Vuxna som aldrig har haft en partner

Vuxna erkänner sällan att de aldrig har haft en partner. Media och sociala medier bekräftar dock att fenomenet existerar. Faktum är att det kan vara större än vi tror.
Vuxna som aldrig har haft en partner
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

I västvärlden inträffar de första romantiska och sexuella relationerna vanligtvis före 20 års ålder. Därför kan du bli förvånad över att höra att vissa vuxna aldrig har haft en partner. Det är dock inte så konstigt som det kan verka.

Till skillnad från fallet hos andra arter har sexualitet komplexa konnotationer hos människor. Det är inte bara en överlevnadsinstinkt utan ackompanjeras av en hel uppsättning psykologiska, kulturella och symboliska aspekter. Det betyder också att det finns vuxna som aldrig har haft en partner. Med det sagt betyder inte det att de är “onormala” på något sätt.

Även om vuxna som aldrig har haft en partner inte är så många, är de faktiskt inte heller så få. Det är faktiskt känt att det på flera sociala medieplattformar finns grupper som samlar människor i den här situationen. BBC publicerade en artikel på sin hemsida om en man i denna sits. Det fick många andra läsare att fylla på med sina likartade erfarenheter.

Jag är nu 60+ och pensionerad. Jag har aldrig kysst en tjej och absolut aldrig haft sex. Det närmaste jag kom en kvinna jag gillade var för kanske 30 år sedan.

-Lennart-

Man som tvivlar

Vuxna som aldrig har haft en partner

Vuxna som aldrig har haft en partner kan lida av ett syndrom, men detta är inte nödvändigtvis fallet. Faktum är att omständigheterna kring dessa situationer är extremt varierande och beror inte alltid på ett psykologiskt problem. I restriktiva kulturer till exempel kan celibat vara ett högt värderat alternativ.

Det är också möjligt att önskan att ha en partner hämmas under vissa historiska eller kulturella omständigheter. Detta har hänt i 2000-talets Japan, där det uppskattas att ungefär en fjärdedel av människorna aldrig har haft en partner eller haft sex. Det är en social trend.

Med det sagt måste det också konstateras att det i många fall kan finnas någon typ av individuell begränsning eller svårighet att etablera kärleksförhållanden eller uppleva sexualitet. Alla är inte allvarliga, men det är inte heller realiteter som bör ignoreras.

Att ha eller inte ha en partner?

Att ha en partner är inte alltid det bästa alternativet och att inte ha en innebär inte nödvändigtvis någon form av brist. Det är egentligen bara ett problem när individen vill ha en partner men aldrig har uppnått det. Eller när denne bestämt förnekar möjligheten men inte vet varför.

Beteenden är inte automatiskt hälsosamma bara för att de flesta uppvisar dem. De är inte heller skadliga per automatik när de är sällsynta. Det som definierar en svårighet är inkonsekvensen mellan önskan och handling, såväl som den radikala hämningen av beteendet utan anledning.

Det finns vuxna som aldrig har haft en partner och känner sig bekväma med det. Det är ett medvetet beslut eller definitivt ett som inte orsakar dem någon oro. Samtidigt måste det sägas att förhållanden erbjuder värdefulla element för personlig utveckling. De som missunnar sig dem går därmed också miste om berikande upplevelser.

Kvinna som tänker

När ska man oroa sig om man aldrig har haft en partner?

Det finns en anledning till oro när vuxna som aldrig har haft en partner upplever upprördhet över det eller har förvirrade känslor om det. Detta beteende kan vara resultatet av psykologiska omständigheter som de inte har hanterat ordentligt. Det kan vara ett trauma, en fobi eller ett extremt osäkert förhållande till sig själva.

Problemet är att dessa svårigheter inte alltid är så uppenbara. Ibland kan det verka som att de inte är intresserade av något som har med sexualitet att göra, men detta är bara en fasad, och problemet går mycket djupare. Faktum är att det är vanligt att de har rädslor, tvivel rörande sin egen sexualitet eller traumatiska erfarenheter som de inte har kommit över.

Att vara asexuell eller aromantisk

Om vi vill eliminera stigmat kring omständigheterna för vuxna som aldrig har haft en partner, måste vi erkänna de tillstånd som kan ligga bakom. Till exempel att vara asexuell eller aromantisk.

  • Att vara asexuell: Brist på sexuell attraktion till andra. Dessa människor visar inget (eller väldigt lågt) intresse för sexuell aktivitet.
  • Att vara aromantisk: Dessa individer saknar behovet av att knyta an till andra på ett romantiskt sätt. Faktum är att de inte upplever känslan av att bli förälskad.

Med tanke på att dessa är naturliga förhållanden och båda förekommer hos människan, är det värt att överväga dem innan man dömer någon som aldrig har haft en partner. Faktum är att många av dem lider för att de tror att de är “trasiga” på något sätt. Därför är det viktigt att inte sätta social press på människor när det kommer till de sexuella och romantiska aspekterna av deras liv. Varje individ måste vara fri att identifiera sig själv som denne vill.

Slutsats

Flera aspekter av människan spelar in i ett förhållande. Osäkerhet, tomhet och oläkta sår kommer upp till ytan. När en individ blir förälskad försätts denne i ett tillstånd av sårbarhet som berikar men samtidigt skrämmer denne.

Den som älskar lider också, på ett eller annat sätt. Det är faktiskt så kärlek är, oavsett typ. Men som regel är detta lidande inte överdrivet och går att hantera.

Att våga sig på kärlek kräver mod, både att se sig själv och att öppna sig för andra och riskera att bli sårad. När allt kommer omkring kommer våra partners inte alltid att göra vad vi vill att de ska göra. Faktum är att förhållanden ger oss unika chanser att mogna. De erbjuder stor glädje och låter oss växa. Det är magin med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • MORANO, C. D., & depois de Freud, C. (2006). Sexualidade e celibato: considerações psicanalíticas. Revista de Estudos da Religião, (1), 50-86.
  • Bogaert, A. F. (2015). Asexuality: What it is and why it matters. Journal of sex research52(4), 362-379.
  • Ghaznavi, C., Sakamoto, H., Yoneoka, D., Nomura, S., Shibuya, K., & Ueda, P. (2019). Trends in heterosexual inexperience among young adults in Japan: analysis of national surveys, 1987–2015. BMC Public Health19(1), 1-10.
  • Granger, R. (2020). Amatonormativity, Aromanticism, and What Defines a Relationship.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.