Varför sorg varar så länge jämfört med andra känslor

Det finns perioder i våra liv då sorgen verkar genomsyra allt. Ibland varar dessa känslor i veckor eller till och med månader. Varför är sorgen så ihållande?
Varför sorg varar så länge jämfört med andra känslor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

Hur kommer det sig att sorg varar längre än andra känslor? Visst har du själv känt dig bedrövad vid olika tidpunkter i ditt liv? Men har du någon gång upplevt att denna smärta hållit i sig utan att du kunnat förstå varför? Ibland kan sorgen slå rot i ditt sinne och bli till en ovälkommen följeslagare. Den gör dig inåtvänd och kan under flera dagar, och till och med veckor, kasta en mörk skugga över allt som sker i ditt liv.

Antoine de Saint-Exupéry sa: “Sorg är en av de vibrationer som bevisar att man lever”. Kanske hade han rätt. Det kan bero på att få känslor är lika tydliga exempel på vad den mänskliga existensen så ofta går ut på: att behöva handskas med besvikelser, förluster, sorg och ekot av sådant man aldrig kommer att få återse.

Vad vi säkert vet är att man inte kan fly från sorgen eller gömma undan den som en oönskad leksak. Sorg varar längre än känslor som förvåning, glädje, leda, avsmak och till och med ilska. Det finns en förklaring till detta som vi ska titta närmare på i denna artikel.

Att sorg varar så länge beror ofta på att vi förnekar den

Skälen till att sorg varar längre än andra känslor

Sorgen har ett dåligt rykte. Vi vet inte vad vi ska göra med den. Och när vi själva upplever den, försöker vi bli kvitt den så fort som möjligt. Inte nog med det. För om någon ser att du är ledsen, kommer du förmodligen att få höra något i stil med: “Gaska upp dig! Deppa inte! Livet är för kort!”

I vår kollektiva ideologi förknippar vi nedstämdhet med svaghet. Kanske är det därför som vi är så dåliga på att hantera sorg. Psykologen Paul Ekman, som är pionjär i studiet av emotioner, menar att vi skulle må bättre psykiskt om vi visste mer om dessa psykofysiologiska tillstånd.

Först och främst finns det en mycket påtaglig orsak till att sorgen varar längre är andra känslor, nämligen att den inrymmer många andra känslor. Detta är något Ekman förklarar närmare i bland annat Knowing Our Emotions, en bok han samskrivit med Daniel Goleman. Med andra ord är sorg aldrig något som uppstår i ett vakuum. Det är som korken på en flaska. När man drar ur den upptäcker man ilska, irritation och även rädsla.

Om du skärskådar sorgen och tar reda på vad den innefattar kan det hjälpa dig att förstå den och gå vidare. Dock finns det även andra faktorer som förklarar varför denna känsla är så seglivad.

Sorgen står i proportion till händelsen som utlöst den och ditt sätt att tolka den

Du har haft ett förhållande i fem år och du har satsat allt i din partner. Du har gjort allt du kunnat för att få förhållandet att fungera, men till slut har du insett att det är klokast att avsluta det. Efter uppbrottet och all tid du ägnat åt att kämpa för denna kärlek, känner du en oändlig sorg. Denna sorg varar ofta i flera månader som övergår till år.

För en annan person som befann sig i ditt läge skulle emellertid samma uppbrott kunna framstå mer som en lättnad. Detta är ett litet exempel som visar oss något fundamentalt. Sorgen varar längre än andra känslotillstånd eftersom det vanligen finns djupare aspekter som ligger bakom den. Den är ofta förknippad med händelser som kan vara traumatiska. Men i slutändan beror allt på hur du tolkar dessa upplevelser.

Utöver din kapacitet att bearbeta denna typ av händelser, spelar även din livshanteringsförmåga (coping) en roll. Somliga människor har mer resiliens och är bättre på att möta motgångar. Andra drar sig tillbaka till ett tillstånd av hjälplöshet, vilket gör att deras sorg blir mer långvarig.

Faran med grubbleri: när dina tankar ger näring åt din sorg

Det katolska universitetet i Louvain har genomfört en studie som syftar till att skapa en djupare förståelse för mänskliga emotioner. Forskarna var intresserade av veta hur länge psykofysiologiska realiteter som glädje, rädsla och skam varar. En sak de upptäckte var att glädje inte hör till de långvariga sinnesstämningarna.

  • Emotioner som rädsla, förvåning, leda och avsmak visade sig vara mycket kortvariga. Men av alla de emotioner de analyserade verkade ledsamhet vara den mest varaktiga.
  • Forskarna ville ta reda på vad som kunde vara förklaringen till detta. Hur kommer det sig att sorgen kan pågå under flera veckor, och till och med månader? Svaret ligger i dina tankemönster.
  • Grubblandet och ältandet av känsloutlösande tankar gör det svårt att skingra sorgen.

Det faktum att du inte kan släppa taget om det som förorsakat din besvikelse, din förlust eller ditt lidande gör inte bara att sorgen blir mer utdragen, utan dessutom blir den mer intensiv.

Andra faktorer kan också spela in. Ledsamhet kan ibland dyka upp utan att det finns någon bestämd grund. I sådana fall är det dina tankar som håller sorgens flamma vid liv och som bidrar till att förstärka ditt lidande och din negativitet.

Sorg varar längre när vi grubblar

Vad är förklaringen till att sorg varar längre än andra känslor? Vårt motstånd till den

En av anledningarna till att ledsamheten håller i sig så länge är att vi försöker motstå den eller undvika den. När vi vägrar att acceptera denna emotion, får vi svårt att ta itu med den.

Ett emotionellt sunt tillvägagångssätt förutsätter att du validerar alla dina känslor och inser att det är normalt att ha komplicerade känslor i onormala situationer. Det är genom att förstå dem, acceptera dem och veta hur du ska handskas med dem som du uppnår balans i ditt liv. När du erkänner att dina känslor är normala kan du bemöta motgångar med styrka och resiliens.

Därför är det kanske hög tid att du börjar tänka om angående mycket av det du har lärt dig om sorg. Att ha styrka betyder inte att man finner sig i allt och låtsas att man mår bra. Att vara modig innebär att man tillåter sig att falla för att sedan resa sig upp igen, att gråta för att känna sig bättre till mods och att söka tillflykt och vishet i introspektion.

När du förnekar dina känslor, ger sken av att vara stark och låtsas som om inget berör dig, gör du bara dina sår djupare och din sorg mer långvarig. Som Antonio Damasio påpekade är människor inte rationella varelser som blir emotionella, utan vi är emotionella varelser som har förmågan att resonera. Om du förstår dina egna känslor väl är detta något som kommer att hjälpa dig att leva ett mer tillfredsställande och hälsosamt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Philippe Verduyn, Saskia Lavrijsen. Which emotions last longest and why: The role of event importance and rumination. Motivation and Emotion, 2014; DOI: 10.1007/s11031-014-9445-y

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.