Vet du hur bra lego är för dig?

Vet du hur bra lego är för dig?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Du kanske inte vet hur bra lego är, men de psykologiska fördelarna är mycket mer intressanta och mångsidiga än vi tror. Detta roliga byggmaterial kan ge form åt våra känslor och uppfattningar.

Det är i alla fall vad María Teresa Mata tror. Hon är en välkänd psykiatriker som tror att denna fria byggprocess har väldigt positiva effekter. Det utvecklar först och främst vår emotionella intelligens. Det är även idealiskt för coachning och psykoterapi. Vill du se hur?

Psykologiska fördelar med lego

LEGO är ett märke, det stämmer. Men dessa byggspel är väldigt vanliga i leksaksbutiker. Så det är ett redskap som företag och psykologer enkelt kan komma över, och många har upptäckt fantastiska fördelar när de ser hur bra lego är.

“Havets första regel: Sitt aldrig på en pirats ansikte.”

-LEGO-filmen-

Lego som arbetsredskap

En viktig punkt när det gäller legots psykologiska fördelar är dess användning inom coachning inom företag. När det kommer till att representera en idé har fritt byggande visat sig vara effektivt. Varför? Det genererar mycket information.

De har även patenterat en metod som redan har gett fantastiska fördelar gällande att lösa konflikter tack vare den stora mängd information som den skapar.

Legobitar i olika färger

Folk använder det även inom coachning och träning för emotionell intelligens. Detta görs delvis för att det är en teknik för att ge en yttre form åt något man har inombords, vilket innebär att den främjar kreativitet och låter en person uttrycka sin fantasi. Den förbättrar även vår förmåga att komma på mål och främjar vidare empati! Detta är bara ännu ett exempel på hur bra lego är!

Att bygga är att ansluta på en annan nivå

Enligt Mata etablerar legobyggande anslutningar på nya nivåer. Vi för samman delarna, vår kreativitet och vår fantasi. Dessa saker kör igång vissa mentala processer som ger observatören (exempelvis psykologen) insikt i processen.

Byggandet kan då få oss att uppnå nya kommunikationsnivåer. Det är faktiskt kommunikation med andra men även med oss själva. Varför? För när vi skiftar tekniken till ett arbetslag, en familj etc. kommer det uppdagas mycket mer information.

Spel där man bygger låter varje individ få ett litet fönster där de visar upp hur de ser världen. Vi börjar då se olika sätt att se världen, vilket främjar dialog och empati.

Nya budskap som visar hur bra lego är

Enligt Mata är de meddelanden som vi får då vi använder denna teknik färska. Vi når dem genom associationer av idéer och kreativitet. Detta innebär att dessa meddelanden verkligen är smarta och även visa.

Bland de psykologiska fördelarna med LEGO finner vi en stor mängd information som vi annars inte hade märkt av. Och tack vare dessa meddelanden hittar vi nya lösningar eftersom de främjar träning inom emotionell intelligens.

Att bryta ner omedvetna barriärer

Det finns även en annan fördel med dessa byggspel och det är att vi lyckas bryta ner omedvetna barriärer. De där sköldarna som visar sig omedvetet inom varje social interaktion. De försvinner och faller sakta ner då vi “leker” med lego. Vi lär oss om oss själva och andra.

Det ökar även vår förmåga att lösa problem. Ibland känner vi oss oförmögna att lösa problem, som att vi inte kan hitta den nödvändiga informationen inom oss själva.

Enligt Mata hjälper lego oss att finna den där informationen, och visar, organiserar och validerar den sedan. Listan med fördelar fortsätter att växa…

Abstrakta uttryck

När det kommer till emotionell intelligens är byggande ett fantastiskt sätt att uttrycka abstrakta saker och syntetisera komplex information. Det simplifierar processerna och vi får samtidigt fantastisk information rörande hur vi kan förbättra vår effektivitet.

Folksamling med legogubbar

Låt oss lära ut emotionell intelligens med lego. Vi kommer att ansluta till inre kunskap som alltid har varit där under hela våra liv men som inte varit aktiv. Och då vi bidrar med en kreativ miljö, kan användarna konstruera, observera, projektera och få distans till sin kreation. Detta kommer ge dem den information de behöver för att exempelvis lösa konflikter.

“Vad har DU för idé, som kunde vara bättre än alla idéerna från våra 100 fallna mästar-byggar-bröder?”

-LEGO-filmen-

Visste du att lego var så bra för dig? Det står klart nu, om vi använder det på ett vist sätt så kan detta spel vara ett steg mot att lära känna oss själva bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.