Vi har psykiska problem i familjen... Nu då?

Vi har psykiska problem i familjen... Nu då?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 januari, 2023

Människan har tyvärr varit rädd för psykiska problem i familjen sedan tidernas begynnelse. Många gånger hade det helt enkelt att göra med att vi inte förstod dem. Sökandet efter förklaringar (paranormala, vetenskapliga eller religiösa) var för att försöka förbättra livet hos de drabbade…

När det kommer till psykiska sjukdomar så förekommer det en viss känslighet som har att göra med sociala stigman. Många föråldrade institutioner har dock numera stängts ner, vilket har lett till att dessa sjukdomar blivit mer kända än tidigare.

Den största bördan drabbar familjer med barn, föräldrar, fastrar, farbröder, mostrar, morbröder eller syskon där problemen går utöver vad de kan förstå eller hantera.

“Psykisk smärta är mindre dramatisk än fysisk smärta, men den är mer vanlig
och samtidigt svårare att hantera.”

-C.S. Lewis-

Psykiska problem i familjen: det första problemet

Patientens familjemedlemmar är bland de första som börjar lida och oroa sig. De är oftast den grupp som först märker att “något är fel” när man har psykiska problem i familjen. Familjemedlemmen börjar uppvisa ett förändrat beteende och har ett förändrat känslotillstånd.

Det är ofta väldigt svårt i början. De förstår inte vad som händer, symptomen förändras hela tiden och läkarbesöken blir alltfler.

Familjen börjar se att deras son, bror, syster, far eller mor lider och beter sig på ett sätt som de aldrig varit med om tidigare. De börjar dessutom märka hur personens liv faller samman. Det är samma person, men samtidigt inte.

Kvinna som ser bekymrad ut.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) handlar psykisk hälsa om “det sätt som individer interagerar med andra i familjen, i arbetslivet, på fritiden och i samhället i övrigt”. När någon vi älskar lider av en psykisk obalans lider vi, vi ifrågasätter oss själva och vi skyller dessutom på oss själva. Vi gör också allt för att leta efter lösningar och alternativ.

Negativa känslor är en del av processen

Det är inte konstigt att känna ilska, bitterhet och frustration. Familjen är den främsta hjälpen för individen när denna typ av problem uppstår.

“Psykisk hälsa kräver mycket uppmärksamhet. Det är ett stort tabu
som måste pratas igenom och lösas.”

-Adam Ant-

Bakom varje person finns det en familjehistoria. En historia som är strukturerad i anpassningsfaser där alla dessa tankar och känslor samlas. Vi pratar om en alarmfas, en resistensfas och en utmattningsfas. Beroende på var vi är så kommer vi därmed att få riktlinjer och annan hjälp för att kunna förstå vad som händer.

Den psykiska hälsans resurser inkluderar därför även att man studerar och tillämpar det bästa tillvägagångssättet för familjen; åtminstone så mycket man kan, vilket ibland kan vara begränsat.

Att bemöta psykiska problem i familjen är den bästa lösningen

Pusselbitar i hög.

Efter all oro, där man har fått involvera både familjen och olika läkare, är det till slut dags att ta del av den slutliga diagnosen. Man måste nu bemöta problemet och de förändringar som komma skall.

  • Lyssna på läkarnas råd: när din familjemedlem får sin diagnos kommer du även att få träffa många olika psykologer och läkare. Det är viktigt med kommunikation och att man får svar på sina frågor.
  • Följ riktlinjerna: Om familjemedlemmen blir bättre så bör du uppmuntra denna process. Tänk på att uppmana personen att hålla koll på sin sjukdom. Du kommer alltid kunna hitta en läkare som kommer ge dig bra råd. Någon du kan gå till om du behöver hjälp och har några frågor. Vägen är lång, men ni måste fortsätta framåt.
  • Förändra din dialog: Det kan hjälpa om du tänker att personen “har en sjukdom” och inte att vederbörande är en “sjuk person”. Du kommer då inte se personen som en representation av sina symptom. Du kommer även att kunna fokusera på personen i fråga.

“Sunt förnuft: ungefär som smittsam hälsa.”

-Alberto Moravia-

Det är viktigt med lugn för att man ska kunna återhämta sig

Familjens hjälp är grundläggande för att personen ska kunna återhämta sig och återfå sin stabilitet. Det är därför viktigt med en lugn miljö i hemmet och andra omgivningar för att underlätta terapin.

Man och kvinna som håller hand och bemöter psykiska problem i familjen

Trots svårigheterna bör du inte glömma bort att många med psykiska problem kan fungera själva. De kan arbeta, ha vänner och vara en del av familjen. Det är viktigt att man lär sig om sjukdomen, de relaterade processerna och vilken behandling som är mest lämplig för att hantera psykiska problem i familjen.

“Känslor som inte har uttryckts kommer inte dö. De begravs levande och
kommer senare ut i ännu värre former.”

Sigmund Freud


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.