Vet du hur pervers kommunikation fungerar?

Vet du hur pervers kommunikation fungerar?

Senaste uppdateringen: 18 november, 2021

För att destabilisera en individ behöver du inte skapa en direkt konflikt eller utöva fysiskt våld. Bruk av ironi, hån eller insinuationer utgör en del av en form av kommunikation bland medmänniskor där en part såras. Vi talar om pervers kommunikation. Den kan ske hos ett par, mellan vänner eller på arbetsplatsen.

Pervers kommunikation refererar till psykologisk tortyr mot en medmänniska. Det för inget oväsen, men destabiliserar och förvirrar trots det individen det riktas mot. Allt detta kan börja med en enkel respektlös handling, givetvis utan skuldkänslor hos personen som utför den.

För att utöva denna typ av kommunikation räcker det med att en individ retar en medmänniska för dennes personliga smak, prestationer eller förväntningar, både privat och bland andra människor. Det är även vanligt att utövaren förnekar den andra personen chansen att uttrycka sig, eller att denne gör insinuationer om personen utan att senare klargöra dem.

“Ett ord i rättan tid kan döda eller förödmjuka utan att man får händerna smutsiga.”

-Pierre Desproges-

Ironi och att reta andra människor: två former av pervers kommunikation

Ironi och att reta andra människor är två vapen som denna typ av kommunikation använder sig av och som kommer fastslå relationer. Inledningsvis kan denna attityd ge intrycket av en stark individ eftersom det utger honom eller henne för att vara “någon som vet vad han eller hon gör”.

Detta leder till den kollektiva övertygelsen att denna person “bara är så”. Djupt inne skapar det en obehaglig atmosfär som inte är rekommenderad på alla de områden av personens liv som denna attityd sträcker sig till. En attityd som i sin tur bidrar till att denne aldrig kan skapa utrymmen av total uppriktighet och intim kommunikation.

Sarkasm och milt förakt används som små, mjuka slag som stör den andra personen. Slag som ofta sker framför andra människor. Vidare tenderar förövaren att förlita sig på förstärkning och stöd från en medbrottsling som är en del av dennes sociala cirkel. Aggressionen är så lömsk att mottagaren kanske till och med tvivlar på om den är uppriktig. Eller tänker att det bara är ett skämt denne bör acceptera.

Sittande docka

Den onda cirkeln hos dessa giftiga förhållanden

Dessa handlingar är så vanliga att de verkar normala. De börjar med en enkel respektlös handling. Men denna leder till kontinuerliga attacker som kommer ha viktiga konsekvenser för offrets psykologiska hälsa.

Det handlar om något kryptiskt som utgör en del av våra dagliga liv. Offren börjar acceptera det, och det slutar med att de höjer upp dessa personer, övertygade om att det är bättre att vara med dem än mot dem. Detta leder till en autentisk förvrängning av relationen mellan de båda parterna.

Marie-France Irigoyen talar om denna form av våld. Typen som börjar i det dolda och gradvis blir värre, och där personerna som såras inte reagerar för att gå till motangrepp. Istället uppvisar de den typ av attityd som ger mest näring åt dold aggression: överdriven vänlighet. De tror att om de kan få personen att gilla dem lite mer, kommer de till slut bli snälla.

Låt oss inte glömma att om den sårade personen vid någon punkt beslutar sig för att göra uppror, kommer den “överlägsna varelsen” se till att stoppa denne. Mobbaren kommer förhindra all förmåga till kritiskt tänkande och få offret att förlora uppfattningen om sin egen identitet.

Du är vacker

Hur man avslutar denna typ av relation

Personer som är osäkra på sig själva är mer mottagliga för att bli fångad av manipulatörer. Denna typ av person sätter andras åsikter framför sina egna. De tror att andra alltid vet mer om alla ämnen.

Efter allt vi har förklarat, vilken individ anser du vara den som verkligen är osäker? Den som blir manipulerad eller den som har behovet att manipulera andra för att känna sig stark i vardagliga situationer? Därför betonar vi nu behovet av att utbilda barn om att respektera andra vid en väldigt ung ålder, och inte använda sig av pervers kommunikation. Vi måste också förstå att varje individ är unik och oersättlig, och att man inte bör vara ett hot mot sina medmänniskor.

Du har samma värde som alla andra personer omkring dig (varken mer eller mindre). Håll därför huvudet högt vart du än går. För din fysik, dina åsikter, dina aspirationer och dina mål är värda uppskattning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.