Varför ökar könsmässigt våld runtom i världen?

Varför ökar könsmässigt våld runtom i världen?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Statistiken från Världshälsoorganisationen (WHO) angående könsmässigt våld är alarmerande. En av tre kvinnor i världen har råkat ut för det. Med andra ord faller en tredjedel av alla kvinnor runtom i världen offer för våldsamma handlingar, endast på grund av att de är kvinnor. WHO talar om en epidemi, med pandemisk tendens.

Antalet varierar från en region till en annan. Men fenomenet finns över hela världen. Även i länder som Japan, som anses vara förebilder för respektfullt beteende och fredlig samexistens. I Japan når procentsatsen när det gäller könsrelaterad aggression 15%, vilket är betydande. I USA har det rapporterats att 45% har fallit offer för någon form av attack från ens partner. Och enligt information från FN är procentsatsen i Latinamerika 53% av alla kvinnor.

“Du får aldrig en plats i ett hjärta via våld.”

-Winston Churchill-

Situationen är en aning bättre inom den Europeiska Unionen. Här är procentsatsen mellan 20 och 25%. Det är förvånande att de största siffrorna vad gäller klagomål på könsrelaterat våld kommer från två nordiska länder. Finland och Sverige.

Vad är det som händer? Hur kan det vara så att kvinnor runtom i världen fortfarande faller offer för misshandel? Speciellt när det juridiska systemet har förbättrats i så hög grad. Hur kan vi förstå det här fenomenet? Kvinnor erövrande av arbetsmarknaden och alla sorters positioner är enastående – så varför?

Mångsidigt könsmässigt våld

De främsta aktörerna vad det gäller könsmässigt våld är män, framförallt partners i kärleksrelationer. Fenomenet består av aggression som uppstår mellan medlemmarna i relationen. Aggressionen sträcker sig från verbalt våld som har som mål att förminska och förödmjuka kvinnor, till våldtäkt och avskyvärda mord. Även om lagstiftningen hårdnat i västerländska länder, verkar inte straffen för den här typen av brott vara tillräckliga.

Könsmässigt våld

Könsmässigt våld har även andra sidor. Kvinnor är mer sårbara för attacker av främlingar på gatan till exempel. Det är mer troligt att en kriminell lyckas stjäla från en kvinna. Dessutom finns det män som utnyttjar kvinnor på offentliga transporter.

Det är också väl känt att det finns en typ av diskriminering mot kvinnor om utförs på arbetsplatser. Den större delen av den fattiga befolkningen, den fattigaste, utgörs av kvinnor. Utöver det är det nästan alltid kvinnor som har hand om barn och handikappade eller äldre. Det är delvis därför kvinnor generellt tjänar mindre än män, även om det givetvis finns andra faktorer som också spelar in.

Finns det en machoinställning mot feminism?

Den kvinnliga frigörelsen har pågått under mer än fem decennium. Ändå finns det många män som inte är villiga att acceptera den nya verkligheten. De flesta män höjer inte på ögonbrynen åt faktumet att kvinnor studerar eller arbetar. Men de kan reagera när de står inför andra tecken på feminin självständighet. Detta är anledningen till varför könsmässigt våld inträffar inom par.

Machoattityd skapar könsrelaterat våld

Uppenbarligen har vissa män svårt att förstå att kvinnor inte är ett sexuellt objekt för deras nöjes skull. De ser en ansiktslös kvinna som en kropp vars enda uppgift är att svara på deras begär. Och de ser på “sin egen kvinna” som en “lagligt” förvärvad egendom. De använder våld när kvinnor motsäger sig deras anspråk. De använder våld som en mekanism för att erhålla kontroll och underkastelse.

Varför tillåter vissa kvinnor könsmässigt våld?

Vad händer med kvinnor som tolererar den här situationen under det tjugoförsta århundradet? Många av dessa kvinnor växte upp i hem där könsrelaterat våld var normen och inte undantaget. Dessa kvinnor lärde sig att vara offer och finner mycket sällan en väg till att bete sig annorlunda. Det är också vanligt att de inte har nått ekonomiskt oberoende. Omedvetet tror dessa kvinnor att män har rätt att bryta ned deras vilja.

Vi kan också tillägga att även om lagstiftningen är hård så appliceras den ofta fördomsfullt eller flexibelt. I många länder ses våld i hemmet som ett mindre kriminellt problem. Utövarna av könsmässigt våld varken följs upp eller åtalas i samma utsträckning som utövare av andra brott. Familjer är tillåtande och samhällen och auktoriteter överseende. De inser inte att vi skulle utplåna en stor del av terrorism och våld i allmänhet om vi ändrade på den här attityden. Nyckeln skulle vara om vi lyckas vinna slaget mot det könsmässigt våldet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.