Varför protesterar kvinnor den åttonde mars?

Vissa människor tror att kvinnodiskriminering inte existerar längre i de "utvecklade" länderna i världen. De tror inte att det finns någon ojämlikhet kvar i vårt århundrade. Så varför protesterar kvinnor fortfarande den åttonde mars? Läs vidare för att få reda på det.
Varför protesterar kvinnor den åttonde mars?
Lorena Vara González

Skriven och verifierad av psykologen Lorena Vara González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varför protesterar vi den åttonde mars? Många människor ställer sig den frågan. Vissa människor hävdar att kvinnodiskriminering på 2000-talet är anekdotisk eller att den inte finns längre. Andra hävdar att vissa feminister menar att kvinnor är svaga och i behov av beskydd när vi i själva verket lever i en tidsålder där situationen för kvinnor inte kunde vara bättre.

De som försvarar marschen säger att vi fortfarande har en lång väg att gå för att uppnå sann jämlikhet mellan män och kvinnor. De talar om löneskillnaderna, mord på kvinnor, glastak, att vara rädd för att gå själv på stan, kvinnors osynlighet inom vetenskapen osv.

Alla åsikter är värdefulla, men de förblir åsikter om de inte backas upp av fakta. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på ren fakta för att se om kvinnor gör rätt som marscherar den åttonde mars.

“Feminism: teorin om den politiska, sociala och ekonomiska jämlikheten mellan könen.”

-Mirriam Webster Dictionary-

kvinnor - om åttonde mars

Lönegapet mellan könen

Det finns två huvudorsaker till löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Dessa är:

  • Även om de kanske hör till samma arbetskategori och därför har samma kontrakt, har män en tendens att ha fler förmåner, vilket indirekt höjer deras lön.
  • Kvinnor har oftare en kortare arbetsdag eftersom de är ansvariga för att ta hand om familjen (äkta män, barn eller en annan beroende familjemedlem). Detta gör deras löner och möjligheter att stiga i rankerna sämre än mäns.

“Kvinnor i Europa fortsätter att tjäna i genomsnitt 16,3% mindre än män. Lönegapet mellan kvinnor och män har inte minskat under senare år, och det beror i stort på att kvinnor har en tendens att arbeta inom sämre betalda arbeten eller sektorer, de får färre  befordringar, de avbryter sina professionella karriärer och de gör mer obetalt arbete.”

– Rapport från EU-kommissionen 2 november 2017 –

Kvinnor inom vetenskapen

När vi talar om kvinnor inom vetenskapen talar vi om historiska och utbildningsmässiga förebilder för våra barn. Vi måste stanna upp och aktivt söka efter exempel inom historia, vetenskap, kemi, fysik, matematik eller litteratur för att hitta dem. Resultaten är ofta alarmerande.

Generellt sett finner man inte kvinnor om de inte förekommer som partners till historiska manliga karaktärer. Kvinnor är ofta bara ett appendix, som stöttar män och deras framgångar. I studien ESO: a hidden genealogy of knowledge från universitetet i Valencia, Spanien, kan du läsa mer om den här idén.

Ett annat sätt att tackla ämnet på är att försöka tänka på kända kvinnor inom vetenskap och kultur. Många människor vet vem Nelson Mandela var, få har hört talas om Rosa Parks. Du vet vem Thomas Edison och hans åstadkommanden är, men du har förmodligen aldrig hört talas om Beluah Louise Henry. Du har förmodligen ingen aning om att de båda är lika viktiga inom sitt ämnesområde.

Straffande av moderskap i arbetsvärlden och glastaket

Enligt en studie kallad “Do Women Have Fewer Opportunities to Be Hired?” gjord av det sociala observatoriet i “La Caixa”, har kvinnor 30 % lägre chans att genomgå en arbetsintervju med under samma förhållanden som en man. Med andra ord kommer företaget att erbjuda en man mycket bättre arbetsförhållanden även om en ansökande kvinna har exakt samma CV.

Detta lönegap blir ännu större om du har barn. Enligt samma studie kommer en kvinna som har barn att ha 35,9% mindre chans att kallas till en arbetsintervju än en man med samma kvalifikationer. Detta beror på att kvinnor är de som traditionellt tar hand om familjen. Mannen “hjälper bara till”. Han är inte den som är fullt ansvarig för allt.

Men det är inte allt. Enligt en studie gjord på den svenska befolkningen – Gender Composition in Couples Matter for the Division of Labor after Childbirth? – försvinner lönegapet hos lesbiska par efter fem år. Detta inträffar inte hos heterosexuella par.

Studien klargör att gapet försvinner hos homosexuella par eftersom de delar ansvaret för uppfostran av barnen. Detta är i sig en giltig anledning för kvinnor att protestera den åttonde mars.

foton på kvinnor

Könsrelaterat våld

Sist men inte minst har vi det könsrelaterade våldet. Vi kallar det könsrelaterat eftersom offren är kvinnor, och de görs till offer för att de är kvinnor. Antalet mord i en könsrelaterad kontext i Spanien är fler än 800 sedan 2003. Det finns siffror som visar att män också är utsatta för våld i relationer i nästan samma utsträckning, men våldet som riktas mot kvinnor är ofta grövre.

I en artikel kallad Violence Against Woman: A Structural Vision, hävdar författaren att våldet mot kvinnor är en strategi för att bibehålla den patriarkaliska makten. Det är för att förhindra kvinnor från att göra upp med ojämlikheten de lever med. Som sådant är manligt våld mycket mer socialt accepterat och man kan se en reflektion av detta i rättsväsendet.

Efter att ha läst allt detta, tror du fortfarande inte att kvinnor har rätt att protestera i jämlikhetens namn den åttonde mars? Vad tycker du och har du själv deltagit i dessa aktiviteter åttonde mars?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.