som hjälper dig att förutse vissa händelser, så att du senare kan bemöta dem på ett effektivt sätt. Problemet är inte att du tänker för mycket. Istället måste du lära dig att tänka rätt. I själva verket innebär det att du bör oroa dig på ett intelligent, logiskt och effektivt vis.

Ofta oroar vi oss för att vi är fokuserade på framtiden

Varför oroar jag mig för allt?

Om du blir irriterad och undrar varför du hela tiden oroar dig för allt, så beror det på att du har nått din absoluta gräns. När så sker upplever du vanligen utöver psykisk utmattning även andra symtom, såsom fysiskt obehag, muskelsmärtor, sömnlöshet, huvudvärk mm.

Dr. Carlos Pelta vid Universidad Complutense de Madrid lade i en intressant studie fram idén att dessa situationer i många fall är kopplade till psykologiska tillstånd som ångest och depression.

När dina kognitiva processer är helt fokuserade på framtiden kan de måla upp bilder och scenarier som inte löser problemet utan tvärtom gör det värre. Det är då du börjar drabbas av hälsoproblem. Du får dock inte låta dig själv gå till dessa ytterligheter. Du får inte ge näring åt dessa tröttsamma och negativa tankebanor som inte gagnar dig på något sätt.

Vad du istället bör göra är att ta reda på vad som utlöser dessa situationer och försöka göra något åt dem. Med andra ord måste du ta en djupare titt för att kunna förstå hur de uppkommer.

Antagligen har du fått lära dig att ansvarsfulla människor alltid är oroliga.

Vi lever i ett samhälle där stress och ångest har blivit normala tillstånd. Faktum är att vi i regel utgår från, och accepterar, att alla som tar familj och arbete på allvar är överbelastade personer. Ansvar och oro går alltid hand i hand. Ju mer vi oroar oss, desto mer ansvar känner vi.

Vad du kan göra i dessa situationer

För att få slut på den här situationen behöver du börja med att ändra ditt sätt att tänka. Sluta med att oroa dig och koncentrera dig istället på att lösa dina problem. Sluta med att ta på dig för många uppgifter. Du förtjänar bättre.

Överdriven oro gör dig mindre kompetent och mindre lycklig. Det är viktigt att du lär dig att sätta gränser och att förvalta din tid och dina dagliga förpliktelser på ett bra och effektivt sätt. Du kan inte vara den som alltid tar hand om allt. Du behöver tid för dig själv och ska inte åta dig mer än vad du klarar av.

När du förväntar dig det värsta

Ett av skälen till att du oroar dig för allt framgår av en studie som man genomfört vid Laval universitet (Québec). Denna pekar på att människor har en benägenhet att förvänta sig negativa resultat. På något vis försöker din hjärna förbereda dig på det värsta. Det betyder att dina reaktioner och de strategier du utvecklar motsvarar dina förväntningar.

Men när man föreställer sig det värsta leder detta nästan alltid till en ohälsosam och tröttande överaktivering. Man är ständigt på alerten. Detta medför sömnlöshet, fysisk spänning och obehagskänslor.

Vad du kan göra i dessa situationer

När du inser att ditt sinne låter alla fakta, händelser och tankar passera genom ett filter av fatalism och negativitet så är det dags att sätta stopp. Helst bör du göra några dagars avbrott och se till att du får vila dig lite. Att få uppleva lite fred och ro är faktiskt första steget när du vill stilla dina tankar.

När du väl uppnått den rätta inre balansen kan du börja att rationalisera dina tankar och börja göra förändringar. För dessa tillstånd av konstant oro har väckt ett behov hos dig att fatta en del nya beslut. Alltså måste du göra kloka överväganden beträffande ditt eget välbefinnande.

Ofta oroar vi oss för att vi är inställda på det värsta

Varför oroar jag mig för allt?

När man ideligen oroar sig för och plågas av varenda tanke som dyker upp kan det vara ett tecken på ett underliggande psykologiskt problem. Om denna oro har pågått under flera månader, eller till och med år, och du inte kan förstå varför, så kan förklaringen vara att du lider av generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Det är en ångest som fördunklar allt annat, som inte ger dig något andrum och som gör dig fysiskt och psykiskt utmattad. Därför bör du uppsöka professionell hjälp om du befinner dig i ett sådant tillstånd. Vanliga symtom är:

  • Du upplever att du inte har någon kontroll över din oro.
  • Din ständiga oro börjar gå ut över ditt arbete och ditt personliga liv.
  • Du lider av andra symtom, som takykardi, muskelvärk, sömnlöshet, yrsel, trötthet, kvävningskänslor mm.
  • Du har lidit av dessa symtom under minst sex månaders tid.

Vad du kan göra i dessa situationer

Det kan finnas andra tillstånd förutom generaliserat ångestsyndrom som kommer in i bilden, exempelvis depression eller trauma. Därför är det viktigt att du får rätt diagnos. Dessutom kommer du att behöva en individualiserad behandlingsstrategi.

I de flesta fall uppnår man goda resultat med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Men det är också viktigt att du lär dig att hantera din oro.

Detta innebär inte att du helt och hållet slutar fundera över sådant som oroar dig eller att du undviker alla utmaningar som ligger framför dig. I själva verket består nyckeln till ens välbefinnande i att man lär sig tänka på ett sunt sätt. Med andra ord måste du göra din oro produktiv genom att söka lösningar till alla dina problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.