Vikten av att träna oss själva till att hålla ut

Är det omöjligt att träna oss själva till att bli psykiskt uthålliga? Det tror inte vi!
Vikten av att träna oss själva till att hålla ut
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att träna oss själva till att hålla ut är något som kommer hjälpa oss med de utmaningar som vi möter.

Tack vare denna psykologiska styrka så kommer vi uppnå våra mål, kunna hantera våra motgångar och göra så att vi aldrig ger upp.

Vi kommer kanske inte lyckas uppnå våra drömmar genom att träna oss själva till att hålla ut, men det kommer hjälpa oss att uppnå något ännu viktigare: vår tillit för oss själva.

Det kommer låta oss var personer som vågar bemöta livets dagliga utmaningar, som skapar sin egen lycka, som inte förstår vad det innebär att ge upp, och som kommer resa sig igen varje gång de faller.

Laozi sade att uthållighet är grunden till alla handlingar. Det är dock ingen som lär oss hur vi får denna färdighet eller hur den växer.

Vi förstår inte hur denna del av vår personlighet utvecklas och hjälper oss att uppnå de högsta målen i livet. Vi får ofta detta från de personer som står oss närmast: våra föräldrar.

De är viktiga personer i våra liv som inspirerar oss med sin attityd, sitt beteende samt personliga fokus.

Det hade varit fantastiskt om vi alla hade anlänt till den här världen med den förmågan redan inskriven i våra gener.

Forskningen har visat oss att uthålligheten är en exceptionellt psykologisk motståndsträning som hjälper oss att göra mer än att bara nå våra mål.

Att kunna härda ut är relaterat till minskad risk för att drabbas av depression och är en väldigt effektiv strategi för att hantera ångest.

Detta är en del av vårt psyke som verkligen är värd att maximera till fullo.

“Om du vill så bör uthålligheten vara din närmsta vän, erfarenheten din rådgivare, försiktigheten din äldre bror och hoppet ditt skyddsgeni.”
-Joseph Addison-

Flicka med ljus.

Att träna oss själva till att hålla ut i det vardagliga livet

Journal of Abnormal Psychiatry publicerade nyligen en intressant studie inom psykologi och personlig utveckling.

Forskningen utfördes vid University of Pennsylvania under två årtionden och har gett oss mycket intressant information.

Det första fyndet var att de personer som härdar ut mest – som sätter mål och försöker uppnå dem – löper betydligt lägre risk att drabbas av panikattacker, ångest och depression.

Att träna oss själva till att hålla ut hjälpte enligt denna studie 3,300 män och kvinnor att utveckla en mer uthållig inställning.

Personer som håller ut fastnar sällan i sina egna problem. De blir inte besatta av negativa situationer, utan använder istället ett kognitivt tillvägagångssätt baserat på problemlösning och positiva reflektioner.

De är också personer som har bestämt sig för att utvecklas och inte stagnera. De tänker på sina mål, drömmar och önskningar varje dag. Allt detta är väldigt motiverande för dem, vilket gör att rädslan inte har någon plats i deras liv.

Att träna oss själva till att hålla ut – Hur kan man göra detta?

Neuroforskarna upptäckte för många år sedan att dopamin är relaterat till uthållighet och proaktivt beteende.

Dr. Joe Z. Tsien vid Georgia State University påpekar att vi alla kan använda oss av dessa neurotransmittorer genom att skapa nya vanor, ha tydliga mål och hålla oss motiverade.

Här är de psykologiska tillvägagångssätt som du måste lära dig för att fortsätta hålla ut dag efter dag:

Sätt upp klara mål för att hålla ut

Utan klara mål så kommer du inte komma någonstans. Du kommer ha varken syfte eller hopp.

Man måste vara på det klara med faktumet att sinnet tar hjälp av dina drömmar och om dessa inte finns strukturerade i väldefinierade och realistiska mål så kommer det inte finnas någon motivation.

Självkontroll

Då vi har ett mål på vår personliga horisont så finns det ingen återvändo. Vi måste kombinera våra ansträngningar och idéer för att gå framåt mot den där punkten.

För att göra detta så måste vi hantera aspekter som frustration, ångest och stress. Självkontroll är därför viktigt för att vi ska kunna träna oss själva till att hålla ut.

Man som tittar på ljus.

Positivt tillvägagångssätt

Positivitet, självförtroende och ett bra humör är också grundläggande element för att vi ska kunna uppnå våra mål.

Uthålligheten går också hand i hand med ett positivt tillvägagångssätt som inte låter de negativa känslorna komma in i vårt sinne.

Att inte ge upp

Nå en dröm. Kom över depression. Träna för en tävling. Var stolt över dig själv… Alla dessa områden kräver först och främst en viktig aspekt: att inte ge upp.

En sak som vi kan göra är dock att ta ett steg tillbaka för att sätta upp nya mål och sedan få större momentum.

Vi kan också pausa ett tag för att reflektera och tänka på nya perspektiv. Men vi bör aldrig stå still och ge upp. Det är därför en motiverande och hälsosam övning att träna oss själva till att hålla ut.

Vi kan alla förbättra denna aspekt för att se till att våra resurser och vår potential gagnar oss. Vår välmående kommer förbättras och vi kommer uppmanas till att gå framåt varje dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nur Hani Zainal and Michelle G. Newman. “Relation Between Cognitive and Behavioral Strategies and Future Change in Common Mental Health Problems Across 18 years.” Journal of Abnormal Psychology (First published online: May 2, 2019) DOI: 10.1037/abn0000428

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.