Varje dag finns det något att förlåta, lära sig och vara tacksam för

Varje dag finns det något att förlåta, lära sig och vara tacksam för

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2017

Att veta hur man säger tack, hur man lär sig och hur man förlåter är inte bara grunden för många filosofier och religioner. Det är även nyckeln till mentalt välmående. Tekniker som “emotionell frihet” betonar exempelvis behovet av att känna sig fri och inte hålla sig fast vid negativa känslor, att kunna acceptera vad vi är för att fortsätta att lära oss och uppleva.

Okunnig är den som ser bortom det han har, som inte kan förlåta för att kunna bli fri från lidande, och som vägrar att lära sig från enkla saker för att berika sin själ.

Vi utsätts konstant för detta mentala ljud som motverkar att vi prioriterar vad som verkligen är viktigt. Ångest, stress eller vanan att skjuta upp lyckan till “när jag har…, när jag är…, när jag får….” motverkar att vi ser dessa dimensioner som bör vara en del av vår dagliga melodi.

Att förlåta är bra för hjärnan

Man

Att förlåta är en akt av mod som vi inte alltid kan utföra. Vi tenderar att tolka förlåtelse som att man kapitulerar, trots att det egentligen är en form av emotionell frigörelse där vi slutar vara fångar hos det som sårar oss. Det är ett sätt att bryta smärtans band och avsluta kapitel.

Robert Alder är en pionjär inom psykoneuroimmunologi och förklarar att det finns en nära relation mellan känslor och hälsan, till den grad att man genom att lagra bitterhet, ilska eller frustration direkt påverkar immunförsvaret: vi blir mer känsliga för sjukdomar.

Negativa känslor kommer speciellt att påverka vårt autonoma nervsystem, vilket styr kroppens ofrivilliga funktioner. Bitterhet och stress höjer nivåerna av adrenalin, noradrenalin och kortisol i blodet genom att blockera funktionerna hos de celler som försvarar kroppen.

Att förlåta är den största handlingen vi kan göra för vår hälsa och emotionella balans. Det handlar om att skära bort bitterheten och öppna dörrar till nya möjligheter.

Förmågan att lära sig att anpassa sig bättre

Barn

Lära sig är inte att ackumulera information, datum eller att memorera. Lärande är handlingen att återupptäcka oss själva som personer varje dag för att bättre anpassa oss till vår miljö. Den som är alltför strikt i sina tankemönster kan aldrig se bortom sina egna glasögon.

Att lära sig är att upptäcka något nytt varje dag för att förbättra sig som person, att inse misstag och komma över dem, att erkänna att andras sätt kan vara lika bra som ens egna.

Enligt två studier som gjordes vid University of La Rioja visade att ju högre hjärnaktiviteten har utvecklats genom livet, desto bättre möter vi ålderdomen och möjlig demens.

Existens är en fortsatt lärande upplevelse som vi måste omfamna med entusiasm och mental öppenhet. Lär dig något nytt varje dag så att du mognar, “blommar ut” och förbättrar dig för att kunna nå den där idealiska personen som är inom dig och som vill komma ut.

Löv

Dygden att vara tacksam

År 2003 utförde Emmons och McCullough en intressant studie där en grupp av personer ombads att skriva ner vad de verkligen var tacksamma för under dagen i en bok under några månader. En annan grupp fick reflektera över alla de negativa saker de upplevde under dagen.

Resultaten var intressanta: folk som kan uppskatta och vara tacksamma för allt omkring dem har ett mer fulländat liv. Detta handlar inte bara om att erkänna det andra gör för oss. Det handlar även om att se sig själv på ett positivt sätt.

Uppskattning har också sina fördelar i vår hjärna: känslor av stress och ångest reduceras, vi får en bättre sömnkvalitet och även mindre risk för depression.

Att vara tacksam är att uppskatta vad vi har och vad vi är. Det är att påbörja en god cirkel där vi sätter åt sidan negativa känslor och låter oss själva vara mer ansvarsfulla för enkelheten i vår miljö och våra personliga relationer.

Vi tänker nästan alltid på vad vi behöver, vad vi har, och vad vi har förlorat när vi egentligen borde vara tacksamma för vad vi har och gå framåt utan bitterhet genom att låta oss själva lära varje dag med entusiasm över dem runt omkring oss.

Kvinna