Varför sjunker vi in i emotionellt beroende

Varför sjunker vi in i emotionellt beroende
Maria Fabregat Giribet

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fabregat Giribet.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Varje person, oavsett ifall det rör sig om en man eller kvinna, ung eller gammal, har befunnit sig inom en relation som varit baserad på emotionellt beroende. Ibland tror vi att vi inte kan sjunka in i emotionellt beroende. Men det är värt att komma ihåg att folk inom dessa relationer inte heller trodde att de skulle drabbas av detta.

Innan vi därför säger något så radikalt så låt oss fråga oss själva något. Vad leder oss in i emotionellt beroende? Vad känner vi i en sådan typ av relation? Hur kan vi märka huruvida vår relation är baserad på beroende eller inte?

Ifall vi är medvetna om vad en dominant-beroende relation är så kan vi se mycket enklare ifall vi befinner oss i en sådan. Ifall vi har blivit en del av ett dysfunktionellt band. Detta kan ge oss extra styrka för att förändra situationen. Vi kan även upptäcka då andra befinner sig i en sådan situation, för att vi ska kunna försöka varna dem.

Vad leder oss in i emotionellt beroende?

Vi har alla förväntningar rörande oss själva och den partner vi skulle vilja träffa. Dessa idéer påverkas av sociala och kulturella uppfattningar. I vårt fall så har vi blivit lärda att vi måste ha en romantisk partner för att kunna vara lyckliga. Vi måste även prioritera denna partner över allt annat (Castelló, 2006).

Vi söker konstant efter romantiska relationer för att bli kompletta, så att de kan fylla våra tomrum. Vi söker externt istället för att titta inombords. Detta skapar en situation där vi inte är tillräckliga genom att bara vara oss själva. Vi när våra rädslor och letar efter andra för att täcka över detta.

“Ifall vi känner att vi inte är tillräckliga, så skapar vi ett beroende av andra. Och ifall vi är beroende av andra så är vi inte fria själva.”
-Villegas-

Hjärta i fälla

Det sätt som vi knyter band på styrs å andra sidan av den upplevda tillgivenheten under barndomen (Guix, 2011). Ifall vi exempelvis blev överbeskyddade så känner vi oss osäkra och söker folk som kommer att skydda oss. Ifall vi å andra sidan utvecklade väldigt få affektiva band eller inga alls så kommer vi desperat att leta efter någon som kommer ge oss den omtanke som vi behöver.

Man tar efter det man ser…

Den typ av relation som vi ser hos våra föräldrar kommer också att påverka våra romantiska relationer. Ifall vi exempelvis under barndomen såg en relation som var baserad på dominans och beroende, där kärlek och övergrepp gick hand i hand, så kan vi komma att etablera samma typ av relation som vuxna, speciellt eftersom vi har förstahandskunskap gällande de mekanismer som upprätthåller en sådan situation.

Det bästa hade varit att vi inte sökte efter en andra halva för att känna oss fulländade, för det existerar helt enkelt inte. Faktum är att vara och en av oss är kompletta och fulländade. Vi är ansvariga för vår egen lycka. Vi bör även skapa vårt eget kriterium när det gäller att välja hur vi vill interagera med vår partner. Vi bör inte låta oss själva bli för influerade av andras mönster. Det är viktigt att vara på det klara med vad vi vill ha och inte vill ha i en relation.

Vad känner vi i denna typ av relation?

Vi kan inte vara oss själva inom en relation som är baserad på beroende. Vi känner oss begränsade och går alltid som på äggskal för att inte göra partnern upprörd. Ångest, misstro, skuldkänslor och rädsla är vanliga känslor.

Dessa är “symptom” som kan vara en produkt av en låg självkänsla. Individen kan känna sig värdelös inför sin partner. Personen är väldigt beroende av sin partner och känner sig rädd för att vara ensam och kan inte klara av detta.

“Ifall vi inte är oss själva, ifall vi bara kan vara inom den andra personen, ifall vi är en reflektion, så kommer vår självkänsla bero på huruvida ljuset är av eller på. Precis som månen; då den inte lyses upp av ljuset från solen så är det som ifall den inte existerade.”
-Villegas-

Par som kramas

Då vi befinner oss i en giftig relation så tenderar vi att även stå ut med mer än vi borde. Vi står ut med oförskämda kommentarer, nedvärderande blickar och tystnadsbehandling, konstanta frågor som är menade att kontrollera, lögner… Vi står ut med verbala och ibland fysiska aggressioner.

Idealiseringen av partnern leder till att man ursäktar dennes beteende. Detta kan inkludera utmattning, nerver, personen gör så bra som denne kan, etc. Vi tror ofta att personen kommer att förändra sig. Andra gånger är det vad vi ser utanför allt detta som får oss att stanna och vi sjunker även då in i emotionellt beroende.

Hur vet vi huruvida vår relation är baserad på beroende?

Det är inte enkelt att se att den relation du befinner dig i är baserad på emotionellt beroende, men det finns alltid indikatorer och tecken som reflekterar denna dysfunktionella situation, som exempelvis våra känslor. Våra egna känslor kan visa oss att relationen inte fungerar bra. I en hälsosam relation bör vi inte vara rädda eller lida.

“Känslor visar problemen så att logiken kan lösa dem.”
-Greenberg-

Då vi befinner oss i en relation så kan vi tappa vårt perspektiv och bara se saker som vi tycker om rörande vår partner. Faktum är att vi blir blinda för de saker som vi inte vill se. Vi vaknar ofta upp då vi har varit på fel väg under en lång tid (Grad, 2015). Det är därför viktigt att man lyssnar – lyssnar på autentiska råd från personer som känner oss bra, för att inte sjunka in i emotionellt beroende. Du bör dock inte lyda deras förslag, utan att tänka efter själv.

Tatuering av vingar

Kärlek är ändå ett fritt val…

Men varför går vi igenom en relation som får oss att lida? Speciellt med tanke på att det är något som bör vara ett fritt val som vi har tagit, eftersom vi ansåg att vår partner var viktig och trovärdig, samt ett ovillkorligt stöd. Ifall detta inte är fallet så kanske man bör bryta denna dynamik eller tänka om situationen.

Faktum är att vi kan ha en hälsosam relation utan beroende eller lidande, och som istället är baserad på förtroende och respekt. Det är därför viktigt att man tänker på att en del av ansvaret är vårt eget. Vi är inte ansvariga för vad den andra personen gör, men vi är ansvariga för vad vi gör. Ifall vi förändras (handlar själv eller ber om hjälp), så kommer situationen att förändras, och vi sjunker då inte in i emotionellt beroende.

Detta kanske intresserar dig
Emotionellt beroende inom vänskap och familj
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Emotionellt beroende inom vänskap och familj

Folk talar vanligtvis om emotionellt beroende i koppling till giftermål eller romantiska relationer. I detta sammanhang är det ett komplext psykolo...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.