Vad kan du lära dig av ditt släktträd?

Vad kan du lära dig av ditt släktträd?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2023

Förr använde man släktträd för att notera information om ens familjs ursprung. Det var ett sätt att bevisa renheten hos ens släkts förfäder eller hur storslagen släktens förflutna var.

Men tiderna förändras, och detta har inte lika stor betydelse längre. Ditt släktträd har istället blivit en väg mot självupptäckt. Dessvärre sparar inte många familjer information om sitt förflutna för att dela med kommande generationer. Därför är det ibland inte lätt att ta reda på detaljerna om ens familjs rötter.

“Ingen existerar ensam, ingen lever ensam. Alla är vi vad vi är eftersom andra var vad de var.”

-Julio Medem-

Släktträd kan vara en skattkista av information om vi vill förstå vilka vi är och varifrån vi kommer. Informationen de tillhandahåller är holistisk. De låter oss med andra ord se kopplingar mellan det förflutna, nuet och framtiden. Alla kommer vi med en historia som byggts upp över sekel, och även vi är ett steg mot framtiden. Ett släktträd kan hjälpa oss att klargöra allt detta.

Släktträdet och din familj

Familjen är inte vilken faktor som helst i en persons liv. Det är essensen av vad du är, oavsett vilken typ av band du har till den. Den fanns där innan du föddes och kommer finnas kvar efter att du är borta. Alla bär vi med oss dess unika märke, oavsett hur mycket eller lite kontakt vi har med våra familjemedlemmar.

Frånvaron av en familj kan faktiskt vara en av de mest definierande karaktärsdragen i ditt liv.

En glad familj

Ett släktträd hjälper oss att bygga ett emotionellt minne. Emotionellt minne är ett nystan av tidigare erfarenheter som influerar vårt beteende. En stor del av detta minne är inte något som vi kan uttrycka i medvetna termer. Ibland består det av intryck, åsikter, attityder… Märken som manifesterar sig i livet, men vars ursprung är okända.

Familjer vidareförmedlar, medvetet eller undermedvetet, sina skuldkänslor, rädslor, tabun och sitt ljus. Din familjehistorik är som en roman, där du är ett kapitel. Men hur kan jag förstå detta kapitel eller ge det mening om jag inte läst resten?

Vikten hos informationen i släktträd

Ett släktträd avslöjar ibland oväntad information. Andra gånger är det inte lika spektakulärt, men det innebär inte att det är mindre viktigt. Det handlar inte så mycket om att skapa släktträdet, utan att tolka det. För att göra det ska du vara speciellt uppmärksam på viss information. Följande är av speciell vikt:

  • Längden av tid mellan syskon: det finns inga formler för detta. Men gapet mellan syskon är en avgörande faktor för ens psykologiska struktur. I grund och botten slår det fast relationen du har till pengar, ägodelar och territorier (fysiskt och emotionellt).
  • Dubbel härkomst: våra föräldrar är sammanflödet av två stora familjetraditioner. Men den ena är alltid mer framstående än den andra. Varför så är fallet är väldigt viktig information, och så även brist på information om våra far- och morföräldrar. Dessa tomma utrymmen tenderar att gömma viktiga inslag. Du kan även vilja veta huruvida någon annan i familjen har ditt namn. Om så är fallet kan du vara en del av en olöst narcissistisk konflikt.
  • Upprepande inslag: detta inkluderar vid vilken ålder personer gifte sig eller skaffade sitt första barn, jobb eller andra faktorer som bildar ett mönster. Ofta indikerar dessa upprepningar ett undermedvetet manus. Genom att bryta dessa mönster kan du gå framåt.
  • Dödsorsakerna i din familj: det är viktigt att ta reda på hur våra förfäder dog. Om det skedde genom olyckor eller självmord bör vi göra efterforskningar om detaljerna. Dödsfall på grund av hjärt-, andnings- eller immunologiska problem anspelar på starka emotionella komponenter.
Tomt släktträd

I en roman beskrivs vissa fakta i klarspråk, medan andra måste läsas mellan raderna. Samma sak gäller familjer och släkter. Ett släktträd är en chans att upptäcka och tolka historien på ditt sätt. Upptäck och beskriv spåren ditt ursprung lämnat efter sig. Lär dig mer om dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.