Vilka viktiga saker kan du lära dig av ditt släktträd?

Vilka viktiga saker kan du lära dig av ditt släktträd?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 22 augusti, 2018

Släktträd användes först för att notera information om ens familjs ursprung. Det var ett sätt att bevisa renheten hos ens släkts förfäder eller hur storslaget dess förflutna var.

Men tiderna förändras, och detta har inte lika stor betydelse längre. Ditt släktträd har istället blivit en väg mot självupptäckt. Dessvärre sparar inte många familjer information om sitt förflutna för att dela med kommande generationer. Därför är det ibland inte lätt att ta reda på detaljerna om ens familjs rötter.

“Ingen existerar ensam, ingen lever ensam. Alla är vi vad vi är eftersom andra var vad de var.”

-Julio Medem-

Släktträd kan vara en skattkista av information om vi vill förstå vilka vi är och varifrån vi kommer. Informationen de tillhandahåller är holistisk. De låter oss med andra ord se kopplingar mellan det förflutna, nuet och framtiden. Alla kommer vi med en historia som byggts upp över sekel, och även vi är ett steg mot framtiden. Ett släktträd kan hjälpa oss att klargöra allt detta.

Släktträdet och ens familj

Familjen är inte vilken faktor som helst i en persons liv. Det är essensen av vad du är, oavsett vilken typ av band du har till den. Den fanns där innan du föddes och kommer finnas kvar efter att du är borta. Alla bär vi med oss dess unika märke, även om vi överges eller försvinner.

Frånvaron av en familj kan faktiskt vara en av de mest definierande karaktärsdragen i ditt liv.

En glad familj

Ett släktträd hjälper oss att bygga ett emotionellt minne. Emotionellt minne är ett nystan av tidigare erfarenheter som influerar vårt beteende. En stor del av detta minne är inte något som kan uttryckas i medvetna termer. Ibland består det av intryck, åsikter, attityder… märken som manifesterar sig i livet, men vars ursprung är okända.

Familjer vidareförmedlar, medvetet eller undermedvetet, sina skuldkänslor, rädslor, tabun och sitt ljus. Din familjehistorik är som en roman, där du är ett kapitel. Men hur kan jag förstå detta kapitel eller ge det mening om jag inte läst resten?

Vikten hos informationen i släktträd

Ett släktträd avslöjar ibland oväntad information. Andra gånger är det inte lika spektakulärt, men det innebär inte att det är mindre viktigt. Det handlar inte så mycket om att skapa släktträdet, utan att tolka det. För att göra det ska du vara speciellt uppmärksam på viss information. Följande är av speciell vikt:

  • Längden av tid mellan syskon: det finns inga formler för detta. Men utrymmet mellan syskon är en avgörande faktor för ens psykologiska struktur. I grund och botten slår det fast relationen du har till pengar, ägodelar och territorier (fysiskt och emotionellt).
  • Dubbel härkomst: våra föräldrar är sammanflödet av två stora familjetraditioner. Men en är alltid mer förekommande än den andra. Varför så är fallet är väldigt viktig information, och så även brist på information om våra far- och morföräldrar. Dessa tomma utrymmen tenderar att gömma viktiga inslag. Du kan även vilja veta huruvida någon annan i familjen har ditt namn. Om så är fallet kan du vara en del av en olöst narcissistisk konflikt.
  • Upprepande inslag: detta inkluderar åldern när person gifte sig eller skaffade sitt första barn, jobb eller andra faktorer som bildar ett mönster. Ofta indikerar dess repetitioner ett undermedvetet manus. Genom att sätta stopp för dessa repetitioner kan du gå framåt.
  • Dödsorsakerna i din familj: det är viktigt att ta reda på varför våra förfäder dog. Om det skedde olyckor eller självmord bör efterforskningar göras om detaljerna. Dödsfall på grund av hjärt-, andnings- eller immunologiska problem anspelar på starka emotionella komponenter.
Tomt släktträd

I en roman beskrivs vissa fakta i klarspråk, medan andra måste läsas mellan raderna. Samma sak gäller familjer och släkter. Ett släktträd är en chans att upptäcka och tolka historien på ditt sätt. Upptäck och beskriv spåren ditt ursprung lämnat efter sig. Lär dig mer om dig själv.

Detta kanske intresserar dig
Familjeteckning: emotionell utvärdering av barn
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Familjeteckning: emotionell utvärdering av barn

Familjeteckning är ett av de mest välkända testen för emotionell utvärdering av barn. Det ger oss en förståelse för hur barnet eller ungdomen uppfa...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.