13 egenskaper hos ansvarsfulla personer

Det finns många egenskaper som definierar ansvarsfulla personer, inklusive att tänka innan de agerar och att ta konsekvenserna av sina handlingar. Vi tar upp de främsta.
13 egenskaper hos ansvarsfulla personer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Ansvar är ett av de mest uppskattade värdena i samhället. Vissa tror att det är ett värde som automatiskt förvärvas i vuxen ålder. Men i verkligheten vet vi att inte alla vuxna anammar det. Det finns många egenskaper som definierar ansvarsfulla personer, varav vissa inte är helt uppenbara vid första anblick.

Detta värde dyker inte upp från ingenstans. Utbildning, religion, etik och moral är bara några av de variabler som influerar om någon är ansvarsfull eller inte.

I själva verket tenderar omfattningen av ansvaret att vara större än det som tillskrivs det. Faktum är att det är något som inte bara bestämmer livet för individen, utan också för dem som omger denne. Idag tittar vi på 13 egenskaper hos ansvarsfulla personer.

Ansvarsfulla personer har några specifika egenskaper

Innan vi berättar om de viktigaste egenskaperna hos ansvarsfulla människor, bör du veta att det finns många typer av ansvar. Till exempel är det inte samma sak att tala om juridiskt ansvar som moraliskt ansvar. Det är de två varianterna som har störst inflytande på samhället eftersom de påverkar det direkt.

Experter har länge varit djupt intresserade av moraliskt ansvar. Det finns koder eller beteenden som förväntas av vissa människor. De flesta av dem är oskrivna regler, även om vissa också kan inkluderas i ett lands lagbestämmelser. Juridiskt ansvar har också tilldragit sig specialisternas intresse när det gäller ursäkter eller sätt att undvika det.

Etymologiskt kommer ordet från latinets responsum och verbet respondere. Faktum är att ansvar är ett mycket komplext värde. Det översätts som kvaliteten eller förmågan att svara på åtaganden. Låt oss titta på några av de viktigaste egenskaperna hos ansvarsfulla människor.

Kvinna som studerar
Ansvarsfulla personer tänker innan de fattar beslut.

1. Ansvarsfulla personer håller sina löften

En av de mest värdefulla egenskaperna hos ansvarsfulla människor ligger i deras uppfyllande av löften. Människor som har ansvarsfullhet som en av sina primära värderingar undviker att ge löften som de inte kommer att hålla. De ser också till att hålla sitt ord när de har lovat någon att göra något.

2. De tar konsekvenserna av sina handlingar

Detta är en av de vanligaste manifestationerna av ansvar. En ansvarsfull person tar konsekvenserna av det denne säger eller gör. En oansvarig person gör precis tvärtom.

En ansvarsfull person reagerar direkt på allt som orsakade dennes handlingar, särskilt inför ogynnsamma konsekvenser.

3. De undviker att använda ursäkter för att undvika problem

Det är extremt vanligt att människor använder tusen och en ursäkter för att undvika vissa åtaganden. Men de som verkligen är ansvarsfulla antar inte denna typ av attityd. Faktum är att de inte är rädda för att acceptera eller vägra att delta i något om de anser att det är rätt sak att göra.

Detta är också relaterat till andra egenskaper hos ansvarsfulla människor. De tar verkligen hänsyn till andra när det gäller deras tid, sinnelag och sällskap.

4. Ansvarsfulla personer är transparenta i sina handlingar

Ansvarsfulla människor är inte rädda för att visa sig som de är. Det betyder att de inte döljer vad de gör och tänker. Det betyder naturligtvis inte att de bor i glashus, men vissa av deras detaljer är välkända för andra. Detta är relaterat till det faktum att de vanligtvis är mycket raka eftersom de till varje pris undviker beteenden eller handlingar som motsäger deras principer.

5. De har inga betänkligheter när det kommer till att be om ursäkt

Nuförtiden förlåter eller ber människor ofta om ursäkt utan att egentligen tänka på det. Ansvarsfulla personer ber dock om ursäkt när de känner att de borde, och gör det alltid uppriktigt. Det beror på att de har en stark respekt för andra.

Detta är en extremt viktig egenskap eftersom det är alltför lätt att be om ursäkt när vi inte riktigt menar det. Samtidigt går ansvar alltid hand i hand med ärlighet.

6. De tänker innan de fattar viktiga beslut

Ansvarsfulla personer vet att de måste hantera konsekvenser och reagera på dem. De hanterar inte sina beslut spontant utan försöker bedöma alla eventualiteter för att säkerställa att de gör rätt val. De använder denna inställning, om än mindre metodiskt, även till de minsta besluten.

7. Ansvarsfulla personer skjuter inte upp saker hela tiden

Prokrastinering är utan tvekan motsatsen till ansvarstagande. De som är ansvarsfulla fullgör sina plikter eller sina handlingar när de måste göra det. De skjuter inte upp nödvändiga uppdrag eller jobb kontinuerligt. Det gäller allt från deras sysslor hemma till tilldelade projekt på jobbet.

8. De undviker onödigt klagande

När klagomål inte åtföljs av handling är de alltid meningslösa. De skapar helt enkelt frustration och om inget görs för att lösa problemet kommer det alltid att finnas där.

Istället för att välja att klaga på en ogynnsam situation, kommer en ansvarsfull person att försöka vända den. Det är då det är möjligt. Naturligtvis är detta inte alltid möjligt.

9. Ansvarsfulla personer är punktliga

Detta är en av de viktigaste egenskaperna hos ansvarsfulla personer: punktlighet.

De slösar inte bort sin egen tid och inte heller andras. Tvärtom, de värderar och uppskattar den enligt de tidtabeller som berörda parter har fastställt i förväg.

10. De är hängivna och noggranna i sitt arbete

Detta beror i grunden på att de försöker ge det bästa av sig själva i allt de åtar sig. Det är därför de är så enastående när det gäller att utföra akademiska uppgifter och arbetsuppgifter. Det gäller dock inte bara i dessa sammanhang. Faktum är att de är hängivna och noggranna i allt de gör. De tar hand om sin hälsa, uppnår sina mål, hanterar sina agendor, tillsammans med allt annat.

11. Ansvarsfulla personer är ärliga

Som vi nämnde tidigare styrs ansvarsfulla människor av sin ärlighet.

Faktum är att deras ärlighet kan vara obekväm för många människor eftersom den inte alltid stämmer överens med vad de förväntar sig. De drar sig inte för att dela ut komplimanger och säga tack. Samtidigt är de inte rädda för att påpeka fel eller kritisera saker som de inte gillar.

Ansvarsfulla personer
Ansvarsfulla personer är ärliga och uppriktiga eftersom de anser att det lämpligaste är att vara ärlig och berätta sanningen.

12. De är konsekventa

Konsekvens är oerhört viktigt i ansvarsfulla människors liv. De är trygga i sina värderingar och principer och gör eller säger inte saker som avviker från dem.

Detta betyder inte att de inte kan ändra sig. I själva verket är det precis tvärtom. Med det sagt, när de gör det är de lika konsekventa, så de är aldrig oförutsägbara.

13. De tar hand om sig själva och andra

Ansvarsfulla människor utövar aktivt etik och moral. Enligt Gustavo Bueno förstås etik som alla de regler som främjar individens överlevnad och moral, liksom reglerna som syftar till gruppens överlevnad. Därför kommer ansvarsfulla människor alltid att säkerställa omsorgen om och integriteten hos sig själva, men också för samhället som omger dem.

Som du kan förvänta dig finns det också många andra egenskaper hos ansvarsfulla människor, även om de som nämns ovan beskriver deras beteende och handlingar i ett nötskal. Ansvar är ett av de högsta värdena, så det är naturligt att det är ett av de svåraste att tillgodogöra sig och underhålla. Vårt råd är att värdesätta alla ansvarsfulla personer du har omkring dig eftersom de vanligtvis är ganska sällsynta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Eshleman, A. Moral responsibility. 2014.
  • Hart, H. L. A. (2013). Legal responsibility and excuses. In Readings in the Philosophy of Law. 2013; pp. 501-524.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.