Varje gest är en egen värld – gå inte vilse

Varje gest är en egen värld – gå inte vilse
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Varje dag utför vi frivilligt en hel rad gester. Vi utför dem för att vidarebefordra information som andra kan förstå. Detta inträffar så frekvent att det kan leda oss till att tro att gesten har en betydelse. Men det är inte sant – en gest har ingen egen betydelse, utan det är något som tillskrivs den av den som tolkar den. 

När vi reser till platser som har en kultur olik vår egen kan sättet de rör sig på eller kommunicerar verka underligt. Vi kanske inte förstår betydelsen av deras gester även om de liknar de som vi själva gör. Sanningen är den att varje gest har sin egen värld, eller åtminstone kan det vara så.

Blinkning – en mycket omtalad gest

Låt oss ta blinkningen som ett exempel. Den här gestikuleringen består av att stänga ett öga under ett kort ögonblick medan det andra hålls öppet. Det är en enkel gest att känna igen, men inte så lätt att tolka.

Föreställ dig följande situation: flera människor dricker kaffe på ett kafés uteplats. En pojke blinkar åt en tjej som tittar på honom. Vid ett annat bord blinkar en annan pojke, som inte tittar direkt på någon. Flickan återgäldar blinkningen till pojken medan en annan flicka, som tittar på alla tre, blinkar.

Blinkning är en vanlig gest

Hur tolkar vi den här situationen? Om du vill kan du först tänka över vilken mening du tillskriver varje blinkning så att du kan jämföra den med den verkliga meningen.

Här är tolkningen av den här historien:

  • Den första pojken som blinkade gjorde det med flit. Han ville få en flickas uppmärksamhet. Att blinka med flit har en flirtande effekt och används för att visa intentioner eller romantiskt intresse. Det är även en gest som bekräftar eller betonar delaktighet. I en annan kontext kan den även vara sarkastisk, särskilt om den åtföljs av sarkasm.
  • Den andra pojken blinkade ofrivilligt. Han har ett ticks som fick honom att blinka. På grund av det tittade han inte på någon.
  • Flickan som återgäldade blinkningen till pojken gjorde så eftersom hon ville passa inHon är från en annan kultur där blinkningen inte har någon betydelse. Flickan återgäldade blinkningen eftersom hon trodde det var kulturellt lämpligt, som om det var en hälsning.
  • Slutligen kommer vi till flickan som ser hela scenen och blinkar. Hon blinkar helt enkelt eftersom hon har fått något i ögat. Blinkandet är i det här fallet en reflex för att bli av med partikeln som har hamnat i ögat. Därför är den blinkningen ofrivillig.

Den här historien, även om den är påhittad, visar oss att gester kan ha åtskilliga meningar och att de kan vara frivilliga eller ofrivilliga. Hade du gissat rätt vad det gällde blinkningarna? Föreställ dig hur svårt det kan vara att tolka den här gesten. Utan bevis på betydelsen som en gest har i varje kontext kan gissningen av dess mening vara väldigt komplicerad.

Saussure: mening och betydelse

För Ferdinand Saussure komponeras gester av sambandet mellan dess mening och namnets innebörd. Meningen är vad gesten betyder och namnet är ordet som representerar den. Detta innebär både stavning och uttal. Vad det gäller gester är namnet gesten själv.

Föreningen av de två, av namn och mening, erbjuder inte mycket till lösning eftersom deras relation är godtycklig. Det innebär att en enkel handrörelse kan ha en betydelse med vilken den inte har ett förhållande. Därför är det ofta svårt att veta betydelsen av gester.

En gest i en annan kultur

Olika kulturer har olika gester med olika betydelser. Vissa av de gester som kan ha olika meningar än du kanske är van vid är följande:

  • Att ge tummen upp betyder normalt sett att allt är okej. Men i Tyskland betyder det nummer ett och i Mellanöstern är det en gest av ilska mot någon.
  • Att äta upp allting på tallriken kanske för dig betyder att maten var väldigt god. I Kina och Filippinerna betyder det dock att det var lite mat och att värden var snål.
  • Att sträcka ut handen med handflatan utåt är en gest vi använder som stopptecken. I Grekland däremot är det ett sätt att kalla någon kriminell.
  • Att räta ut pek- och lillfingret medan man böjer resten av fingrarna över handflatan är ett hejande tecken inom hårdrocksvärlden. I Spanien använder man den här gesten om någons partner är otrogen. I Afrika innebär den här gesten en förbannelse.
  • En liknande handgest med enbart tummen och lillfingret har sitt ursprung i Hawaii och är en vanlig hälsning bland surfare.
  • Att ge blommor innebär vanligtvis att man visar sin kärlek eller sympati för någon. I Ryssland däremot innebär ett jämnt antal blommor en önskan om mottagarens död.
Tummen upp är en gest

Var försiktig med hur du tolkar, men kanske framförallt med vilka gester du uttrycker, nästa gång du reser. När du inte känner till en kultur eller kontext väl kan vi dra absurda slutsatser. Om du är osäker är det bäst att ställa frågor för att undvika konflikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.