Varför vi behöver en psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen

Varför vi behöver en psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Alla företag vet hur viktigt det är med produktiva anställda, att de presterar bra och hanterar sina känslor på ett adekvat sätt. Vi får inte glömma bort att anställda ofta har en hel del stress att hantera. Ibland kan denna stress ansamlas och leda till större problem utanför arbetsplatsen. Därför är det extremt viktigt att det finns något som vi skulle kunna kalla för en psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen.

En psykologisk förbandslåda är helt enkelt tillgängliga resurser som försäkrar de anställdas mentala hälsa. Precis som det som regel finns en förbandslåda för fysiska skador (skärsår, fall, skrubbsår osv.) så finns det också ett behov för en förbandslåda som man kan ta till när det gäller problem som påverkar de anställdas psykiska hälsa. Detta säkerställer att de mår bra, håller sig friska och att de kan utföra sina jobb korrekt.

En psykologisk förbandslåda garanterar friska och produktiva arbetare, något som tveklöst gynnar alla samhällen.

Den viktiga rollen av en psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen

Den viktiga rollen hos en psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen

Vad består en psykologisk förbandslåda egentligen av? Hur fungerar den? Till att börja med så är denna utrustning också till för chefer, teamleaders, partners och alla som har en roll i företaget. Alla dessa kan ta hjälp av denna låda när de behöver det.

Det huvudsakliga innehållet i en psykologisk förbandslåda

När en anställd lider av stress och vänder sig till en psykologisk förbandslåda för hjälp, är följande de steg man bör ta:

  • Identifiera riskerna i situationen: Vilka situationer triggar känslan eller problemet? Uppstår de även i andra situationer?
  • Utvärdering: Gör en bedömning av situationen och gör upp en lista över prioriteringar. Det problem som i största utsträckning påverkar arbetaren är det första man behöver lösa.
  • Vidta åtgärder: När problemet är löst, och efter utvärderingen, bör man vidta åtgärder som visar den anställda vad denne bör göra om situationen skulle uppstå igen.
  • Uppföljning: Uppföljning är viktigt på alla företag, särskilt när någon har använt sig av den psykologiska förbandslådan. Detta gör att man kan förebygga framtida problem kopplade till samma risksituation.

Dessa steg kan man också utföra som en form av en studie av arbetstagarnas nuvarande situation, även om ingen av dem har begärt att få stöd eller hjälp. Många anser konstant stress vara något som är normalt fram till dess att de blir deprimerade. I detta läge faller produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen till en nivå som ligger lägre än vad den bör vara.

Stress, om den driver oss till att vara produktiva, är gynnsamt. Men om stress däremot paralyserar oss, sänker oss och gör att vi känner oss överväldigade, kan vi bli hjälpta av en psykologisk förbandslåda.

Om man en gång om året skulle utföra en komplett analys, skulle man kunna undvika många fall av obehag, stress och oroDetta är inte gynnsamt bara för företaget utan också för de anställda. I längden kan detta förbättra företagsresultaten, motivationen och jobbtillfredsställelsen.

En bekväm arbetsmiljö

En psykologisk förbandslåda på arbetsplatsen är till för att skapa en bekväm arbetsmiljö. Det gör inte bara att de anställda kan fullfölja sina arbetsansvar utan också må bra, vara entusiastiska och hantera sina känslor. Detta är ett mål som alla företag bör ta ansvar för.

Företagets psykologiska förbandslåda underlättar för de anställda att vara autonoma när det kommer till att korrekt disponera sin tid.

Det är viktigt med en bekväm arbetsmiljö

Dessutom sätter det upp tydliga och konkreta riktlinjer vilket undanröjer eventuella tveksamheter inför hur arbetet ska föras framåt. För att åstadkomma detta är det viktigt att det finns handlingslinjer för särskilda kritiska situationer samt uppföljningar. På så vis kan riktlinjerna göra så att man undviker situationer där de anställda känner sig osäkra och inte vet vilka uppgifter de bör prioritera.

Liknande är det också viktigt att tidigt upptäcka alla former av trakasserier eller våld såsom mobbning, hot och utpressning. Vi får inte glömma att ett gott förhållande mellan de anställda genererar större framgångar i deras gemensamma projekt. Därför är en behaglig arbetsmiljö ofta den största orsaken till varför en produktiv arbetstagare stannar kvar på en arbetsplats.

Deltagande i beslut

En bra metod är också att låta de anställda ta del i de beslut som rör deras roll i företaget. Om de anställda upplever att arbetsbördan är rättvis och ingen drar ett mindre lass än de andra, känner de tillfredsställelse. Öppen kommunikation och bekräftelse är också viktigt. Alla dessa uppräknade element hjälper oss att skapa en bättre arbetsmiljö för alla berörda.

En bra arbetsgivare tar alltid hänsyn till sina anställdas hälsa och välmående eftersom det är tack vare dem som företaget håller sig flytande och produktivt.

Det är viktigt att säkerställa motivationen och produktiviteten på arbetsplatsen.

Med en psykologisk förbandslåda kan man undvika stressfyllda situationer, missförstånd, ohanterlig arbetsbörda och andra element som underminerar motivationen och produktiviteten på arbetsplatsen. Det är viktigt att säkerställa välmåendet hos alla anställda i ett företag. I grund och botten är de ju inte slavar, utan snarare motorn som gör så att företaget kan blomstra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.